#mazimprosta

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ὅτι τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς παγιδεύουν καί τά κόμματα. Πλέον ἔχουμε καί μίαν ἐπίσημη ἀποκάλυψη, ἡ ὁποία γίνεται ἀπό στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Ροδόπη, πού καταγγέλλει «τόν πρώην ἀναπληρωτή συντονιστή τῆς Νομαρχιακῆς Ὀζγκιούρ Φερχάτ, ὁ ὁποῖος στό ὄνομα τῆς προσωπικῆς του φιλοδοξίας νά γίνει βουλευτής, ἔχει παγιδεύσει ὁλόκληρο τόν ΣΥΡΙΖΑ τοῦ νομοῦ σέ ἕναν πολιτικό κατήφορο πού καταλήγει στό Τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς.» Στήν καταγγελία προέβη ὁ Θανάσης Καλογιαντσίδης, μέλος τῆς Συντονιστικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Ροδόπη, ὁ ὁποῖος ταυτοχρόνως ὑπέβαλε καί τήν παραίτησή του ἀπό μέλος τοῦ κόμματος.

«Δέν εἶμαι πιά μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Παραμένω φίλος τοῦ κόμματος καί ψηφοφόρος του ὅσο στό τιμόνι του θά βρίσκεται ὁ Ἀλέξης Τσίπρας» ἀναφέρει καί συνεχίζει: «Δυστυχῶς ὑπάρχει σοβαρό πρόβλημα στή λειτουργία τῆς Νομαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΡΟΔΟΠΗΣ κι αὐτή ἡ δυσλειτουργία ἔχει παρενέργειες καί στήν λειτουργία τῶν 4 Ὀργανώσεων Μελῶν τοῦ νομοῦ Ροδόπης.

»Κι ἐπειδή ὅλα ἔχουν κι ὀνοματεπώνυμο, τό πρόβλημα ξεκινάει ἀπό τήν ἀνεπάρκεια τῆς συντονίστριας τῆς Νομαρχιακῆς Ἀγγελικῆς Κουγιουμτζόγλου, ἡ ὁποία ἀδυνατεῖ νά ἀντεπεξέλθει στοιχειωδῶς στόν ρόλο της, συνεχίζει μέ τόν πρώην ἀναπληρωτή συντονιστή τῆς Νομαρχιακῆς Ὀζγκιούρ Φερχάτ, ὁ ὁποῖος στό ὄνομα τῆς προσωπικῆς του φιλοδοξίας νά γίνει βουλευτής, ἔχει παγιδεύσει ὁλόκληρο τόν ΣΥΡΙΖΑ τοῦ νομοῦ σέ ἕναν πολιτικό κατήφορο πού καταλήγει στό Τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, συνεχίζει μέ τόν ἀργόμισθο Σταμάτη Σακελλίωνα, πρώην συντονιστή τῆς Νομαρχιακῆς καί νῦν σκιώδη συντονιστή της καί καταλήγει στόν Δημήτρη Καρβούνη, ὁ ὁποῖος ὡς μέλος τοῦ “Ὀργανωτικοῦ” ἔχει ἀποδιοργανώσει τά πάντα».

Τό ζήτημα δέν εἶναι κομματικό. Εἶναι πολιτικό καί εἶναι ἐθνικό. Ἡ διείσδυσις τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στά κόμματα εἶναι γεγονός, τό ὁποῖο ἔχουν καταγγείλει καί ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους παρουσιάζοντας μάλιστα καί τήν μεθοδολογία δράσεως τῶν Τούρκων. Πολύ ἁπλά χρησιμοποιοῦν τά ἐρείσματα πού ἔχουν ἀποκτήσει μέσα στά κόμματα, ὥστε νά ἐκβιάσουν ἀποφάσεις ὑπέρ τῶν ἐκλεκτῶν τους (καί ὄχι βεβαίως τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος) ἀπειλῶντας ὅτι θά κατευθύνουν σέ ἄλλους ὑποψηφίους καί ἄλλα κόμματα τίς μειονοτικές ψήφους τίς ὁποῖες διατείνονται ὅτι ἐλέγχουν. Ἐνίοτε, ὅταν ἀντιληφθοῦν ποιοί εὐσυνείδητοι ὑπάλληλοι ἀποκαλύπτουν τά σχέδιά τους, χρησιμοποιοῦν τίς ἴδιες μεθοδεύσεις ἀπαιτῶντας τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν Θράκη.

Στήν συγκεκριμένη ὑπόθεση, ὁ κ. Καλογιαντσίδης καταγγέλλει τήν κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει οἱ κομματικές ὀργανώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ εὐθύνη προφανῶς αὐτῶν πού ὑπηρετοῦν πλέον τούς σχεδιασμούς τοῦ τουρκικοῦ προξενείου. Ἀναφέρει συγκεκριμένα: «Ἀνθρωποφαγίες, ἀνήθικες μέθοδοι ἐξόντωσης ἐσωκομματικῶν ἀντιπάλων, μηχανισμοί, ἐσωστρέφεια. Σχεδόν ὅλα λειτουργοῦν κι ἀποφασίζονται κάτω ἀπ’ τό τραπέζι, σέ παράκεντρα στέκια … Οἱ Ὀργανώσεις Μελῶν δέν λειτουργοῦν, σχεδόν ἀνύπαρκτες … 9 μῆνες περίπου μετά τό συνέδριο τοῦ κόμματος καί στήν οὐσία τίποτε δέν ἄλλαξε.

»Ἴσως κάποια πράγματα νά γίναν’ καί χειρότερα. Μετά τήν κίνηση πολιτικῆς γενναιοδωρίας τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μετά τό τελευταῖο συνέδριο τοῦ κόμματος νά παραδώσει οὐσιαστικά τόν κορμό τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ στούς ἐσωκομματικούς του ἀντιπάλους, μέ τήν ἐλπίδα φαντάζομαι νά σταματήσουν νά λειτουργοῦν φραξιονιστικά καί ὑπονομευτικά, σχεδόν καμία ἀπ’ τίς πρακτικές παλαιοκομματικοῦ τύπου αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων δέν ἄλλαξε.

»Δέν θυμᾶμαι ποιός τό εἶπε … “Οἱ ἀντίπαλοί μου βρίσκονται ἐκτός κόμματος, οἱ ἐχθροί μου ἐντός” … Ἰσχύει … δεξιά … ἀριστερά …»

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἐνῷ ἐξελίσσονται τέτοιες καταστάσεις στά ἑλληνικά κόμματα στήν Θράκη –τά πλοκάμια τοῦ προξενείου δέν ἔχουν διεισδύσει μόνον στόν ΣΥΡΙΖΑ– ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει τίς διεκδικήσεις της. Σέ μιάν ἄκρως προκλητική ἀνάρτηση τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ὑποστηρίζεται ὅτι: «Ὁ ἀγῶνας γιά τήν τουρκικότητα πού δίνουν οἱ Δυτικοθρακιῶτες ὁμογενεῖς μας γιά περισσότερα ἀπό 30 χρόνια συνεχίζεται καί σήμερα μέ τήν ἴδια ἀποφασιστικότητα ὅπως τήν πρώτη μέρα. Ἡ Τουρκία θά συνεχίσει ἀποφασιστικά τήν ὑποστήριξή της σέ αὐτόν τόν δίκαιο ἀγῶνα τῆς τουρκικῆς (sic) μειονότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης, καί δέν θά ἀφήσει μόνους τούς ὁμογενεῖς ἀδελφούς της».

Ἡ ἀνάρτησις σχετίζεται μέ τά ἐπεισόδια πού εἶχαν ξεσπάσει στίς 29 Ἰανουαρίου τοῦ 1988 στήν Κομοτηνή, ὅταν ὁ τότε ὑποψήφιος βουλευτής Σαδίκ Ἀχμέτ ἔθεσε ζήτημα ἀναγνωρίσεως ἐθνικῆς μειονότητος δηλώνοντας ἐθνικά «Τοῦρκος».

Βλέπουμε δηλαδή καί μιά συνέχεια τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων καί μιά κλιμακούμενη προσπάθεια ἐπηρεασμοῦ κομματικῶν ὀργανώσεων πού μπορεῖ νά φθάνει καί μέχρι τήν κεντρική πολιτική σκηνή. Πρός τοῦτο ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνησις καί ἑνότης.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο