#mazimprosta

‘Ἐπικίνδυνα παιγνίδια μέ τό ἀδιάβλητο τῶν ἐκλογῶν!

Πρῶτος ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε στήν Νέα Ὑόρκη τόν Ὀκτώβριο γιά τήν «προστασία τῆς ἀκεραιότητας τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας» – Ὁ Τσίπρας ἠκολούθησε

ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θά ἀμφισβητήσει τό ἀδιάβλητο τῶν προσεχῶν ἐκλογῶν, ἔκανε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν διάρκεια τῆς προχθεσινῆς συνεντεύξεώς του στήν ΕΡΤ. Ἀναφερόμενος στό ἐρώτημα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως «δημοκρατία ἤ ἐκτροπή», ὁ Πρωθυπουργός ὑπεστήριξε ὅτι «αὐτοί οἱ ὁποῖοι τά λένε, μέ πρῶτο τόν κ. Τσίπρα, πιστεύω ὅτι ἔχουν ἕναν σκοπό. Καί αὐτός εἶναι νά δημιουργήσουν ὑπόνοιες γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος. Ἤδη τό ἐννοοῦν». Στήν δέ εὐθεῖα ἐρώτηση, ἐάν θά ἀμφισβητήσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, ἀπήντησε: «Ἐννοῶ ὅτι θέλουν νά μᾶς ποῦν περίπου ὅτι “οἱ πολῖτες θά ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά τελικά θά βγεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία”. Καί συνέχισε: “Ἐάν δεῖτε ποῦ ὁδηγεῖ ἡ λογική κατάληξη τῶν ἐπιχειρημάτων τους, δέν ἔχω καμμία ἀμφιβολία ὅτι θά καταλήξουν νά ποῦν καί αὐτό, ὅτι ἔγινε νοθεία, ναί”.» Ἡ «Ἑστία» ἔχει νά παρατηρήσει τά ἑξῆς:

Τά παιγνίδια μέ τό ἀδιάβλητο τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνα, καί δέν τά ἀμβλύνει τό ζήτημα πού ἐγείρει ἡ ἐπισήμανσις τοῦ κ. Μητσοτάκη, ὅτι «ἄν ἔχουμε ἕνα, θά ἔλεγα, κεκτημένο στή χώρα μας, εἶναι τό ἀδιάβλητο τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.» Ἕνας λόγος παραπάνω νά μήν παίζουμε μέ τούς θεσμούς.

Ὅμως ζήτημα ἀμφισβητήσεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας δέν ἠγέρθη προχθές, γιά πρώτη φορά. Γιά νά ἀκριβολογοῦμε δέ, δέν τό ἔχει ἐγείρει μέχρι στιγμῆς εὐθέως ὁ κ. Τσίπρας. Ὁ κ. Μητσοτάκης προβλέπει ὅτι θά τό ἐγείρει ὁ κ. Τσίπρας. Ἐν προκειμένῳ ὅμως ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα: ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι ὁ πρῶτος πού ἄνοιξε τόν διάλογο καί μάλιστα ἀπό τό ἐξωτερικό γιά «τήν ἀνάγκη προστασίας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας», ἄν καί ἡ ἀναφορά του ἦταν σέ ἐνδεχομένη ρωσσική ὑπονόμευση τῆς διαδικασίας. Κατά τήν συζήτηση πού εἶχε στήν Νέα Ὑόρκη μέ μέλη τοῦ Council on Foreign Relations καί ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση τοῦ Ρόμπερτ Ρούμπιν, τόν περασμένο Σεπτέμβριο, εἶχε τονίσει: «Θέλουμε ὅλοι νά βεβαιωθοῦμε πώς θά δημιουργήσουμε μιά θεσμική ἄμυνα στή λογική τῆς ταυτοποίησης τῶν ψευδῶν εἰδήσεων καί τῆς προστασίας τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας. Νά διασφαλίσουμε πώς προστατεύουμε τήν ἀκεραιότητα τῶν ἐκλογικῶν διαδικασιῶν μας».

Ὅταν ἔλεγε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι τό ἀδιάβλητο τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας εἶναι «κεκτημένο» στήν χώρα μας, μᾶλλον ξεχνοῦσε ὅτι πρίν ἀπό λίγο καιρό μιλοῦσε γιά τήν ἀνάγκη νά προστατευθεῖ ἡ ἀκεραιότης «τῶν ἐκλογικῶν διαδικασιῶν μας»; Τοῦ τό ὑπενθυμίζουμε.

Σχετικῶς δέ πρός αὐτό, ἀνώτατες πηγές τοῦ καθ’ ὕλην ἁρμοδίου Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν εἶχαν ἐκφράσει τότε τόν προβληματισμό τους στήν ἐφημερίδα μας (2/10/2022), γιά τό τί θά συμβεῖ «ἄν ἀλλοιωθοῦν ἠλεκτρονικά τά ἀποτελέσματα ἀπό ἕνα κακόβουλο λογισμικό καί δέν συμφωνοῦν μέ τά ἀποτελέσματα πού θά ἐκδώσουν τά Πρωτοδικεῖα.»

Ἡ ἔκφρασις τέτοιων φόβων ὅμως ἀντικατοπτρίζει τίς ἀνησυχίες ἑνός μέρους τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, τό ὁποῖο βλέπει μέ ἐπιφύλαξη τίς διαδικασίες ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων. Ὑπάρχει λόγος, οἱ ἐπιφυλάξεις αὐτές νά διογκώνονται ἐπί τῇ βάσει δηλώσεων τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί ἄλλων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων στό πλαίσιο τῆς προεκλογικῆς ἀντιπαράθεσης μέ τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση; Ἐν τέλει, οἱ πολῖτες τήν Κυβέρνηση θά θεωρήσουν ὑπεύθυνη, ἄν πιστέψουν ὅτι ἡ ἀξιοπιστία τῶν ἐκλογῶν ὑπονομεύεται.

Ἀξίζει νά θυμίσουμε, τέλος, ὅτι στό θέμα αὐτό ἔχουν ἀναφερθεῖ ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Λύσεως Κυριάκος Βελλόπουλος καί ἡ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, ἐνῷ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Μαργαρίτης Σχοινᾶς, σέ ἄρθρο του, εἶχε ὑπογραμμίσει ὅτι «ὁλοένα καί περισσότερο οἱ ἐκλογές μας ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ἀλγοριθμική λογική.»

Ὅσο γιά λύσεις ἐνδεχομένης χρήσεως ψηφοδελτίων μέ ραβδογράμματα (barcodes) πρός ἐπιβεβαίωσιν τῆς γνησιότητός τους, συγκρατοῦμε μέχρι στιγμῆς τήν –ἔστω διστακτική– ἀρνητική ἀπάντηση, μιᾶς καί κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ μυστικότης τῆς ψήφου θά μποροῦσε νά παραβιασθεῖ.

Ἐν τέλει, πόσο βέβαιος μπορεῖ νά εἶναι ὁ πολίτης, γιά τήν ἀξιοπιστία τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας; Ἤ γιά τήν ἀκρίβεια, πόσο βέβαιο τόν ἀφήνουν νά εἶναι μέ τέτοιες δηλώσεις νά πλανῶνται σέ μιά προεκλογική ἀτμόσφαιρα;

Ἀτυχής μᾶλλον ἡ προσπάθεια ἀνασκευῆς τοῦ σχετικοῦ προβληματισμοῦ πού ἐξέφρασε ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀπό τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας Ἄκη Σκέρτσο. Λίγες μόλις ὧρες μετά τήν τηλεοπτική παρουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, μιλῶντας καί αὐτός ἀπό τηλεοράσεως, εἶπε: «Δέν εἶναι θέμα στό τραπέζι ἡ ἀμφισβήτηση τῶν ἐκλογικῶν διαδικασιῶν, ἔχουμε μιά δημοκρατία, ἡ ὁποία μετρᾶ σχεδόν μισό αἰῶνα. Εἶναι ἡ πιό εὔρωστη, ἡ πιό ποιοτική πού εἶχε ποτέ τό σύγχρονο ἑλληνικό κράτος. Δέν ἔχει τεθεῖ ποτέ ἀπό κανέναν ζήτημα ἐκλογῶν, εἶναι, συνεπῶς ἕνα ζήτημα ἐσωτερικῆς κατανάλωσης πού γίνεται ἐντός τῶν τειχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἄν τό κάνει, θά τό κάνει μόνο καί μόνο γιά νά διασφαλίσει (ὁ Ἀλέξης Τσίπρας) τήν δική του παραμονή στήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ».

Προφανῶς καί δέν ἀντελήφθη ὁ κ. Σκέρτσος ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἔχει θέσει θέμα ἀξιοπιστίας τῶν ἐκλογῶν. Ἄν εἶχε παρακολουθήσει προχθές τήν ΕΡΤ καί γνώριζε τίς παλαιότερες δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, θά εἶχε ἀντιληφθεῖ, πιστεύουμε, ὅτι αὐτός πού τό ἐγείρει (χωρίς λόγο κατά τήν γνώμη μας), εἶναι ὁ κ. Μητσοτάκης.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο