#mazimprosta

Ἡ ΕΥΠ παρακολουθοῦσε ὅλη τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων!

Ποιός ἔδωσε ἐντολή γιά ὑποκλοπές εἰς βάρος τοῦ Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγοῦ Φλώρου, τοῦ συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, κ. Ἀλ. Διακόπουλου, τῶν ἀρχηγῶν τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων τῶν τριῶν κλάδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί στελεχῶν τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἐξοπλισμῶν; – Ἡ ἀξιοπρέπεια προηγεῖται τῆς «καρέκλας» – Στόχος καί ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης

ΟΙ τελευταῖες ἀποκαλύψεις σχετικῶς μέ τίς παρακολουθήσεις ἀπό τήν ΕΥΠ ἑνός ὑπουργοῦ, τῶν ἀρχηγῶν τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, στελεχῶν τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἐξοπλισμῶν καί τοῦ συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐγείρουν πολύ σημαντικό ζήτημα ἐμπιστοσύνης στούς κόλπους τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ὅλα τά ἀνωτέρω πρόσωπα εἶχαν ἐπιλεγεῖ καί τοποθετηθεῖ στίς θέσεις τους ἀπό τήν σημερινή Κυβέρνηση. Τίθεται, λοιπόν, τό ἐρώτημα, ἄν δέν τούς ἐμπιστευόταν, γιατί τούς τοποθέτησε στίς νευραλγικές θέσεις τίς ὁποῖες κατεῖχαν καί κατέχουν; Καί ἄν τούς ἐμπιστευόταν, γιατί τούς παρακολουθοῦσε;

Τό θέμα εὑρίσκεται στήν κορυφή τῆς ἐπικαιρότητος ἀπό χθές, ὁπότε ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Διασφαλίσεως Ἀπορρήτου Ἐπικοινωνιῶν, κ. Χρῆστος Ράμμος, ἀπέστειλε ἐπιστολή σχετικῶς μέ τίς παρακολουθήσεις καί ὑποκλοπές τηλεφώνων πρός τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τόν Πρωθυπουργό, τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων καί τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης.

Ἄν καί τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς δέν ἐδόθη ἐπισήμως στήν δημοσιότητα, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἀναφέρει ἕξι πρόσωπα πού εἶχαν τεθεῖ ὑπό παρακολούθηση: τόν ὑπουργό Ἐργασίας καί ἀντιπρόεδρο τῆς ΝΔ, Κωστῆ Χατζηδάκη, τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο, τόν προσφάτως ἀποστρατευθέντα ἀρχηγό ΓΕΣ, ἀντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, καί τούς ἀρχηγούς τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων Ναυτικοῦ καί Ἀεροπορίας, καθώς καί δύο στελέχη τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἀμυντικῶν Ἐξοπλισμῶν καί Ἐπενδύσεων, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ὁ γενικός διευθυντής, ἀντιναύαρχος ἐ.ἀ. Ἀριστείδης Ἀλεξόπουλος, καί τόν μέχρι πρό τινος σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας καί νῦν διευθυντή τῆς Ζ΄ Διευθύνσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀντιναύαρχο ἐ.ἀ. Ἀλέξανδρο Διακόπουλο.

Ὁ πρόεδρος τῆς ΑΔΑΕ προχώρησε σέ αὐτήν τήν κίνηση, κατ’ ἐφαρμογήν τοῦ προσφάτως ψηφισμένου νόμου γιά τήν λειτουργία τῆς ΕΥΠ, ὅπου στό ἄρθρο 8 παρ. 6 τοῦ ν. 5002/2022 προβλέπεται ὅτι ὀφείλει νά «ἐνημερώνει γιά θέματα ἄρσεων ἀπορρήτου ἐπικοινωνιῶν τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων πού ἐκπροσωποῦνται στήν Βουλή καί τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης».

Ὑπενθυμίζεται ὅτι πρό ἡμερῶν ὁ κ. Ράμμος εἶχε ἐπιχειρήσει νά ἐνημερώσει σχετικῶς τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας τῆς Βουλῆς, ἀλλά ἡ προσπάθειά του ἔπεσε στό κενό. Εἶχε, μάλιστα, χαρακτηρισθεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς «αὐτόκλητος προσκεκλημένος». Τό ζήτημα, ὅμως, ἐν τέλει, θά ἀπασχολήσει τήν Βουλή, καθώς στήν σημερινή συνεδρίαση θά τά θέσει ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ὁ ὁποῖος χθές εἶχε ἐπισκεφθεῖ τόν πρόεδρο τῆς ΑΔΑΕ καί παρέλαβε αὐτοπροσώπως τήν ἐπιστολή Ράμμου. Ἡ ἐξέλιξις, μάλιστα, τοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά προβληθεῖ ὡς θεσμικό πρόσωπο. Πηγές στό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐτόνιζαν ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας «δέν πρόκειται νά πεῖ ὀνόματα οὔτε στό πεζοδρόμιο οὔτε στά τηλεοπτικά στούντιο, παρά μόνον, ὅπως ὀφείλει, ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς».

Ἀναμένεται, λοιπόν, νά λάβει τόν λόγο καί νά τοποθετηθεῖ ἐπί τοῦ ζητήματος τῶν ὑποκλοπῶν, κατά τήν διάρκεια συζητήσεως νομοσχεδίου γιά τήν Ὑγεία. Στήν περίπτωση, δέ, κατά τήν ὁποία θά καταθέσει πρόταση μομφῆς κατά τῆς Κυβερνήσεως, ἀναμένεται ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης «θά σηκώσει τό γάντι» καί θά διαλύσει τήν Βουλή, ὁδηγῶντας τήν χώρα σέ ἐκλογές (ἄλλωστε, ἡ θητεία τῆς Κυβερνήσεως ὁλοκληρώνεται σέ λίγους μῆνες). Ἤδη, πάντως, ἀπό χθές, μετά τήν ἐπίσκεψή του στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐκάλεσε τήν Κυβέρνηση νά παραιτηθεῖ, κάνοντας λόγο γιά «ἐγκληματική ὀργάνωση».

Εἶναι προφανές, πάντως, ὅτι τό ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν ἔχει λάβει τήν τροπή πού ἤθελε νά ἀποφύγει ἡ Κυβέρνησις. Οἱ χειρισμοί της, ὅμως, πού φαίνονται σάν προσπάθεια συγκαλύψεως, ὁδηγοῦν τελικῶς στό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐκδηλώνονται μία «νευρική» ἀντίδρασις, μέ τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο νά ὁμιλεῖ γιά «προνομιακή σχέση τῆς ΑΔΑΕ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ»! (ἰδέ σέ ἄλλη στήλη).

Ἐπειδή, ὅμως, οἱ παρακολουθήσεις κάποιων προσώπων καί συγκεκριμένα τῶν ἀρχηγῶν τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί Στρατοῦ, τοῦ πρώην συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, καθώς καί τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ Ἐξοπλισμῶν καί ἑνός στελέχους τῆς ΓΔΑΕΕ, ὑποδεικνύουν σύνδεση μέ προγράμματα ἐπιλογῆς καί ἀγορᾶς ὁπλικῶν συστημάτων, τίθεται ἕνα πολύ σοβαρό ἐρώτημα, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καί τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας.

Βασικό ἐρώτημα εἶναι ποιός ἔδωσε τήν ἐντολή γιά τίς παρακολουθήσεις αὐτές; Ἀκολουθεῖ, ὅμως, τό ἐξ ἴσου σημαντικό, ἀφ’ ὅτου τό θέμα ἀπεκαλύφθη καί, μάλιστα, κατέστη ἀντικείμενο ἀλλεπαλλήλων δημοσιευμάτων. Ἐζήτησαν οἱ ἐμπλεκόμενοι ἐξηγήσεις ἀπό τήν Κυβέρνηση; Ἔλαβαν ἀπαντήσεις; Καί ὅποιες καί ἄν ἦσαν αὐτές, ὡς στρατιωτικοί (ἄνθρωποι κατ’ ἐξοχήν τῆς τιμῆς καί τοῦ καθήκοντος) ἀνέχονται νά ὑπηρετοῦν ὑπό τήν πολιτική διοίκηση μιᾶς Κυβερνήσεως πού τούς παρακολουθεῖ; Πού, δηλαδή, δέν τούς ἐμπιστεύεται; Προέχει ἡ διατήρησις τῆς «καρέκλας» τῆς στρατιωτικῆς τιμῆς. Τό ζήτημα ἀφορᾶ πρωτίστως τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντῖνο Φλῶρο, καθώς ὁ ἀρχηγός ΓΕΣ, Χαράλαμπος Λαλούσης, ταὐτοχρόνως μέ τήν δημοσιοποίηση τοῦ θέματος, ὁλοκλήρωνε τήν τριετῆ θητεία του στήν ἡγεσία τοῦ Στρατοῦ καί ἤδη εἶναι ἀπόστρατος. Γιά τόν ἴδιο λόγο, ἔχει νά κάνει μέ τόν γενικό διευθυντή τῆς ΓΔΑΕΕ, ἀντιναύαρχο Ἀριστείδη Ἀλεξόπουλο, ὁ ὁποῖος, ἐπίσης, προέρχεται ἀπό τίς τάξεις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Καί ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ταλανίζεται ἀπό ἕνα σημαντικό ζήτημα ἐμπιστοσύνης, οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν νά προκαλοῦν στό Αἰγαῖο. Οἱ παραβιάσεις πού ἐσημειώθησαν χθές ἀπό τουρκικά μαχητικά καί μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα ἀνῆλθαν σέ 65, ἐνῷ ἐσημειώθησαν καί 11 ἐμπλοκές μαχητικῶν σέ ἑλιγμούς ἀερομαχίας. Προφανῶς καί δέν ἔχουμε τήν πολυτέλεια νά ἀλληλοπαρακολουθούμεθα καί καθιστοῦμε βασικά ζητήματα τῆς ἀμύνης τῆς χώρας ἀντικείμενο πολιτικῶν ἀντιπαραθέσεων. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι στήν συγκεκριμένη περίπτωση ὑπάρχει ἐμπλοκή καί τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας. Κάτι πού εἶναι πρωτοφανές. Ποτέ κατά τό παρελθόν δέν εἶχε τεθεῖ τέτοιο ζήτημα. Καί ὅταν ἀνέκυπταν θέματα ἐμπιστοσύνης, ἥσσονος σημασίας σέ σύγκριση μέ τό σημερινό τῶν παρακολουθήσεων, ὑποβάλλονταν παραιτήσεις.

Ὁ ἀπό ἐτῶν ἐκλιπών ἀρχηγός ΓΕΝ, ναύαρχος Γεώργιος Θεοδωρουλάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε παραιτηθεῖ κατόπιν διαφωνίας μέ τόν τότε ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Γιάννο Παπαντωνίου, ἐξ αἰτίας διαφωνίας στήν ἐπιλογή προσώπων, εἶχε πεῖ κατά τήν τελετή παραδόσεως τῶν καθηκόντων του: «Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ζεῖ χωρίς νά ἀσκεῖ ἐξουσία. Δέν μπορεῖ, ὅμως, νά ζεῖ χωρίς τιμή»…

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο