#mazimprosta

Τό φάντασμα τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν πάνω ἀπό τό ἑλληνικό κοινοβούλιο

Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος φταίει γιά τήν ἀκρίβεια στήν Ἑλλάδα, ὑπεστήριξε ὁ Πρωθυπουργός – Θέμα ποινικῶν εὐθυνῶν ἄνοιξε ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΙΣ μεταξύ Πρωθυπουργοῦ καί ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, χθές στήν Βουλή, διεξήχθη ὑπό τήν βαρειά σκιά τοῦ Προέδρου Πούτιν καί τοῦ πολέμου τῆς Οὐκρανίας. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπέδωσε σέ αὐτόν ὅλα τά δεινά γιά τίς ἀνατιμήσεις καί τήν ἀκρίβεια πού πλήττουν τήν Ἑλλάδα.

«Δέν βρήκατε οὔτε μία λέξη γιά νά κατονομάσετε τόν πρῶτο ἔνοχο αὐτῆς τῆς παγκόσμιας ἐπίθεσης τοῦ πληθωρισμοῦ, τή ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης πρός τόν κ. Τσίπρα: «Μᾶς εἴπατε ὅτι αὐτή ἡ παγκόσμια ἔκρηξη τιμῶν δέν ὀφείλεται στούς ὠμούς ἐκβιασμούς τῆς Ρωσσίας. Τά ξεχάσατε ὅλα αὐτά. Δέν εἴπατε τίποτα. Θά περίμενα κατ’ ἐλάχιστο, ἔστω καί ἀργοπορημένα, ὄχι πάλι συγκινητικές διακηρύξεις περί εἰρήνης γενικά πού ἐξισώνουν τόν ἐπιτιθέμενο μέ τόν ἀμυνόμενο, θά περίμενα σαφῆ καταδίκη. Νά παραδεχτεῖτε ὅτι ὁ παραλίγο δανειστής σας τό 2015 ἀποτελεῖ ἐχθρό τῆς δημοκρατίας καί κίνδυνο γιά τή σταθερότητα καί τήν πρόοδο τῶν λαῶν. Ἡ ἀκρίβεια ἔχει ὄνομα καί εἶναι ἡ ἐκβιαστική χρήση τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων ἀπό τή Ρωσσία ὡς ἀσύμμετρου ὅπλου κατά τῆς Εὐρώπης».

Παράλληλα, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεφέρθη στά μέτρα στηρίξεως πού ἔλαβε ἡ Κυβέρνησις λέγοντας «μετρᾶμε τίς δυνατότητές μας», ἐνῶ ἐπεσήμανε ὅτι μόνον φέτος ἔχουν διατεθεῖ σχεδόν 13 δισ. γιά μέτρα στηρίξεως. «Ἡ κρίση θά μᾶς κοστίσει, ἀλλά δέν θά μᾶς λυγίσει» κατέληξε.

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ὅμως κυριάρχησε καί κατά τήν δευτερολογία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα: «Ὅλη ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Μητσοτάκη ἦταν “δέν φταίω ἐγώ” καί ὅτι σέ ὅλον τόν ὑπόλοιπο κόσμο καί τήν Εὐρώπη τά πράγματα εἶναι χειρότερα καί ὅτι αὐτός πού εὐθύνεται τούτη τή φορά, εἶναι ὁ Πούτιν». Καί συνέχισε: «Ἡ χώρα μας ἦταν πρώτη στήν ἀκρίβεια χρονδρεμπορικῆς ρεύματος τόν Αὔγουστο τοῦ ’21, τόν Νοέμβριο, τόν Γενάρη, τόν Φλεβάρη τοῦ ’21. Ὑπῆρχε ὁ Πούτιν κι ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία τότε, κ. Μητσοτάκη; Πόσα ψέματα θά πεῖτε στόν λαό γιά νά δικαιολογήσετε τίς ἐπιλογές καί τίς εὐθῦνες σας;» εἶπε. Ρώτησε τόν κ. Μητσοτάκη ἐάν ὑπῆρχε ὁ Πούτιν ὅταν ἡ κυβέρνησις προχωροῦσε στήν ἰδιωτικοποίηση τῆς ΔΕΗ, «ὅταν ἀποφασίζατε τή βίαιη ἀπολιγνιτοποίηση ὑπῆρχε ὁ Πούτιν; Ὅταν στίς 5 Αὐγούστου ’21 θεσμοθετήσατε τή ρήτρα ἀναπροσαρμογῆς μετακυλίοντας ὅλο τό κόστο στούς καταναλωτές, ἦταν ὁ Πούτιν τότε; Τά ὑπερκέρδη τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τό ’21 δεκαπλάσια ἀπ’ ὅ,τι τό ’20. Ὁ Πούτιν τότε; Εἶναι πάρα πολύ φτηνή ἡ δικαιολογία σας».

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀπέκρουσε τίς ἀναφορές Μητσοτάκη στόν Πρόεδρο Πούτιν καί τόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ αὐξήσεις στό ἠλεκτρικό ρεῦμα ἐπεβλήθησαν τό 2021, πολύ πρίν ἀρχίσει ἡ εἰσβολή, ἐνῶ ἔθεσε καί ζήτημα ποινικῶν εὐθυνῶν γιά τήν ἐπαναγορά μετοχῶν τῆς ΔΕΗ, χωρίς νά λείψουν οἱ ἀναφορές στήν βίλλα τῶν 759 τ.μ. στήν Τζιά τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιχειρήσεως, Γιώργου Στάσση. Γιά τόν τελευταῖο ἐτόνισε ὅτι προβαίνει σέ κατ’ ἐπανάληψη ἐπαναγορά ἴδιων μετοχῶν, πριμοδοτῶντας περαιτέρω τούς μετόχους τῆς ἑταιρείας. «Στίς 20/9/2022 ἦταν τό τελευταῖο» εἶπε καί προσέθεσε πώς ἡ ΔΕΗ κατέβαλε 36 ἑκατ. εὐρώ γιά ἐπαναγορά τοῦ 10% στήν ἀνώτατη τιμή τῶν 17 εὐρώ ἀνά μετοχή, ἐνῶ μόνο τίς τελευταῖες ἡμέρες ἔχει ἀκολουθηθεῖ ἡ ἴδια διαδικασία γιά μετοχές ἀξίας 5 ἑκατ. εὐρώ. «Ἀντί νά δίνετε λεφτά στούς πολῖτες, ἐσεῖς δίνετε λεφτά γιά ἐπαναγορά μετοχῶν. Ποιός ὠφελεῖται;» ρώτησε εὐθέως τόν Πρωθυπουργό καί ἐπανῆλθε διευκρινίζοντας πώς κερδισμένοι βγαίνουν οἱ μέτοχοι, μέ τήν πρακτική αὐτή νά ἀκολουθεῖται προκειμένου νά μήν καταρρεύσει ἡ τιμή τῆς μετοχῆς τήν στιγμή πού ἡ Κυβέρνησις παρουσιάζει τήν ΔΕΗ ὡς «success story». Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἔκανε λόγο γιά «χειραγώγηση τοῦ χρηματιστηρίου», ἡ ὁποία ἐπισύρει τίς ἀνάλογες «ποινικές εὐθῦνες.»

Γιά λαϊκισμό κατηγόρησε ὁ Πρωθυπουργός τόν Ἀλέξη Τσίπρα καί ὁ τελευταῖος ἀπήντησε ὅτι «γινόμαστε λαϊκιστές» ὅταν ὑπάρχουν κλεψιές.

Ἐν γένει ἡ συζήτησις, παρά τίς ὀξεῖες ἀναφορές πού ὑπῆρξαν, παρέμεινε στά ὅρια τῆς εὐπρεπείας, καί οἱ δύο πολιτικοί ἀρχηγοί διετήρησαν ἠπίους τόνους γιά τό μεγαλύτερο διάστημα τῆς συζητήσεως. Ὁ κ. Τσίπρας κατελόγισε εὐθύνη στήν κυβερνητική πολιτική καί προσωπικά στόν κ. Μητσοτάκη γιά τό κῦμα ἀκρίβειας καί τήν ἐνεργειακή κρίση, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι ἡ ἀκρίβεια ἔχει ὄνομα, ἐνῶ ζήτησε ἐκλογές. Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀναφερόμενος εἰδικώτερα στήν ἐνέργεια εἶπε: «Προσχηματικά καταργήσατε τή ρήτρα ἀναπροσαρμογῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ. Τόν Σεπτέμβριο αὐξήθηκε ἡ τιμή κατά 57%. Ἡ τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ διαμορφώθηκε στά 486,87 εὐρώ τή μεγαβατώρα τόν Σεπτέμβριο. Ξέρετε τί τιμολόγησαν; 767 εὐρώ. Ὑπερβάλλον κέρδος 285 εὐρώ. Ξέρετε πόσο ἀνῆλθαν τά ὑπερκέρδη; 485 ἑκατ. εὐρώ γιά ἕναν μῆνα. Τί καπέλλο εἶναι αὐτό; Ποιός τό πληρώνει; Τί ἀκριβῶς ἔχετε κάνει γιά τή φορολόγηση τῶν ὑπερκερδῶν; Εἴχατε πεῖ μέ 90%, ἔχετε πάρει ἕνα εὐρώ; Δεκάρα τσακιστή δέν ἔχετε πάρει ἐπί ὀκτώ μῆνες. Θέλετε νά τά παίρνετε ἀπό τούς πολλούς πού ἔχουν γονατίσει, ὄχι ἀπό τούς λίγους πού ἔχουν θησαυρίσει. Ἐπιδοτεῖτε τήν αἰσχροκέρδεια. Διατηρεῖτε ὑψηλούς φόρους, λεηλατεῖτε τά χαμηλά εἰσοδήματα καί τή μεσαία τάξη καί μετά τούς δίνετε ἕνα ἐπίδομα, μέ βασική ἔγνοια νά μή χάσει οὔτε ἕνα εὐρώ τό καρτέλ τῆς ἐνέργειας. Τά φορολογικά ἔσοδα ἔχουν αὐξηθεῖ, ὅπως καί αὐτά ἀπό τούς ἔμμεσους φόρους. Ἡ ἐκρηκτική αὔξηση δέν προέρχεται ἀπό τήν ἀνάπτυξη ἤ τήν κατανάλωση, ἀλλά ἀπό τήν ἀκρίβεια πού σαρώνει, λόγῳ τῆς ἐπιλογῆς σας νά μήν μειώσετε τούς ἔμμεσους φόρους γιά νά κερδίζουν κάποιοι λίγοι. Ἔτσι ἐξηγοῦνται καί τά στοιχεῖα τῆς Eurostat γιά τίς αὐξήσεις».

Ὅπως ἔχει πράξει καί κατά τό παρελθόν, ἐζήτησε τήν διενέργεια πρόωρων ἐκλογῶν, κάτι πού ὁ Πρωθυπουργός ἀπέκλεισε: «Προκηρύξετε ἐκλογές, καί μή σᾶς νοιάζει. Ἡ δημοκρατία θά νικήσει τήν ἀλαζονεία. Ἡ δικαιοσύνη θά νικήσει τήν ἀσυδοσία. Ἡ Ἑλλάδα θά σταθεῖ στά πόδια της ξανά» τόνισε ἐμφατικῶς.

«Πεῖτε στούς λογογράφους σας ὅτι τό “ἀξίζουμε καλύτερα” εἶναι σύνθημα τῆς ΝΔ στίς ἐκλογές τοῦ 2019. Περίμενα νά εἶστε πιό εὑρηματικός» ἀνέφερε ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεβαίνοντας στό βῆμα γιά τήν δευτερολογία του καί ἀπευθυνόμενος στόν Ἀλέξη Τσίπρα. Καί συνέχισε: «Πῶς εἶναι δυνατόν ταυτόχρονα νά εἴμαστε νεοφιλελεύθεροι καί νά κάνουμε ἔφοδο στό κράτος. Αὐτό εἶναι ὀξύμωρο» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός, καί ἀναφορικά μέ τήν ΔΕΗ ἐπεσήμανε ὅτι «ἡ κυβέρνηση παρέλαβε μία ἐπιχείρηση ἡ ὁποία ἦταν στά ὅρια τῆς χρεοκοπίας. Ἡ τιμή τοῦ ρεύματος εἶναι ἡ τιμή τῶν λογαριασμῶν πού δείξαμε μέ τίς ἐπιδοτήσεις ἀπό τά ὑπερκέρδη τῶν ἑταιρειῶν τά ὁποῖα πήραμε πίσω» ἐνῶ ἔδειξε καί ἕνα σχεδιάγραμμα μέ τήν εἰκόνα τῆς μετοχῆς τῆς ΔΕΗ καί «ἡ ἀξία σήμερα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τό ὁποῖο παραμένει μέτοχος τῆς ΔΕΗ, θά σᾶς τό ξαναπῶ, εἶναι τέσσερεις φορές μεγαλύτερη ἀπό τήν ἀξία τοῦ 51% πού μᾶς παραδώσατε.»

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο