#mazimprosta

Ἐπισπεύδονται οἱ ἐκλογές λόγῳ ἀκρίβειας καί ὑποκλοπῶν

Μέ Βασιλέα Κάρολο, Κιβωτό καί Γερμανοῦ ἀλλάζει τήν ἀτζέντα ὁ Πρωθυπουργός – Σήμερα ἡ κρίσιμη κατάθεσις Δημητριάδη στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν

ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ περίοδο εὑρίσκεται κατ’ οὐσίαν ἀπό τό Σάββατο ἡ χώρα, καί τό μόνο πού ἀπομένει, εἶναι ἡ τυπική προκήρυξίς τους. Ὁ μόνος καθ’ ὕλην ἁρμόδιος γιά τήν ἀπόφαση τῆς ἡμερομηνίας τῶν ἐκλογῶν, ὁ Πρωθυπουργός, ἐδήλωσε, ἄλλως τε, εὐθέως καί χωρίς νά πιεσθεῖ, ὅτι «τό κλῖμα ἤδη μυρίζει ἐκλογές.» Περιστοιχιζόμενος ἀπό ψηφοφόρους τῆς Νέας Δημοκρατίας στήν Καλλιθέα καί δηλώνοντας ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν προσέλευσή τους, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνέφερε ἐπί λέξει: «Τό κλῖμα ἤδη μυρίζει ἐκλογές. Καί δικαιολογημένα, θά ἔλεγα, καθώς μπαίνουμε πιά στήν τελική εὐθεῖα γιά τίς ἐκλογές τοῦ 2023, πού θά φέρουν καί πάλι τή Νέα Δημοκρατία πρώτη καί αὐτοδύναμη». Εἶναι, ἐπί πλέον, χαρακτηριστικό, ὅτι ἀπό ὅλες τίς κρίσεις ἤ, ἔστω, δυσκολίες πού ἡ Κυβέρνησίς του ἐκλήθη νά διαχειρισθεῖ, ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέλεξε εἰσαγωγικῶς νά ἀναφερθεῖ σέ δύο μόνον, ἐξ αὐτῶν: ἀφ’ ἑνός στήν οἰκονομική πολιτική (μείωσις φόρων, δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας, προσέλκυσις ἐπενδύσεων) καί ἀφ’ ἑτέρου στήν ἀντιμετώπιση τῶν τουρκικῶν προκλήσεων, θέμα ἀπό τό ὁποῖο τό κυβερνῶν κόμμα προσδοκᾶ νά μειώσει τίς διαρροές πρός τά δεξιά του, ὅπως ἐκτιμᾶ τό Μέγαρο Μαξίμου: «Ἡ Ἑλλάδα σήμερα εἶναι πολύ πιό ἰσχυρή ἀπό ὅ,τι ἦταν πρίν ἀπό τέσσερα χρόνια.»

Εἰδική ἀναφορά ἔκανε, μάλιστα, στήν «γκρίζα ψῆφο», ἤτοι τούς καχύποπτους, ὅπως τούς χαρακτήρισε, συμπολῖτες μας, οἱ ὁποῖοι «ἀκόμα προβληματίζονται σήμερα γιά τό τί πρέπει νά ψηφίσουν.» Ὅμως, συνέχισε, «τίποτε ἀπό αὐτά πού ἔχουμε πετύχει, δέν εἶναι δεδομένο. Τίποτα δέν εἶναι δεδομένο», προειδοποίησε, κορυφώνοντας τό, κατ’ αὐτόν, ἐκλογικό δίλημμα. Ὅπως εἰδική μνεία ἔκανε καί σέ ὁμάδες ψηφοφόρων πού ἔχουν παράπονα ἀπό τήν Κυβέρνηση («μεροκαματιάρηδες», «μικρομεσαῖοι ἐπιχειρηματίες») ἐπισείοντας συγχρόνως τήν ἀπειλή ἐπιστροφῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. «Θά πᾶμε σέ μιά ἰσοπεδωτική λογική αὔξησης τῶν φόρων γιά νά τσακίσουμε καί πάλι τήν μεσαία τάξη;» διηρωτήθη ὑπενθυμίζοντας, ἔτσι, τήν φορολογική πολιτική πού ἠκολούθησε ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀριστερᾶς.

Αὐτό εἶναι τό πολιτικό-προεκλογικό πλαίσιο ἐκ μέρους τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Τό ἐρώτημα πού ἀνακύπτει, ὡστόσο, εἶναι γιατί ὁ ὑπέρμαχος τῶν θεσμῶν (ἄρα, καί τῆς ἐξαντλήσεως τῆς κυβερνητικῆς θητείας), ἀποφασίζει τώρα νά ἐπισπεύσει τήν προσφυγή στίς κάλπες (ἐντός τοῦ α΄ τριμήνου ἀναφέρουν σχετικές πληροφορίες.) Γιά τήν ἀπόφαση αὐτή φαίνεται πώς καθοριστικό ρόλο ἔπαιξαν δύο γεγονότα, χωρίς διασύνδεση μεταξύ τους, τά ὁποῖα δείχνουν νά ἔχουν ἀντοχή στόν χρόνο.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἀκρίβεια, ἡ μάχη τοῦ «καλαθιοῦ». Μέ τό τέλος τοῦ ρωσσο-ουκρανικοῦ πολέμου νά μήν εἶναι κἄν ὁρατό –τό ἀντίθετο μάλιστα, τώρα πού Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς καί Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις διανύουν φάση καχυποψίας γιά τά ἀμερικανικά κέρδη ἀπό τόν ἐνεργειακό πόλεμο– ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις συνειδητοποιεῖ ὅτι ἡ ἀκρίβεια ἦλθε γιά νά μείνει –καί προφανῶς τά δικά της ὅπλα δέν εἶναι ἀνεξάντλητα… Ὡς ἐκ τούτου, ἔχει κάθε λόγο νά ἐπισπεύσει τίς πολιτικές ἐξελίξεις σέ μία χρονιά πού προοιωνίζεται δυσχερής οἰκονομικῶς.

Τό δεύτερο γεγονός εἶναι τό θέμα τῶν ὑποκλοπῶν. Λίστα ὀνομάτων παρακολουθουμένων δημοσιεύεται ἑβδομαδιαίως, μέ τριπλή ζημία γιά τήν Νέα Δημοκρατία: Τό κόμμα τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη πετυχαίνει τήν σταθεροποίησή του σέ διψήφια ποσοστά, ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός στήν «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ὁμάδα καί τήν ἴδια στιγμή «γκριζάρει» τό πρωθυπουργικό προφίλ, ὅπως πιστοποιεῖται σέ μερίδα τῶν δημοσκοπήσεων. Τό θέμα ἀναμένεται σήμερα, ἐξ ἄλλου, νά ἐκτοξευθεῖ στήν κορυφή τῆς ἐπικαιρότητος, μέ τήν κατάθεση τοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας (ἔστω καί χωρίς τόν Κώστα Τζαβάρα στήν σύνθεσή της…). Ἀναλυτές ἐκτιμοῦν πώς οἱ ὑποκλοπές ὁμοιάζουν μέ τήν Λερναία Ὕδρα, ὡς ἐκ τούτου, καί αὐτός εἶναι ἕνας ἀκόμη λόγος ἐσπευσμένης προσφυγῆς στήν λαϊκή βούληση.

Στά ἀνωτέρω προστίθενται κυβερνητικές ἀποφάσεις, ὅπως ἡ διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενη ἀπό ἐπίσημα χείλη καί τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό ἐξαγγελία αὐξήσεων στίς συντάξεις, οἱ νομιμοποιήσεις αὐθαιρέτων, καί τό νέο «πράσινο φῶς» στήν αὐθαίρετη οἰκοδόμηση, καί φυσικά οἱ ἀνακοινώσεις γιά προκήρυξη 20.000 διορισμῶν στόν δημόσιο τομέα. Κλασσικά, δηλαδή, ἐργαλεῖα ἐπηρεασμοῦ τῆς ψήφου ἀπό συστάσεως τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους!

Τήν ἀντι-κυβερνητική ἀτζέντα τῶν ἡμερῶν (ἀκρίβεια καί ὑποκλοπές) τό Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεῖ νά τήν «ξορκίσει» ἀπό τήν πλευρά του, μέ σειρά πρωτοβουλιῶν καί δράσεων. Σήμερα, φέρ’ εἰπεῖν, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἐπισκεφθεῖ τό Ἡνωμένο Βασίλειο (τοῦ ὁποίου οἱ μυστικές ὑπηρεσίες θά ἀποτελέσουν τό πρότυπο γιά τίς ἀντίστοιχες ἑλληνικές, καθώς λέγεται.) Κατά τήν διάρκεια τῆς διημέρου ἐπισκέψεώς του, θά γίνει δεκτός ἀπό τόν Βασιλέα Κάρολο (ἐν ἐκκρεμότητι παραμένει τό σχέδιο ἀξιοποιήσεως τοῦ βασιλικοῦ κτήματος τοῦ Τατοΐου.) Ἀντιθέτως, δέν ἔχει προγραμματισθεῖ συνάντησις μέ τόν νέο Πρωθυπουργό τῆς χώρας.

Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἀπευθυνθεῖ, δίς, στό βρεταννικό κοινό, ἐν πρώτοις στό London School of Economics, μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως 25 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τοῦ LSE. Ἐκεῖ, ὁ Πρωθυπουργός θά συζητήσει μέ τόν καθηγητή Κέβιν Φέδερστοουν τίς προοπτικές τῆς χώρας, ἀναδεικνύοντας καί πάλι τήν σημασία νά παραμείνει ἀδιατάρακτος ἡ πορεία καί μετά τίς ἐκλογές.

Ἡ δεύτερη ὁμιλία θά γίνει στό Ἑλληνικό Ἐπενδυτικό Συνέδριο πού συνδιοργανώνουν τό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν καί ἡ Morgan Stanley. Μέ βασικό ὁμιλητή τόν Πρωθυπουργό, τό συνέδριο πραγματοποιεῖται μέ τήν συνεργασία τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν καί τήν συμμετοχή τῶν σημαντικοτέρων εἰσηγμένων ἑταιρειῶν. Ἐκεῖ, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἐπιχειρήσει νά ἀνοίξει τό κεφάλαιο τῶν μεταρρυθμίσεων καί τῶν ἐπενδύσεων, ἀναδεικνύοντας, παραλλήλως, τήν ἄνεση πού ἔχει σέ διεθνῆ fora.

Ταυτοχρόνως, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκανε τήν ἔκπληξη τό Σάββατο καί ἔδωσε τηλεοπτική συνέντευξη σέ μία μή τηλεοπτική ἐκπομπή. Στήν Ναταλία Γερμανοῦ καί τόν τηλεοπτικό σταθμό “Alpha”, ἀπό ὅπου ἀπευθύνθηκε σέ δύο πληθυσμιακές ὁμάδες, πού ὁ ΣΥΡΙΖΑ θεωρεῖ προνομιακό χῶρο του: τούς νέους καί τίς γυναῖκες. Ἐδημοσιοποίησε τό πρόβλημα ὑγείας τῆς ἀδελφῆς του, Κατερίνας, στήν ὁποία διεγνώσθη καρκίνος τοῦ μαστοῦ, ἐπισημαίνοντας τήν σημασία τῆς ἔγκαιρης διαγνώσεως. Ἐστηλίτευσε τά περιστατικά βίας κατά τῶν γυναικῶν, ἐφωτογραφήθη μέ τά συμπαθῆ τετράποδα τῆς ἐκπομπῆς καί διεβεβαίωσε γιά τήν μέριμνα πού θά ἐπιδειχθεῖ γιά τά παιδιά τῆς «Κιβωτοῦ».

Τό τελευταῖο εἶναι ἕνα θέμα πού προτάσσει ἐπικοινωνιακῶς ἡ Κυβέρνησις, θεωρῶντας ὅτι ἐπέδειξε ἀντανακλαστικά. Δέν ὑπάρχουν ἄβατα, εἶναι τό μόττο της, προβάλλοντας ὅτι διόρισε ἀμέσως νέο διοικητικό συμβούλιο.

Πάντως ἡ ἐφημερίς «Τά Νέα», στό πρωτοσέλιδό της τό Σάββατο, σημείωνε στόν κεντρικό τίτλο της, «Ἤξεραν ἀπό τόν Αὔγουστο γιά τήν Κιβωτό», κάτι πού ἐπέτρεψε στό στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Χρῆστο Σπίρτζη νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι «ὁ κύριος Θεοδωρικάκος κρύβεται γιατί ἀκόμη καί τίς ἀνατριχιαστικές ἀποκαλύψεις γιά τήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου τίς ἐκμεταλλεύτηκε, σχεδόν τέσσερις μῆνες ἀφοῦ ἦρθαν σέ γνώση τους, γιά ἀντιπερισπασμό.» Ἐν τούτοις, ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου ἀντιτείνει, μέσῳ συνεντεύξεώς του στόν «Ἐλεύθερο Τύπο», πώς «ἐνεργήσαμε τάχιστα, συνδράμοντας τό ἔργο τῶν ἀνακριτικῶν ἀρχῶν.»

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο