#mazimprosta

Στήν Σόφια διελύθη ὁ μῦθος, πώς ὁ Πούτιν «ἕνωσε» τήν Εὐρώπη ἐναντίον του

Στά δύο ἡ ΕΕ γιά τό πλαφόν – Μητσοτάκης κατά Γερμανίας – Ἀνακριβές ὅτι Κίνα καί Ἰνδία παίρνουν ἀποστάσεις ἀπό τήν Ρωσσία – Τόν στήριξαν διά τῆς ἀποχῆς τους στόν ΟΗΕ

ΖΟΥΜΕ στήν ἐποχή τῶν fake news. Τῶν ψευδῶν καί τῶν ἀνακριβῶν εἰδήσεων. Καί ἕνα ἀπό τά μεγάλα ψεύδη τῆς ἐποχῆς εἶναι τό ὑποστηριζόμενον, ὅτι ὁ Πούτιν ἔχει «ἑνώσει τήν Εὐρώπη ἐναντίον του.» Ἡ ρωσσική εἰσβολή σφυρηλατεῖ τήν ἑνότητα ἑνός οὐκρανικοῦ ἔθνους (ἡ συνείδησις τοῦ ὁποίου ἦταν μέχρι τότε χαλαρή), ὅμως, ἑνότητα τῆς Εὐρώπης; Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ ἑνότης στούς κόλπους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἦταν πάντα χαλαρή. Τώρα πού ἔχει ἀνακύψει τό τεράστιο πρόβλημα τῆς ἐνεργειακῆς ἐπαρκείας καί τῆς ἀπεξαρτήσεως ἀπό τίς ρωσσικές προμήθειες, ὁ διχασμός εἶναι ξεκάθαρος. Χαρακτηριστική περίπτωσις εἶναι τώρα ἡ πρότασις γιά εὐρωπαϊκό πλαφόν. Ἡ Εὐρώπη ἀποδεικνύεται ἀνίκανη νά συμφωνήσει σέ μιά πρόταση πού τήν ὑποστηρίζουν 15 χῶρες μέλη της, περισσότερες ἀπό τίς μισές. Καί μάλιστα ἐπί ἑνός ζητήματος πού εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τό εὖ ζῆν τῶν Εὐρωπαίων.

Σέ μία σπάνια ἔκρηξη εἰλικρινείας ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐστράφη κατά τῆς Γερμανίας ἐπισημαίνων: «Εἶναι ἀδιανόητο αὐτή τή στιγμή νά μήν ὑπάρχει εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη, καί νά ὑπάρχουν χῶρες οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦν μία αὐτόνομη πολιτική στήριξης τῶν δικῶν τους κοινωνιῶν, μόνο καί μόνο ἐπειδή ἔχουν τήν οἰκονομική καί δημοσιονομική δυνατότητα νά τό πράττουν. Ἡ Εὐρώπη πρέπει νά ἀποδείξει ὅτι μπορεῖ νά σταθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά ἐπιδείξει τήν ἀπαραίτητη εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη ὅταν βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ μία ὑπαρξιακή οἰκονομική κρίση». Αὐτά εἶπε μεταξύ ἄλλων στήν Σόφια ὅπου εἶχε μεταβεῖ τό Σάββατο γιά τά ἐγκαίνια τοῦ ἀγωγοῦ IGB, διά τοῦ ὁποίου ἡ Βουλγαρία θά μπορεῖ νά ἐφοδιάζεται μέ φυσικό ἀέριο ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζάν, τό ὁποῖο φθάνει στήν χώρα μας διά τοῦ ἀγωγοῦ ΤΑΡ.

Τό ὅτι ἡ τελετή αὐτή ὁρίσθηκε γιά τήν παραμονή τῶν βουλγαρικῶν ἐκλογῶν, καί διάφοροι Εὐρωπαῖοι ἐπίσημοι συνέρρευσαν στήν Σόφια, συνιστᾶ παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς χώρας. Γνωστόν εἶναι ὅτι ἡ ΕΕ στηρίζει συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Αὐτό δέν εἶναι fake news. Fake news εἶναι πολλά ἀπό ὅσα διαδίδονται γιά τίς πολιτικές δυνάμεις πού δέν εὐθυγραμμίζονται μέ τήν κεντρική «γραμμή» τῆς γραφειοκρατίας τῶν Βρυξελλῶν. Παράδειγμα καί τά ὅσα λέγονται γιά πιθανές σχέσεις μέ τόν Πούτιν τοῦ νεοεκλεγέντος στήν Ἰταλία συνασπισμοῦ τῆς Δεξιᾶς. Ἀπό τίς δηλώσεις τῆς ἡγέτιδός του Τζώρτζια Μελόνι ἄλλα προκύπτουν.

Ἀλλά στό προκείμενο. Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐδήλωσε στήν Σόφια: «Ἡ Εὐρώπη ἔχει ὅλα ὅσα χρειάζεται γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τά ρωσσικά ὀρυκτά καύσιμα. Τά ἐγκαίνια τῆς διασυνδέσεως Βουλγαρίας-Ἑλλάδος ἀλλάζουν τό παιγνίδι. Μαζί, ἄς διαμορφώσουμε μιά ἰσχυρή καί ἀνθεκτική ἐνεργειακή ἕνωση». Αὐτό τό «μαζί» πού ἐδήλωσε εἶναι ἀρκετά ἀσαφές. Στήν πραγματικότητα ἡ Εὐρώπη ἐπωφελεῖται ἀπό μιά κίνηση τήν ὁποία κάνει ἡ Ἑλλάς καί στήν ὁποία ἡ ΕΕ οὐδέν ἔχει συνεισφέρει. Ὁ ἐφοδιασμός τῆς Βουλγαρίας μέ φυσικό ἀέριο ἀπό τήν Ἑλλάδα ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ καί μῆνες. Ἀπό ὅλες τίς πηγές ἀπό τίς ὁποῖες ἡ χώρα μας ἐφοδιάζεται (Ἀλγερία κ.λπ.). Ἄν δέν ἐλάμβανε αὐτήν τήν βοήθεια ἡ Βουλγαρία, δέν θά μποροῦσε νά ζήσει χωρίς ρωσσικό ἀέριο καί θά τῆς ἦταν ἀδύνατον νά ἀκολουθήσει τίς κυρώσεις τῆς ΕΕ κατά τῆς Μόσχας. Δέν εἶναι δηλαδή κίνησις εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης. Εἶναι κίνησις τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία προφανῶς ἡ ΕΕ δέν θέλει νά ἀναγνωρίσει κρατῶντας γιά τόν ἑαυτό της τά εὔσημα. Καί περιμένοντας νά ἐπωφεληθεῖ, διότι καί ἡ ἐπάρκεια ἀερίου ἐπηρεάζει ἄμεσα τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν. Ἄν καί τελικῶς στήν πρώτη θέση κατατάσσεται τό κόμμα τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Μπόικο Μπορίσωφ, μία ἐξέλιξις ὄχι καί πολύ εὐχάριστη γιά τίς Βρυξέλλες πού ἐστήριζαν τόν θεωρούμενο φιλελεύθερο νῦν Πρωθυπουργό Κύριλ Πετκώφ. Ὁ Μπορίσωφ συγκεντρώνει 25% περίπου ἔναντι 19% τοῦ Πετκώφ. Ἀκόμη τό Κίνημα γιά τά Δικαιώματα καί τίς Ἐλευθερίες 14%, τό Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 10%, ὅσο καί τό φιλορωσσικό Vuzrazhdane.

Fake news ἀποδεικνύεται καί ἡ φιλολογία σχετικά μέ τήν στάση τῆς Κίνας καί τῆς Ἰνδίας γιά τίς ὁποῖες διεδίδετο ὅτι σταδιακῶς στρέφονται κατά τῆς Ρωσσίας. Στόν ΟΗΕ ἀπεδείχθη ὅτι ἡ κατάστασις εἶναι διαφορετική. Τό ψήφισμα πού προωθοῦσαν οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ἀλβανία στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας, γιά τήν καταδίκη τῆς προσαρτήσεως ἐδαφῶν τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσσία, δέν εἶχε καμμία ἐλπίδα ἐγκρίσεως, ἀφοῦ ἡ Μόσχα ἔχει δικαίωμα βέτο, τό ὁποῖο καί ἤσκησε. Δέν ὑπῆρχε λόγος ἀποχῆς χωρῶν τοῦ ΣΑ, ἐκτός ἄν ἤθελαν νά δείξουν τήν στήριξή τους πρός τήν Ρωσσία. Καί αὐτό ἔπραξαν ἡ Κίνα, ἡ Ἰνδία, ἡ Βραζιλία καί ἡ Γκαμπόν πού ἀπεῖχαν ἀπό τήν ψηφοφορία.
Τό κείμενο τοῦ ψηφίσματος κατεδίκαζε τά «παράνομα δημοψηφίσματα» τά ὁποῖα «δέν μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς βάσις γιά μιά τροποποίηση τοῦ καθεστῶτος αὐτῶν τῶν περιοχῶν» οὔτε γιά τήν «ψευδοπροσάρτησή τους» στήν Ρωσσία.

Ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου, ἡ πραγματική εἰκόνα, εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό αὐτήν πού προβάλλεται. Σέ κάθε ἐπίπεδο. Ἀλλά ὅσον ἀφορᾶ τήν ΕΕ, τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι, εἰς πεῖσμα κάποιων φερεφώνων, δέν εἶναι καθόλου ρόδινη. Καί ἡ εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία ἀνέδειξε αὐτό πού προσεκτικά ἀπεκρύπτετο τά τελευταῖα χρόνια. Τίς φυγόκεντρες τάσεις. Ὅταν ἕνα πρόβλημα ὅπως ἡ ἐνεργειακή ἐπάρκεια δέν δημιουργεῖ συσπειρώσεις ἀλλά χάσματα, γίνεται ἀντιληπτό ὅτι τό εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα «τρέμει».

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο