#mazimprosta

Ἡ μοναδική μεγάλη μας βιομηχανία

Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού χαίρομαι ἐπειδή ἔτυχε νά ἀναμιχθῶ καί…

… νά ἀσχοληθῶ μέ τόν θεοδώρητο κλάδο τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας.

Ἕναν κλάδο ἰδιαίτερα δύσκολο καί τραχύ πού συνδυάζει, ὅμως, ὅλα τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού χαρακτηρίζουν τόν Ἕλληνα ἀπόγονο τοῦ Ὀδυσσέα καί τοῦ Πυθέα.

Χωρίς μεγαλοστομίες καί θόρυβο, ἡ ζείδωρος αὐτή πτυχή τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας ἀναπτύσσεται καί μεγαλουργεῖ, ἐνεργοῦσα μέσα σέ ἕναν ἄκρως ἀνταγωνιστικό χῶρο, παρακάμπτοντας καί ἀφήνοντας πίσω της μεγάλες δυνάμεις καί τεράστιους οἰκονομικούς ὄγκους.

Καί μόλις προχθές ἔρχεται ὁ δρ Νῖκος Τσάκος, ὁ γυιός τοῦ καπτα-Παναγιώτη, νά δηλώσει: «Προτιμᾶμε νά κινούμεθα σέ ἕναν χῶρο εἰρήνης καί ἠρεμίας καί νά ἔχουμε ἕνα λογικό κέρδος, παρά νά ἔχουμε αὐξημένα κέρδη μέσα σέ καταστάσεις πολέμου καί καταστροφῶν». Καί πᾶνε περίπατο ὅλες ἐκεῖνες οἱ θεωρίες περί «ληστῶν-ἐφοπλιστῶν» καί περί «ὁ λύκος στήν ἀντάρα χαίρεται» καί «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου» καί ἄλλα «καλλιτεχνικά», πού  χρησιμοποιοῦν οἱ «προοδευτικοί» γιά νά «πολεμήσουν τό ἐφοπλιστικό κεφάλαιο», αὐτό, δηλαδή, πού φέρνει πολύτιμο συνάλλαγμα στή χώρα καί πού ἀποτελεῖ τό μεγάλο μας πολιτικό ὅπλο στά διεθνῆ «φόρα».

Κι ἐπειδή ὁμιλοῦν οἱ ἀριθμοί, ἄς δοῦμε μερικούς, μαζί, φυσικά, μέ τά πρόσωπα πού τούς ἀκολουθοῦν.

Ἕξι πλοῖα χωρητικότητας 7.000-8.000 teu ἔχει παραγγείλει ἡ ναυτιλιακή Danaos συμφερόντων τοῦ δρος Γιάννη τά ὁποῖα θά παραλάβει μεταξύ Μαρτίου καί Σεπτεμβρίου 2024. Πρόκειται γιά ἐπένδυση ὕψους 559 ἑκ. δολλαρίων.

Στήν ἀνανέωση τοῦ στόλου μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων της προχωρᾶ ἡ Tsakos Shipping and Trading, συμφερόντων τῆς οἰκογένειας Τσάκου. Μεταξύ ἄλλων, τόν Μάιο προχώρησε σέ συμφωνία μέ τό ναυπηγεῖο Hyundai Heavy Industries γιά τήν κατασκευή τεσσάρων containerships μεταφορικῆς ἱκανότητας 2.800 teu ἕκαστο. Τό κόστος κατασκευῆς ἐκτιμᾶται στά 47 ἑκατ. δολλάρια γιά κάθε πλοῖο.

Ἡ εἰσηγμένη ναυτιλιακή Euroseas, τοῦ Ἀριστείδη Πίττα, ἔχει κλείσει ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους τρεῖς συμφωνίες γιά τήν κατασκευή συνολικά ἑπτά πλοίων μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων. Τό ὕψος τῆς ἐπένδυσής του σύμφωνα μέ τή Vessels Value ἀνέρχεται σέ 273 ἑκατ. δολλάρια.

Ἡ Navios Maritime Partners τῆς Ἀγγελικῆς Φράγκου ἐξαγόρασε δύο ὑπό ναυπήγηση πλοῖα μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων διπλοῦ καυσίμου, χωρητικότητας 7.700 TEU, στή συνολική τιμή 241,2 ἑκατ. δολλαρίων.

Τά πλοῖα πού ἔχουν τή δυνατότητα νά λειτουργοῦν εἴτε μέ LNG εἴτε μέ συμβατικά καύσιμα, ἀναμένεται νά παραδοθοῦν στήν ἑταιρεία τό τέταρτο τρίμηνο τοῦ 2024. Παράλληλα, ἡ ναυτιλιακή ἔχει δικαίωμα ἀπόκτησης δύο ἀκόμη ἴδιων πλοίων μέ παράδοση τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2025.

Ναυλομεσιτικές πηγές ἀναφέρουν ὅτι ὁ Νικόλας Μαρτῖνος ἀπέκτησε τό πλοῖο ἀπό τήν ἑταιρεία Unisea Shipping τοῦ Ἀδαμάντιου Λαιμοῦ γιά 76 ἑκατομμύρια δολλάρια. Τήν εἴδηση ἐπιβεβαιώνει καί ἡ Clarksons.

Πρόσφατα ἡ ἑταιρεία τοῦ Νικόλα Μαρτίνου παρέλαβε τό τάνκερ «Ἅγιος Νικόλαος» ἐνῶ ναυπηγεῖ ἄλλα ὀκτώ πλοῖα, τέσσερα δεξαμενόπλοια καί τέσσερα φορτηγά πλοῖα. Ἡ ἑταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 82 πλοῖα, ἀπό τά ὁποῖα, τά 60 εἶναι δεξαμενόπλοια καί τά 22 εἶναι φορτηγά πλοῖα.

Γιά βρεῖτέ μου ἄλλη ἑλληνική βιομηχανία μέ αὐτά τά μεγέθη!

#np2022 #pdm2882 #estianews

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο