#mazimprosta

Ὁ πόλεμος χειροτερεύει!

Ἀντίποινα Πούτιν γιά Κριμαία, ἀνατινάξεις ἀγωγῶν, Ντούγκινα – Νέοι βομβαρδισμοί στό Κίεβο μέ στόχο ἀμάχους – «Ἐπιστρατεύεται» καί ἡ Λευκορωσσία

ΤΟ ΚΙΕΒΟ εὑρέθη πάλι εἰς τό ἐπίκεντρον ρωσσικῶν πυραυλικῶν ἐπιθέσεων. Ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία περνάει σέ νέα φάση, χειρότερη ἀπό κάθε προηγούμενη, χωρίς ὅμως νά διαφαίνεται ὁρίζων λήξεως τῶν ἐπιχειρήσεων. Κάτι πού εἶναι ἀκόμη χειρότερο. Ἐπαναβεβαιώνεται ἔτσι ἕνα ἀπό τά γνωστά κλισέ, ὅτι «εἶναι πολύ εὔκολο νά ξεκινήσει ἕνας πόλεμος, ἀλλά πολύ δύσκολο νά τόν τελειώσεις.» Καί τοῦτο ἰσχύει γιά ὅλες τίς πλευρές πού σύμφωνα μέ τήν τακτική ἀνάλυση τῶν ἐπιχειρήσεων ἔχουν περιέλθει σέ ἀδιέξοδο. Ἡ Οὐκρανία ἔχει ἐξαγγείλει μαξιμαλιστικούς στόχους πλήρους ἀπωθήσεως τῶν ρωσσικῶν στρατευμάτων ἀπό τά ἐδάφη της, τῆς Κριμαίας περιλαμβανομένης. Ἡ Μόσχα ἀπέχει πολύ ἀπό τήν ἐπίτευξη τῶν ἐδαφικῶν ἀποτελεσμάτων πού θά ἐπέτρεπαν στόν Πρόεδρο Πούτιν νά παρουσιασθεῖ σάν νικητής καί νά ἀνακόψει τήν ἐπίθεσή του. Ἡ Ἀμερική φοβᾶται τήν πυρηνική «ἀποκάλυψη», ἀλλά ξεχνᾶ τήν ρήση τοῦ Σούν Τζού, πού συνιστᾶ νά ἀφήνεται ὁδός ἔντιμης ἀπεμπλοκῆς τοῦ ἀντιπάλου καί ἐπιμένει σέ πιέσεις καί «φούσκωμα τοῦ μυαλοῦ» τοῦ Οὐκρανοῦ Προέδρου γιά νά συνεχίζει. Καί στήν μέση αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἡ Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἔσπευσε νά ἐπιβάλει κυρώσεις στήν Ρωσσία, πιστεύοντας ὅτι σύντομα ὁ πόλεμος θά τελείωνε, πρίν οἱ ἐπιπτώσεις τῶν κυρώσεων γίνουν «μπούμεραγκ» γιά τούς λαούς καί τίς οἰκονομίες τῆς ΕΕ.

Σημειώνουμε πάντως ὅτι στό διάγγελμά του ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ναί μέν χρησιμοποίησε αὐστηρή γλῶσσα, ἄφησε δέ παράθυρο ἐνάρξεως διαλόγου. Ἡ κίνησις αὐτή θεωρεῖται ἐξ ἴσου σημαντική, μέ τό γεγονός ὅτι τά δυτικά μέσα ἐνημερώσεως τήν ἀποσιώπησαν τελείως. Τοῦτο πάντως δίδει εὐκαιρία διεισδύσεως τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν στήν διαδικασία. Ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου δήλωσε πώς ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος μπορεῖ νά συναντηθεῖ μέ τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του σέ μία σύνοδο κορυφῆς γιά τήν ἀσφάλεια στήν πρωτεύουσα τοῦ Καζακστάν, Ἀστάνα, αὐτήν τήν ἑβδομάδα. Καί ἦταν ἀνέκαθεν στίς προθέσεις τοῦ Ἐρντογάν νά παίξει ἐνεργό μεσολαβητικό ρόλο.

Τήν ἴδια στιγμή ὅμως, ὁ χειμώνας προδιαγράφεται μακρύς καί δύσκολος. Ἤδη τό Κίεβο πολλές πόλεις τῆς Οὐκρανίας, μαζί μέ τό Κίεβο, σφυροκοποῦνται μέ σφοδρότητα πού εἶχε νά σημειωθεῖ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ πολέμου. Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκρήξεως στήν γέφυρα τοῦ Κέρτς ὁμιλεῖ γιά τρομοκρατική ἐνέργεια καί ἀπευθύνει διάγγελμα προειδοποιῶντας: «Σέ περίπτωση νέας ἀπόπειρας πραγματοποιήσεως τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν στό ἔδαφός μας, ἡ ἀπάντηση τῆς Ρωσσίας θά εἶναι σκληρή». Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει ὅτι ἔγινε ἀπόπειρα δολιοφθορᾶς καί τοῦ ἀγωγοῦ Turkstream, κάτι πού ἐπαναφέρει στήν ἐπικαιρότητα καί τήν περίπτωση τοῦ Nord Stream, τά αἴτια τῆς καταστροφῆς τοῦ ὁποίου παραμένουν ἀπροσδιόριστα. Καί χθές ἐσημειώθη γενική διακοπή ρεύματος στό νησί Μπόρνχολμ τῆς Δανίας, τό ὁποῖο βρίσκεται κοντά στό σημεῖο στό ὁποῖο ἐσημειώθη ἡ δολιοφθορά στόν Nord Stream στήν Βαλτική. Στήν Γαλλία, τήν ἴδια στιγμή, σημειώνονται προβλήματα στά πρατήρια καυσίμων, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος Μακρόν παραδέχεται ὅτι «ἀλλάζει ἡ φύσις τοῦ πολέμου.»

Καί πράγματι ἀλλάζει. Τό μέτωπο διευρύνεται μέ ἐπιθέσεις ἤ προπαρασκευή ρωσσικῶν ἀντεπιθέσεων σέ ὅλο τό μῆκος τοῦ μετώπου τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ στό παιγνίδι ξαναμπαίνει ἡ Λευκορωσσία ἡ ὁποία ἀνακοινώνει κοινή μονάδα κρούσεως μέ τήν Ρωσσία, ὑποστηρίζοντας ὅτι διαφαίνεται ἀπειλή ἀπό τήν Οὐκρανία κατά τῶν ἐδαφῶν της. Ἀνησυχία ἐπικρατεῖ σέ ὅλες τίς χῶρες πού γειτνιάζουν μέ τούς ἐμπολέμους, μέ τήν Μολδαβία μάλιστα νά ὑποστηρίζει ὅτι ρωσσικοί πύραυλοι πέταξαν πάνω ἀπό τό ἔδαφός της.

Ἡ κατάστασις δέν εἶναι καθόλου ρόδινη. Τό τακτικό ἀδιέξοδο πού ἀναφέραμε παραπάνω συντίθεται ἀπό τίς ἑξῆς παραμέτρους. Ἡ Ρωσσία δέν ἐπέτυχε μέχρι τώρα αὐτό πού ὀνομάζουμε ἀποφασιστική νίκη καί ἐπιβολή τῆς θελήσεώς της στήν Οὐκρανία, ἐνῶ δέν φαίνεται ὅτι μπορεῖ νά τό κάνει δεδομένων τῶν ὑφισταμένων συνθηκῶν ἔστω καί ἄν ἀλλάζει συνεχῶς διοικητές στό πεδίο ἐπιχειρήσεων. Ἀντίστοιχη ἀποφασιστική νίκη τῆς Οὐκρανίας, δηλαδή ἀνάκτησις τῶν κατειλημμένων ἐδαφῶν ἐπίσης δέν εἶναι ἐφικτή. Καθοριστικό ρόλο θά μποροῦσε νά διαδραματίσει ἡ Δύσις χωρίς τήν ὑποστήριξη τῆς ὁποίας ἡ Οὐκρανία σήμερα δέν θά ὑπῆρχε. Καί μπορεῖ σέ κάποιες πρωτεύουσες νά διαφαίνεται μία πρόθεσις ἀποκλιμακώσεως, ἀλλά γιά τήν ὥρα ἐπικρατοῦν οἱ φωνές ἐκείνων πού θεωροῦν ὅτι εἶναι «ἡ εὐκαιρία νά στριμώξουν» τήν Ρωσσία.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο