#mazimprosta

Ὁ ὑπουργός Ἀμύνης δέν διαψεύδει τήν παρακολούθηση τοῦ Α/ΓΕΕΘΑ!

«Ἀπευθυνθεῖτε στήν ΕΥΠ, δέν ξέρω» – Μπορεῖ νά εἶναι καί ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ Πενταγώνου στήν ἑπομένη λίστα τῶν ὑποκλοπῶν – Ὁ διάλογος μέ τόν Γιάννη Ραγκούση

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ προσδιορίσθηκε ὡς «στόχος 5046c» τῆς ΕΥΠ ὅσον ἀφορᾶ στίς ὑποκλοπές. Ποιός θά εἶναι ἆρά γε ὁ ἀντίστοιχος κωδικός γιά τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ; Ποιᾶς ἀριθμολογήσεως «στόχος» εἶναι ὁ στρατηγός Φλῶρος; Θέτουμε αὐτό τό ἐρώτημα ἐν ἀναμονῇ ὅποιων περαιτέρω ἀποκαλύψεων γίνουν, διότι πλέον ὁ πολίτης ἔχει ἀπαυδήσει ἀπό τόν κυκεῶνα τῶν πληροφοριῶν πού βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος –χωρίς νά διαψεύδονται καί τήν πολιτική θύελλα πού ἔχει ξεσπάσει. Θύελλα, τήν ἔνταση τῆς ὁποίας δυναμώνει ἡ ἀσάφεια. Οἱ σχολιασμοί ἀπό κυβερνητικῆς πλευρᾶς εἶναι περίπτεχνα διατυπωμένοι, ὥστε νά «ἀρνοῦνται» τά πάντα, χωρίς νά «δεσμεύονται» γιά τίποτε. Ἔτσι ὅμως, τό μόνο πού κατορθώνουν εἶναι νά κάνουν τόν πολίτη νά ἀμφιβάλλει. Καί νά θεωρεῖ ὅτι πιθανώτατα οἱ ἀποκαλύψεις εἶναι ἀκριβεῖς. Ὅτι πράγματι κορυφαῖοι παράγοντες τῆς Πολιτείας τελοῦσαν (ἤ καί τελοῦν ἀκόμη) ὑπό παρακολούθηση. Μέ τίνος ἐντολή; Ὑπέρ ποίων; Μέ ποιόν ἀντικειμενικό σκοπό;

Στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπικαιρότητος εὑρίσκεται δυστυχῶς ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος. Ἄν πράγματι παρακολουθεῖτο ἀπό τήν ΕΥΠ, τά πράγματα εἶναι πολύ σοβαρά. Καί δυστυχῶς τά ὅσα διημείφθησαν χθές στήν Βουλή, δέν εἶναι καθόλου διαφωτιστικά. Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος, ὁ πολιτικός προϊστάμενος τοῦ στρατηγοῦ Φλώρου, δέν ἦταν εἰς θέσιν νά διαψεύσει ὅτι ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ ἔχει γίνει στόχος τῆς ΕΥΠ. Διαβεβαίωσε ἁπλῶς ὅτι «δέν ξέρει»! Ὁ καθένας ἀντιλαμβάνεται τήν ἀνησυχία πού προκαλεῖ στόν Ἕλληνα πολίτη ἕνα τέτοιο «δέν ξέρω». Προερχόμενο ἀπό τά χείλη τοῦ ὑπουργοῦ πού ἔχει τήν εὐθύνη τῆς ἀμύνης τῆς χώρας. Καί ἀναφέρεται ἐν προκειμένῳ στόν ἀνώτατο ἐπιχειρησιακό διοικητή τοῦ συνόλου τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος…

Τό θέμα ἔθεσε ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης. στό περιθώριο συζητήσεως ἐπίκαιρης ἐρωτήσεως μέ θέμα «παράνομες διώξεις Ἀξιωματικῶν, ἐκτός ὀργανικῶν θέσεων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας». Ἐκάλεσε τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκο Παναγιωτόπουλο νά ἀπαντήσει ἄν ἦταν εἰς γνῶσιν του ἡ παρακολούθησις τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων: «Γνωρίζατε ἤ δέ γνωρίζατε ὅτι ἡ ΕΥΠ παρακολουθοῦσε τόν Ἀρχηγό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων; Ὀφείλετε νά πάρετε θέση. Εἶναι μεῖζον ζήτημα καί γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια καί γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί γιά τή δημοκρατία στή χώρα, νά παρακολουθεῖ ἡ ΕΥΠ τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ. Τό γνωρίζατε; Κι ἄν ναί, τί κάνατε, γιά νά τό ἀποτρέψετε; Χρησιμοποιήσατε μήπως καί τό ὑλικό τῶν παρακολουθήσεων; Εὔλογη ἐρώτηση κι αὐτή».

Ὁ δέ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀπήντησε: «Κύριε Ραγκούση, κατά τήν προσφιλῆ σας τακτική ἐπιδιώκετε νά στρέψετε ἀλλοῦ τή συζήτηση μέ αὐτό τό τελευταῖο σκέλος γιά τήν παρακολούθηση τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ ἀπό τήν ΕΥΠ. Ἀσφαλῶς καί τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας δέν ἔχει νά κάνει τίποτα μ’ αὐτήν τήν ὑπόθεση, γιατί ἡ ΕΥΠ δέν ἔχει νά κάνει τίποτα μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, τό ξέρετε. Θέλετε μία ἀπάντηση ἀπό ἐμένα. Μπορεῖ αὔριο, σέ μία λίστα ἀκόμα –δέν ξέρω, στό τέλος ὅπως εἴπαμε ὅλοι θά μποῦμε σέ αὐτή τή λίστα– νά εἶναι κι ἄλλα πρόσωπα, καί ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας σέ παρακολούθηση, ὄχι ἀπό τήν ΕΥΠ, γενικῶς οἱ παρακολουθήσεις. Τί νά κάνουμε; Περιμένουμε τό ἑπόμενο τεῦχος γιά νά δοῦμε, ὅπως μέ τίς κυριακάτικες κάποτε προσφορές τῶν ἐφημερίδων, τό ἑπόμενο κομμάτι τῆς λίστας νά σχολιάσουμε καί ἐπ’ αὐτοῦ. Στήν ἐρώτησή σας, ὅμως…. τί νά διαψεύσω, ἀφοῦ δέν γνωρίζω. Ἀφοῦ δέ γνωρίζω. Καί τί σχέση ἔχω ἐγώ μέ τίς παρακολουθήσεις; Καμμία ἀπολύτως, ἔτσι;». Καί στήν συνέχεια προσέθεσε: «Ἄν ἐσεῖς καταλαβαίνετε πώς ἐπιβεβαιώνω (σ.σ. τήν παρακολούθηση τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ) ὅταν λέω ὅτι δέν γνωρίζω, αὐτό εἶναι ἡ δική σας ἰδιότυπη λογική καί ἰδιότυπη σκέψη». Οὐδόλως διαφωτιστικός, ἀλλά καί οὐδόλως καθησυχαστικός, αὐτός ὁ διάλογος. Ὅταν μετά τόσες ἡμέρες θορύβου καί πολιτικῶν ἀντιπαραθέσεων σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀγνοεῖ ἄν παρακολουθεῖται ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, ὁ πολίτης καταλαβαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει συντονισμός μεταξύ κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, καί φοβεῖται ὅτι ἐνδεχομένως κάποιες ὑπηρεσίες ἔχουν αὐτονομηθεῖ. Καί ἐνδεχομένως οἱ πρακτικές τους ἀποβαίνουν εἰς βάρος τοῦ ἐθνικοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο