#mazimprosta

Ἀσκήσεις ἀκρίβειας

Μητσοτάκης: «Οἱ τιμές εἶναι ὑψηλές, ἀλλά ἡ ΕΛΣΤΑΤ ὁμιλεῖ γιά ἀποκλιμάκωση» «Θεωρῶ ὅτι εἶναι τό νούμερο ἕνα πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας» «Δέν εἶμαι ἀφελής γιά τό τί κάνουν κάποιες ἐπιχειρήσεις μέ τό καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ» «Δέν ὑπάρχει ἀπόλυτη διαφάνεια παντοῦ γιά τίς ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις»

Τήν προεκλογική περίοδο ἐγκαινίασε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέ τήν συνέντευξή του γιά τήν οἰκονομία, ἀναγνωρίζοντας, ὅμως, ὅτι τό ζήτημα τῆς ἀκρίβειας ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο πονοκέφαλο γιά τήν κυβέρνηση στόν δρόμο πρός τίς κάλπες. Παρεδέχθη ὅτι οἱ τιμές εἶναι ὑψηλές, ἄν καί ὁμίλησε γιά ἀποκλιμάκωση τοῦ πληθωρισμοῦ, τήν ὁποία προανήγγειλε ἡ ΕΛΣΤΑΤ. Βεβαίως, καί στό πρόσφατο παρελθόν ἔχει καταδειχθεῖ ὅτι ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ δέν συνεπάγεται αὐτομάτως καί πτώση τῶν τιμῶν τῶν ἀγαθῶν πρώτης ἀνάγκης.

Στήν συνέντευξή του ὁ Πρωθυπουργός ἐπί τῆς οὐσίας προχώρησε σέ ἕναν ἀπολογισμό τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου στήν οἰκονομία, χωρίς νά δώσει ὑποσχέσεις, ἀλλά ἔκλεισε τό μάτι πρός τά νοικοκυριά καί τίς ἐπιχειρήσεις, προαναγγέλλοντας ὡς «πιθανή» τήν ἀποκλιμάκωση τῶν ἔμμεσων φόρων καί μειώσεις εἰσφορῶν γιά τήν ἑπομένη τετραετία, στό πλαίσιο τῶν δημοσιονομικῶν δυνατοτήτων τῆς χώρας. Γιά τόν Φεβρουάριο, ὅταν θά ὑπάρχει καθαρή εἰκόνα γιά τά δημοσιονομικά ἔσοδα, παρέπεμψε σέ «στοχευμένα προσωρινά» μέτρα, ἄν ὑπάρξει προσωρινός χῶρος, ἀλλά καί μόνιμα μέτρα, ἄν φανεῖ ἀπό τά δημοσιονομικά στοιχεῖα πώς ὑπάρχει μόνιμος «χῶρος» στόν προϋπολογισμό. Γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος, ὁ κ. Μητσοτάκης τόνισε πώς καί οἱ ἀγορές περιμένουν τίς ἐκλογές, ὑπογραμμίζοντας ὅτι « ἄν ἐκλεγεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία, θά εἶναι θέμα μηνῶν νά ἀνακτήσουμε τήν βαθμίδα».

«Ἄν ἔπρεπε νά κάνω μία συνολική ἐπισκόπηση, θά σᾶς ἔλεγα ὅτι, ὅταν ἔλεγα προεκλογικά ὅτι ὁ κ. Τσίπρας εἶχε ἀφανίσει τήν ἑλληνική κοινωνία καί πρωτίστως τήν μεσαία τάξη καί ἐμεῖς θά ἐπιστρέψουμε στήν μεσαία τάξη αὐτά τά ὁποῖα τούς πῆρε ὁ κ. Τσίπρας, εἴμαστε ἀπολύτως συνεπεῖς στήν προεκλογική μας δέσμευση» εἶπε.

Ὁ κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ὅτι τό ζήτημα τῆς ἀκρίβειας ἀπασχολεῖ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο, τονίζοντας ὅτι «οἱ τιμές μπορεῖ νά εἶναι ὑψηλές, ἀλλά τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μία ἀποκλιμάκωση». Ἐκτίμησε, μάλιστα, ὅτι «τά χειρότερα ὡς πρός τίς τιμές στό ράφι τά ἔχουμε δεῖ». Ὅμως, «ἐξακολουθοῦμε καί βλέπουμε ἕναν συστηματικά ὑψηλό πληθωρισμό στά τρόφιμα, πού εἶναι τό πρῶτο μας μέλημα». Ἐπισήμανε τά ὀφέλη τοῦ market pass, πού θά ξεκινήσει τόν Φεβρουάριο, ἀλλά καί τό γεγονός πώς τά ἔσοδα προέρχονται ἀπό τά ὑπερκέρδη διυλιστηρίων.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν αἰσχροκέρδεια, τόνισε ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς ἀγορᾶς δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεσις, ἀλλά σήμερα ὑπάρχουν ἐργαλεῖα γιά νά γίνονται ἔλεγχοι, θυμίζοντας τήν σχετική διάταξη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς αἰσχροκέρδειας πού προβλέπει «τσουχτερά πρόστιμα». Γιά τό ἴδιο θέμα ἐπεσήμανε ἐπίσης, ἐρωτηθείς γιά τίς μειωμένες ποσότητες προϊόντων πού περιλαμβάνονται στό καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ, πώς «δέν εἶμαι ἀφελής, ξέρω πώς πάντα στήν ἀγορά θά ὑπάρχουν περιπτώσεις ἐπιχειρήσεων πού θά ἐπιχειρήσουν νά ἐκμεταλλευθοῦν αὐτήν τήν κρίση, γιά νά βγάλουν περισσότερα χρήματα», ἀλλά ἐπεσήμανε πώς καί τό καλάθι ἔχει βοηθήσει ἀλλά καί οἱ καταναλωτές ἔχουν ἀφυπνισθεῖ. Προσέθεσε πώς ἡ ἐντολή πού ἔχει δοθεῖ στό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο, εἶναι οἱ ἔλεγχοι νά εἶναι ἐξαντλητικοί. «Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κάποιους νά αἰσχροκερδήσουν» κατέληξε.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀναφέρθηκε στήν πιθανότητα νά μειωθοῦν οἱ ἔμμεσοι φόροι καί οἱ ἐργοδοτικές εἰσφορές τήν 2η τετραετία, ἄν ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπανεκλεγεῖ καί ὑπάρχει ὁ δημοσιονομικός χῶρος. Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιστροφή τῶν ἀναδρομικῶν στό σύνολο τῶν συνταξιούχων, ζήτησε ὑπομονή καί αὐτοσυγκράτηση. Ἀνέφερε πώς ἡ μείωσις τῶν τιμῶν ἐνέργειας εἶναι θετική (ὡς πρός τό περιθώριο γιά νέα μέτρα στηρίξεως), ἀλλά «οἱ κρίσεις καραδοκοῦν ἀπό παντοῦ καί δέν ξέρουμε τί μᾶς ξημερώνει»· ἄρα, προτιμᾶμε νά κρατᾶμε ἐφεδρεῖες καί νά τίς δαπανοῦμε ὅταν θά εἴμαστε ἀπολύτως σίγουροι. «Πρίν μιλήσουμε γιά τό ἑπόμενο ἤ γιά τό μεθεπόμενο μέτρο τῆς κυβέρνησης, θά ἔλεγα νά πατήσουμε λίγο τό pause καί νά ἀναλογισθοῦμε τά μέτρα πού ἔχουν ληφθεῖ ἤ δρομολογοῦνται», εἶπε.

Σχετικῶς πρός τήν ἐπενδυτική βαθμίδα, ὁ Πρωθυπουργός συνέδεσε εὐθέως τήν ἀνάκτησή της μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν ἀλλά καί τήν ἐκλογική νίκη τῆς Νέας Δημοκρατίας. «Βεβαίως, οἱ ἀγορές ἀναμένουν νά δοῦν τί θά γίνει στίς ἐκλογές. Ἄν οἱ πολῖτες μᾶς ἐμπιστευτοῦν ξανά, εἶμαι σίγουρος ὅτι θά πᾶμε σέ λίγους μῆνες σέ ἐπενδυτική βαθμίδα. Ἀναρωτιέμαι ἄν μποροῦν νά ποῦν τό ἴδιο καί οἱ πολιτικοί μας ἀντίπαλοι. Ἐάν ἔχουμε πολιτική ἀστάθεια ἤ ἔρθει ἄλλη κυβέρνηση καί ἐφαρμόσει ἕνα δικό της πρόγραμμα, δέν θά δοῦμε ἐπενδυτική βαθμίδα οὔτε μέ τό κιάλι», ἦταν ἡ ἀποστροφή τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιά τήν αὔξηση τοῦ κατωτάτου μισθοῦ ἐπανέλαβε ὅτι θά εἶναι σημαντική, ἀλλά δέν θά ὑπονομεύσει τήν ἀνταγωνιστικότητα τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐνῷ κάλεσε τούς ἐργοδότες πού παραπονιοῦνται ὅτι δέν βρίσκουν τό προσωπικό πού χρειάζονται, νά «πληρώσουν παραπάνω». Ὁ Πρωθυπουργός σημείωσε πώς θά ὑπάρχει νέο ἑνιαῖο μισθολόγιο μέ σημαντικές αὐξήσεις ἀπό τό 2024 στό Δημόσιο, σημειώνοντας πώς ἤδη ἔχουν ὑπάρξει παρεμβάσεις σέ εἰδικές ὁμάδες ἐργαζομένων (π.χ. ἰατροί), ἀλλά καί τό πρίμ παραγωγικότητος, πού συνδέεται μέ τήν ἀξιολόγηση στό Δημόσιο.

Σχετικῶς πρός τήν ἐπιστολή πού ἀπέστειλαν στόν ἴδιο οἱ βιομηχανίες, ἐκπέμποντας σῆμα κινδύνου γιά τό ἐνεργειακό κόστος καί ζητῶντας τήν λήψη μέτρων, ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε ὅτι χρειάζεται μία εὐρωπαϊκή ἀπάντηση, γιά νά προστατεύσουμε τήν ἀνταγωνιστικότητα τῶν ἐπιχειρήσεων. Καί αὐτή δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνο κρατικές ἐνισχύσεις.

Γιά τά ταμειακά διαθέσιμα ἀνέφερε πώς εἶναι 39 δισ. εὐρώ καί δίνουν τήν εὐχέρεια νά ἐπιλέγει ἡ χώρα πότε θά βγεῖ στίς ἀγορές. Παραλλήλως, ἔστειλε καί πάλι μήνυμα στίς τράπεζες νά ἐπιβραβεύουν τούς συνεπεῖς δανειολῆπτες, ἐνῷ ὑποστήριξε ὅτι οἱ τράπεζες ἔχουν τήν δυνατότητα καί νά μειώσουν χρεώσεις καί νά αὐξήσουν τά ἐπιτόκια καταθέσεων, «ὅπως θά περίμενα, καί τήν ἀνάπτυξη πραγματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ».

Σέ ἐρώτηση γιά τίς ἀναθέσεις «κλειστοῦ τύπου» ὕψους 8 δισ. εὐρώ ἀλλά καί τά χρήματα πού ἔλαβαν βουλευτές τῆς ΝΔ (π.χ. Χειμάρας, Πάτσης), ὁ Πρωθυπουργός εἶπε ὅτι δέν ἔχει αὐτή τήν εἰκόνα ὡς πρός τά μεγέθη. Ὡστόσο, τόνισε ὅτι, ἄν κάποιος πιστεύει ὅτι μπορούσαμε τήν περίοδο τῆς πανδημίας νά ἀκολουθήσουμε ἄλλο τρόπο ἀπό τίς ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις, «ἄς τό πεῖ». «Ἄς εἴμαστε ρεαλιστές καί ἔντιμοι μεταξύ μας ὡς πρός τό τί ἔγινε τότε. Δέν λέω ὅτι ὑπῆρξε ἀπόλυτη διαφάνεια παντοῦ. Ποτέ δέν εἶχα δυσκολία νά ἀπαντῶ εὐθέως στά ἐρωτήματα καί νά δέχομαι τήν κριτική. Ὅταν προέκυψε τό θέμα τῶν ὑποκλοπῶν, τήν ἑπόμενη ἡμέρα ἔκανα δήλωση. Οἱ ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις πρέπει νά εἶναι ἐξαίρεση στόν κανόνα, ἀλλά δέν νομίζω ὅτι ὑπῆρξε χώρα πού νά μήν προχώρησε σέ τέτοιες διαδικασίες, ὅταν χρειάστηκε ἐπειγόντως ὑλικά» ἀπήντησε.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο