#mazimprosta

Το ενεργειακό κόστος «τσακίζει» τα αποθεματικά των ΑΕΙ: Κλειστά φώτα σε αίθουσες, γραφεία και εργαστήρια

Το ενεργειακό κόστος «τσακίζει» τα αποθεματικά των ΑΕΙ: Κλειστά φώτα σε αίθουσες, γραφεία και εργαστήρια

Με το φόβο ότι δεν θα μπορέσουν φέτος να πληρώσουν τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας τα πανεπιστήμια παίρνουν μέτρα για τη μείωση της, καθώς βλέπουν ότι το ενεργειακό κόστος εξανεμίζει τα αποθεματικά των ΑΕΙ.

 
Όπως ανακοίνωσε χτες το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστολή, που έστειλε σε όλα τα μέλη του μέσα στο ίδρυμα, «στο πλαίσιο της επιδίωξης της εξοικονόμησης ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την ΚΥΑ: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 3424/Β/2022), έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε όλοι οι χρήστες των χώρων του Πανεπιστημίου κατά ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος στη συγκεκριμένη προσπάθεια, με κάποιον/κάποιους από τους παρακάτω τρόπους:

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης φωτισμού, κλείνοντας τα φώτα όταν δε χρειάζονται σε χώρους ευθύνης μας (γραφεία, εργαστήρια, αποθήκες, τουαλέτες, κατά την αποχώρηση από αίθουσες διδασκαλίας κ.τ.λ.). Όπου είναι δυνατό, να προτιμούμε το φυσικό φωτισμό αντί του τεχνητού, με άνοιγμα των συστημάτων σκίασης (περσίδων κ.τ.λ.).Απενεργοποίηση εξοπλισμού (οθονών, η/υ, βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, εργαστηριακών μηχανημάτων κ.τ.λ.) κατά το χρονικό διάστημα που αυτός δε χρησιμοποιείται (π.χ. κατά την αποχώρησή μας από την εργασία) σε γραφεία, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας κ.τ.λ.Τήρηση των κανόνων/ορίων εσωτερικής θερμοκρασίας των γραφείων, εργαστηρίων κ.τ.λ. που διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό (κλιματιστικές μονάδες split units κ.τ.λ.) στα όρια που καθορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15251:2007, δηλ. κατά τη θερινή περίοδο στους 27oC και κατά τη χειμερινή περίοδο στους 19oC, μέσω της σχετικής ρύθμισης από το χειριστήριο των συσκευών.Κλείσιμο των ανοιγμάτων των χώρων (παραθύρων, θυρών κ.τ.λ.) όταν λειτουργεί ο κλιματισμός (θέρμανση/ψύξη).Το ενεργειακό κόστος «τσακίζει» τα αποθεματικά των ΑΕΙ

Στο μεταξύ οι διοικήσεις των ΑΕΙ υπογραμμίζουν ότι το ενεργειακό κόστος εξανεμίζει τα αποθεματικά των πανεπιστημίων και ζητούν από το κράτος να προτείνει λύσεις για το σοβαρό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν τα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σχετική επιστολή έστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η σύνοδος των πρυτάνεων στην οποία τονίζονται τα εξής: «Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, το υπέρμετρα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος έχει καταστήσει απέλπιδα την προσπάθεια των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να καλύψουν την δαπάνη από την καθορισμένη επιχορήγηση τους για δαπάνες λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπέρογκων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων στις οικονομικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθορισμένης επιχορήγησης για δαπάνες λειτουργίας, όπως αναπροσαρμόστηκαν με την αριθ. 21360/ΓΔ2/24.02.2022 (ΑΔΑ: 66ΜΦ46ΜΤΛΗ-ΑΚΜ) Υπουργική Απόφαση, δεσμεύεται στην αρχή του οικονομικού έτους και αφορούν στις ανειλημμένες πολυετείς υποχρεώσεις των Φορέων.

Αν λάβουμε υπόψη μας την υπέρ ενίσχυση των κωδίκων για την κάλυψη των υποχρεώσεων σε ενέργεια, οι εναπομείνασες πιστώσεις για τη λοιπή λειτουργία των Φορέων έχουν περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απειλείται πλέον η εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και η επίτευξή του ακαδημαϊκού σκοπού τους. Λαμβάνοντας υπόψη σας, αφενός τη μείωση που υπέστησαν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων από το πρόγραμμα αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους και τη συμμετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο του ν.2469/1997, με διαχειρίστρια την Τράπεζα της Ελλάδος, και αφετέρου την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της μισθοδοσίας του εκτάκτου διδακτικού προσωπικού αποκλειστικά από τα ταμειακά μας διαθέσιμα, θα πρέπει να υιοθετηθεί εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους».

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο