#mazimprosta

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

ΛΕΝΕ πώς ἡ κάθε εἰκόνα ἀντιστοιχεῖ σέ 1.000 λέξεις. Βλέποντας ὅμως τόν Πρόεδρο τῆς μεγαλύτερης ὑπερδυνάμεως, τόν Τζό Μπάιντεν, νά παραπαίει στό βῆμα τῆς Διασκέψεως τοῦ Παγκόσμιου Ταμείου κατά τοῦ AIDS, τῆς φυματιώσεως καί τῆς ἑλονοσίας, ἀντιλαμβάνεται διά μιᾶς 1.000 νοήματα. Καί εὐλόγως καταλαμβάνεται ἀπό 1.000 ἀνησυχίες. Πῶς μπορεῖ ὁ κόσμος, πῶς μποροῦν οἱ ΗΠΑ νά ἐμπιστεύονται ἕναν ἀσταθῆ Πρόεδρο; Καί μάλιστα ὑπό τίς σημερινές δύσκολες συνθῆκες; Μέ τούς ἀνέμους τοῦ πολέμου νά σαρώνουν τήν ἀνθρωπότητα!

Σέ ἀκόμη χειρότερες σκέψεις ὁδηγεῖ ἡ ἀντιδιαστολή μέ τόν Ρῶσσο Πρόεδρο Πούτιν. Ἀμφιβόλου ἀξιοπιστίας δυτικοί «ἀναλυτές» ἔχουν κατά καιρούς ὑποστηρίξει ὅτι βλέπουν «σημεῖα» ἀσθενειῶν καί ἀδυναμιῶν στήν εἰκόνα τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν. Τό ἕνα του μάγουλο φαίνεται πρησμένο σέ μία φωτογραφία. Τό φρύδι του σηκωμένο στήν ἄλλη! Καί μέ τέτοια ἕωλα ἐπιχειρήματα προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι στό κέντρο λήψεως ἀποφάσεων στήν Μόσχα, ἐπικρατεῖ ἀστάθεια. Ὅμως ἁπλή ἀνάγνωσις τῆς ἀσχολίαστης εἰδησεογραφίας καί προσεκτικῆς παρατηρήσεως τῶν φωτογραφιῶν πείθουν περί τοῦ ἀντιθέτου. Ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν δίδει εἰκόνα στιβαρότητος. Τό κακό εἶναι πώς ἡ εἰκόνα αὐτή συνδυάζεται μέ τό ἀδίστακτο τοῦ χαρακτῆρα του. Καί καθώς ἔχει βρεθεῖ μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο, ἐξ αἰτίας τῆς καταστάσεως στήν Οὐκρανία, ὁμιλεῖ πλέον γιά χρήση πυρηνικῶν ὅπλων.

Τελείως διαφορετική ἡ εἰκόνα τοῦ Μπάιντεν. Οὐδεμία στιβαρότης καί οὐδεμία ἀξιοπιστία. Γιά τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο ἡ ἀστάθεια στό βῆμα τοῦ Ταμείου δέν ἦταν τό μοναδικό δεῖγμα ἀδυναμίας. Πολλαπλά τά περιστατικά στά ὁποῖα ἐνεφανίσθη ἕως καί σάν ἀνοϊκός. Ἀκόμη καί νά ἀνταλλάσσει χειραψία μέ τόν… ἀέρα ἔχει ἐμφανισθεῖ!

Πρέπει ἡ Δύσις νά ἀνησυχεῖ; Ὅλος ὁ προβληματισμός γιά τό πιθανό ἔλλειμμα ἡγεσίας στόν Λευκό Οἶκο, ἀνεδύθη ἀπό τήν συμπεριφορά τοῦ Μπάιντεν. Μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας του, ὁ Τζό Μπάιντεν φάνηκε χαμένος κατά τήν κάθοδό του ἀπό τό βῆμα. Ἐν μέσῳ χειροκροτημάτων, ἐκινήθη διά νά ἀποχωρήσει, ἀλλά σταμάτησε ἀπότομα καί κοίταξε γύρω του μέ μία ἔκφραση ἀπορίας στό πρόσωπό του. Ἐν συνεχείᾳ, φάνηκε νά ρωτᾶ τούς ὑπευθύνους πώς θά κατέβει, ἀλλά καί πάλι ἔχασε τόν βηματισμό του. Ἕνας ἄνδρας ἀνέβηκε μέ προφανῆ διάθεση νά βοηθήσει, μέ πρόσχημα ὅτι ἤθελε νά εὐχαριστήσει τόν Πρόεδρο, μᾶλλον ἐνέτεινε τήν σύγχυσή του.

Νά θυμίσουμε ὅτι προσφάτως ὁ ἡλικίας 79 ἐτῶν Μπάιντεν εἶχε ἀπορρίψει τίς ὑποδείξεις ὅτι εἶναι πολύ μεγάλος ἤ ἀκατάλληλος γιά νά θέσει ἐκ νέου ὑποψηφιότητα γιά Πρόεδρος τό 2024.

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν δέν ἀντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Καί ὑποψήφιος θά εἶναι καί θά κερδίσει τίς ἑπόμενες ἐκλογές. Ὅμως ἡ θέσις του εἶναι δύσκολη. Τό πρόσφατο διάγγελμά του καί ἡ πρόσκλησις ἐφέδρων ὑπό τά ὅπλα εἶναι ἔμμεση παραδοχή, ὅτι κάτι δέν πηγαίνει καλά. Ὁ Ρωσσικός Στρατός ἀριθμεῖ περί τό 1.000.000. Ὑπό φυσιολογικές συνθῆκες δέν θά χρειαζόταν ἐφέδρους. Ὅμως ὄχι μόνον καλοῦνται, ἀλλά ἤδη ὁ ἐκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκώφ ὑπόσχεται παροχές σέ ὅσους καταταγοῦν. Χαρισμό δανείων, εἰδικές ἀμοιβές καί πολλά ἀκόμη. Ἡ κατάστασις εἶναι τόσο δύσκολη πού ὅλα πλέον εἶναι δυνατά. Ἀκόμη καί τό πυρηνικό ὁλοκαύτωμα. Ὁ ἀδίστακτος Πούτιν ὁμιλεῖ γιά «τακτικά πυρηνικά». Ἄν ὅμως πέσει τό πρῶτο, τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθει

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο