#mazimprosta

Ἀρραβών ΗΠΑ – Τουρκίας γιά τά πυρηνικά μέ «κουμπάρο» τόν Τζέφφρυ Πάυαττ

Τί ἐδήλωσε ὁ Ἀμερικανός ὑφυπουργός Ἐνεργείας στό πρακτορεῖο Ἀνατολού μετά τήν συνάντηση μέ τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του καί τήν περιοδεία του σέ Βουλγαρία – Ρουμανία

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ μας Τζέφφρυ Πάυαττ ἔκανε βαλκανική περιοδεία, ὡς ὑφυπουργός Ἐνεργείας τῶν ΗΠΑ. Ἐπεσκέφθη τήν Βουλγαρία καί τήν Ρουμανία, πρίν φθάσει στήν Τουρκία, ὅπου ἔθεσε τίς βάσεις συνεργασίας μεταξύ Ἀγκύρας καί Οὐάσιγκτων, σέ τομεῖς πού περιλαμβάνουν καί τούς πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες. Ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὅπου εἶχε ὑπηρετήσει ἐπί σειράν ἐτῶν ὡς πρέσβυς, δέν ἐπέρασε κἄν. Αὐτό πρός γνῶσιν ἐκείνων πού ἑρμηνεύουν τήν στάση τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου διπλωμάτου πού σταθμεύει στήν χώρα μας κατά τρόπον συναισθηματικό. Οἱ διπλωμάτες, ὁ κ. Πάυττ ἐν προκειμένῳ, ἐργάζονται γιά τό συμφέρον τῆς χώρας τους καί πράττουν συμφώνως πρός ἐντολές τῆς κυβερνήσεώς τους.

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ συνέντευξις τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐνεργείας στό πρακτορεῖο Ἀνατολού, κατά τήν ὁποία ἐτόνισε ὅτι ἐκτός ἀπό τίς ἄμεσες προκλήσεις τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως, τοῦ ἐφοδιασμοῦ μέ φυσικό ἀέριο καί τοῦ πολέμου τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία, ΗΠΑ καί Τουρκία δεσμεύονται γιά «τό πιό μακροπρόθεσμο ζήτημα τῆς μεταβάσεως» σέ νέες μορφές ἐνεργειακῶν πόρων. Χαρακτηριστική εἶναι προηγουμένη ἀναφορά, ὅτι οἱ δύο χῶρες μποροῦν νά ἐπικεντρωθοῦν σέ μικρούς ἀρθρωτούς ἀντιδραστῆρες γιά πυρηνική ἐνέργεια, στό πλαίσιο τοῦ μακροπροθέσμου διαλόγου τους. Ἀφοῦ συνηντήθη μέ τόν Ἀλπασλάν Μπαϋρακτάρ, τόν Τοῦρκο ὑφυπουργό Ἐνεργείας καί Φυσικῶν Πόρων, ὁ κ. Πάυαττ ἐδήλωσε ὅτι εἶχε «ἕναν πολύ πλούσιο γῦρο συζητήσεων» καί ἐξειδίκευσε λέγοντας τά ἑξῆς: «Διαπίστωσα ἕναν πολύ ὑψηλό βαθμό συμφωνίας μέ τούς Τούρκους ὁμολόγους μου σέ αὐτή τήν ἐπίσκεψη ὅσον ἀφορᾶ τήν σημασία τῆς σταθερότητος στήν ἀγορά, τήν σημασία τοῦ διαλόγου μας πού ἔχουμε καθιερώσει μεταξύ Οὐάσιγκτων καί Ἄγκυρας γιά ὅλα τά θέματα γύρω ἀπό τή γεωπολιτική τῆς παγκόσμιας ἐνέργειας καί τῆς ἐνεργειακῆς μεταβάσεως».

Ἐτόνισε ὅτι ἡ Οὐάσιγκτων ὑποστηρίζει τίς συζητήσεις πού διεξάγονται στήν Εὐρώπη σχετικά μέ τό πῶς μποροῦν νά φθάσουν νέα ἔργα σέ κλίμακα καί στήν ἀγορά τό συντομώτερο δυνατόν, προσθέτοντας ὅτι οἱ μικροί σπονδυλωτοί πυρηνικοί ἀντιδραστῆρες θά ἀποτελέσουν μέρος τῆς λύσεως στά σημερινά παγκόσμια προβλήματα σχετιζόμενα μέ τήν ἐνέργεια.

Ἐξ ἄλλου ὑπεγράμμισε ὅτι ἀμερικανικές ἑταιρεῖες θά μποροῦσαν νά ἐπενδύσουν σέ ὑποδομές ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη, ἐνῶ σχετικά μέ τήν τρέχουσα κρίση ἐδήλωσε ὅτι ἡ τρέχουσα κατάστασις «προκλήθηκε ἀποκλειστικά ἀπό τόν (Ρῶσσο Πρόεδρο) Βλαντιμήρ Πούτιν καί τήν ρωσσική κυβέρνηση», τήν ὁποία κατηγόρησε ὅτι χρησιμοποιεῖ ὡς ὅπλο τούς ἐνεργειακούς πόρους της.

«Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι κανείς δέν θά δεῖ ποτέ τή Ρωσσία ὡς ἀξιόπιστο προμηθευτή ἐνέργειας, ὅσο ἡ Ρωσσία κάνει αὐτό πού κάνει σήμερα στήν Οὐκρανία» δήλωσε ὁ Πάυαττ γιά νά ὑπογραμμίσει ὅτι: «Θά συνεχίσουμε νά παραμένουμε στό ἴδιο μῆκος κύματος μέ ὅλους τούς Εὐρωπαίους ἑταίρους μας» δήλωσε ὁ ἀξιωματοῦχος, προσθέτοντας ὅτι αὐτό θά εἶναι ἐπίσης σημαντικό γιά τήν Τουρκία, καθώς καί γιά τούς γείτονές της ἐκτός ΕΕ. Συνέχισε ἐπισημαίνοντας ὅτι τά Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται σέ θέση «ἰδιαίτερης εὐπάθειας», καθώς οἱ χῶρες αὐτές λαμβάνουν «τό 100% τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τους ἀπό τήν Ρωσσία» καί προσθέτοντας ὅτι οἱ ἀμερικανικές ἑταιρεῖες ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου ἔχουν συνεργασθεῖ ἐπιτυχῶς μέ τήν Τουρκία ὡς ἀγοραστή ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου.

«Δέν εἶναι ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ. Εἶναι οἱ ἑταιρεῖες μας πού ἔχουν κατασκευάσει τήν πολύ ἀκριβή ὑποδομή πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ὑγροποίηση στήν πλευρά τῶν ΗΠΑ καί οἱ ἑταιρεῖες πού ἐμπλέκονται στήν ἐμπορία» ἐτόνισε, ἐπισημαίνοντας τήν σημασία τῆς δημιουργίας ὑποστηρικτικῶν καί συνεργατικῶν ὑποδομῶν μεταξύ τῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς. «Μέ αὐτόν τόν τρόπο μποροῦμε νά ἀντιδράσουμε πιό ἀποτελεσματικά σέ αὐτό πού προσπάθησε νά κάνει ἡ Ρωσσία μέ τήν χρήση τῶν ἐνεργειακῶν της πόρων ὡς ὅπλου» σημείωσε ὁ Πάυαττ. Εἶναι σημειολογικό ὅτι οἱ δηλώσεις Πάυαττ ἔγιναν ἀπό τήν Τουρκία καί περιέλαβαν τόσο τήν προώθηση τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑγροποιημένου ἀερίου ὅσο καί τήν πυρηνική ἐνέργεια στήν ὁποία ἡ Τουρκία ἔχει προχωρήσει μέ τόν ἀντιδραστῆρα τοῦ Ἀκουγιού.

Καί ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψις Πάυαττ ὁλοκληρώθηκε, τηλεφωνική ἐπικοινωνία εἶχαν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς τουρκικῆς προεδρίας Ἰμπραήμ Καλίν καί ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ Τζαίηκ Σάλλιβαν γιά τά ζητήματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο