#mazimprosta

Ἐγκατέλειψε τά «Ἀνάκτορα» ἡ Πρόεδρος θορυβημένη ἀπό τίς δημοσκοπήσεις

Ἡ πρώτη στήν ἱστορία τοῦ θεσμοῦ, μέ μόλις 30% θετικές γνῶμες – Διέμενε ἐκεῖ ἀπό τήν ἀρχή τῆς θητείας της Ἐπέστρεψε στήν οἰκία της στό Μεταξουργεῖο – Σέ δεύτερο πλάνο ὁ σύντροφός της Παῦλος Κοτσώνης. Δικαίωσις γιά τήν «Ἑστία», ἡ ὁποία ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἤσκησε τεκμηριωμένη καί καλόπιστη κριτική

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ τά «Ἀνάκτορα», ἄλλως τό Προεδρικό Μέγαρο, ἡ κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ὄχι, δέν σκοπεύει νά παραιτηθεῖ εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας γιά ὅσα συμβαίνουν στόν δημόσιο βίο τῆς χώρας τόν τελευταῖο χρόνο, ὅπως θά σπεύσουν νά φαντασθοῦν ὁρισμένοι. Ἁπλῶς, ἔχει πάψει νά διαμένει στήν Ἡρώδου Ἀττικοῦ, καί ἔχει ἤδη μετακομίσει στό loft διαμέρισμά της στό Μεταξουργεῖο, ὅπου διέμενε, δηλαδή, καί πρό τῆς ἐκλογῆς της στό ὕπατο ἀξίωμα τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Αὐτή εἶναι μία, μόνον, ἀπό τίς ἀλλαγές πού ἑτοιμάζει ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία ἀλλάζει τακτική, θορυβημένη προφανῶς ἀπό τίς δημοσκοπήσεις. Οἱ ὁποῖες καταδεικνύουν ὅτι ἀπέχει πολύ ἀκόμη ἀπό τό νά κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη, τήν συμπάθεια ἔστω, τῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Συμφώνως, μάλιστα, μέ τήν ἑταιρεία δημοσκοπήσεων “Public Issue”, εἶναι ἡ πρώτη Πρόεδρος στήν ἱστορία τοῦ θεσμοῦ, μέ περισσότερες ἀρνητικές γνῶμες ἀπό ὅ,τι θετικές (60% ἀρνητικές ἔναντι 30% θετικῶν.) Ὑπενθυμίζεται, ἐξ ἄλλου, ὅτι ὅλοι οἱ προκάτοχοι τῆς νῦν Προέδρου, πλήν τοῦ μακαρίτου Χρήστου Σαρτζετάκη, διέμεναν στίς προσωπικές τους οἰκίες καί χρησιμοποιοῦσαν τό Προεδρικό Μέγαρο μόνο γιά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους, τίς συναντήσεις πού εἶχαν, τήν ὑποδοχή ξένων ἡγετῶν κ.ο.κ. Κάτι πού σκοπεύει νά κάνει τώρα καί ἡ κυρία Σακελλαροπούλου.

Ταυτοχρόνως, ἡ Πρόεδρος προχωρεῖ καί σέ μία ἀκόμη κίνηση, μεγαλυτέρας, ἀκόμη, σημασίας. Θέτει σέ δεύτερο πλάνο τόν σύντροφό της, Παῦλο Κοτσώνη, ἡ ὑπερέκθεσις τοῦ ὁποίου τήν ἔβλαψε. Ὁ σύντροφος δέν νοεῖται νά εἶναι καί ἐπίσημος σύμβουλος τοῦ δημοσίου προσώπου, ἔστω καί ἄμισθος. Μέ τήν διπλή κίνηση αὐτή, ὅμως, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας περνᾶ τό μήνυμα, ὅτι ἐπιστρέφει, τρόπον τινά, στήν ἀφετηρία τῆς θητείας της καί τίς ἐσφαλμένες ἐκεῖνες κινήσεις γιά τίς ὁποῖες ἐλαχίστη μερίς τῶν μέσων ἐνημερώσεως –μέ τήν «Ἑστία» σέ πρωταγωνιστικό ρόλο– τῆς εἶχε ἀσκήσει τεκμηριωμένη καί καλόπιστη κριτική. Πιθανῶς ἐάν εἴχαμε εἰσακουσθεῖ, πολλά νά ἦσαν διαφορετικά τώρα, ἀλλά, ὅπως λέει καί ὁ σοφός λαός μας, «κάλλιο ἀργά παρά ποτέ». Ἄγνωστο παραμένει ἐάν θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλες ἀλλαγές, οὐσιαστικοῦ παρά συμβολικοῦ χαρακτῆρος. Καί, πολύ περισσότερο, ἄγνωστο παραμένει ἐάν ἡ χωροταξική ἀπομάκρυνσις τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου συνιστᾶ προάγγελο καί πολιτικῆς …ἀπομακρύνσεως ἀπό τόν βασικό φορέα τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας.

Ἡ πρόσφατος, ἐπί πλέον, σύσκεψις τήν ὁποία συνεκάλεσε μέ ἀντικείμενο τά προβλήματα τῆς Δικαιοσύνης καί τήν συμμετοχή κορυφαίων δικαστῶν καί ἄλλων θεσμικῶν παραγόντων τοῦ χώρου, εἶχε προκαλέσει ἀπορίες σέ πολλούς, ἀλλά καί ἐνόχληση στό ἀντικριστό Μέγαρο. Ἐάν, ὅμως, συνδυάσει κανείς τήν πρωτοβουλία αὐτή μέ τίς δύο παραπάνω κινήσεις, εὐλόγως τότε ἀναφύονται σενάρια ριζικῶν ἀλλαγῶν στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας.

Πιθανῶς, ἡ Πρόεδρος νά συνειδητοποιεῖ ὅτι, λειτουργῶντας παραπληρωματικῶς ἐν σχέσει μέ τόν Πρωθυπουργό, τό μόνο πού θά καταφέρει, εἶναι νά περάσει στήν νεώτερη πολιτική ἱστορία ὡς Πρόεδρος μίας χρήσεως. Καί μίας θητείας, βεβαίως, ἀφοῦ φιλοκυβερνητικά μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν ἤδη ξεκινήσει νά …ρίχνουν στό τραπέζι ὀνόματα πιθανῶν διαδόχων τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου. Δύο ἔτη πρό τῆς λήξεως τῆς θητείας της! Στόν βαθμό, βεβαίως, πού ἡ Πρόεδρος διαφοροποιηθεῖ, μένει νά ἀποδειχθεῖ σέ ποιό …βάθος θά προχωρήσει, δεδομένων καί τῶν ἀντιδράσεων πού θά συναντήσει, μεσούσης, μάλιστα, τῆς προεκλογικῆς περιόδου.

Θά πάψει, μέ ἄλλα λόγια –ὅπως διερωτᾶται ἡ ἱστοσελίς ieidiseis.gr, ἀπό ὅπου καί οἱ παραπάνω πληροφορίες– νά λειτουργεῖ ὡς προέκταση τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη; Προτροπή πού τῆς εἶχε ἀπευθύνει ἕνας γνωστός της, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ἀλλά δέν εἶναι ἡ μοναδική φιλική σχέση τῆς Προέδρου πού κάποιοι θυμοῦνται. Ἀχώριστος συνάδελφός της στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἦταν ὁ νῦν πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Διασφαλίσεως Ἀπορρήτου Ἐπικοινωνιῶν, Χρῆστος Ράμμος, καί μένει νά ἀποδειχθεῖ πόσες φορές, ἀκόμη, θά θυμηθοῦμε τήν σχέση αὐτή εἰς τό ἄμεσον μέλλον.

Τώρα, ἐάν θά κάνει καί τήν ἑπόμενη κίνηση –ὅπως διερωτᾶται ἡ ἴδια ἱστοσελίς– νά καλέσει διαδοχικῶς στό Προεδρικό Μέγαρο τούς πολιτικούς ἀρχηγούς, προκειμένου «νά ἀκούσει τήν θέση τους γιά τό τοξικό κλῖμα πού δημιούργησαν στήν χώρα οἱ κυβερνητικές ἐκτροπές», ἴσως καί νά ἀκούγεται ὑπερβολικό.

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ κυρία Σακελλαροπούλου ἔχει περιθώρια κινήσεων. Πολλά περιθώρια!

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο