#mazimprosta

Ποιούς «καίει» ἡ διαθήκη Τσοχατζόπουλου

Καί βόμβα Διαμαντοπούλου: «Τό ΠΑΣΟΚ ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν δημιουργία μιᾶς κουλτούρας στήν ὁποία ὀφείλεται τό ξεχείλωμα τοῦ δημόσιου τομέα καί τό τεράστιο χρέος» – «Ἔχουμε τήν βασική εὐθύνη γιά τήν κουλτούρα, ὅτι μποροῦμε νά καταναλώνουμε περισσότερα ἀπό ὅσα παράγουμε»

ΑΝΟΙΞΕ στό Εἰρηνοδικεῖο Ἀθηνῶν ἡ τρίτη διαθήκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου. Καί παρ’ ὅτι ἡ περιουσία του ἔχει δημευθεῖ, ὁπότε δέν ὑπάρχουν ἀκίνητα ἤ μετρητά, ὑπάρχει τό ἱστορικό ἀπόρρητο ἀρχεῖο τό ὁποῖο, συμφώνως πρός πληροφορίες, περνᾶ στά χέρια τοῦ 15χρονου υἱοῦ του. Αὐτό τό ἀρχεῖο φέρεται νά περιέχει πληροφορίες πού «καῖνε» τρεῖς πρώην Πρωθυπουργούς (δύο τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἕναν τῆς ΝΔ), ἕναν διατελέσαντα ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης καθώς καί πρόσωπο τό ὁποῖο ὑπῆρξε γραμματεύς μεγάλου πολιτικοῦ κόμματος. Ἑπτά πολιτικά πρόσωπα συνολικά. Τά στοιχεῖα τῆς διαθήκης θά δημοσιοποιηθοῦν ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. Ἡ «Ἑστία» ἔχει ὑπ’ ὄψιν της τά ὀνόματα τῶν ἀναφερομένων προσώπων τά ὁποῖα ὡστόσο δέν ἀποκαλύπτει ἀκόμη, θεωρῶντας ὅτι δέν ἔχει κανένα λόγο νά ἐμπλακεῖ σέ ἐνδεχόμενα παιγνίδια σκοπιμοτήτων πού μπορεῖ νά ξεσπάσουν μέ πρωταγωνιστές ὅλους ἐκείνους, πού εἴτε ἀναφέρονται στήν διαθήκη εἴτε ὄχι, ἔχουν κάθε λόγο νά ἐπιθυμοῦν νά συνεχίσει νά ὑπάρχει συσκότισις σχετικά μέ τά ἐξοπλιστικά τοῦ παρελθόντος, καθώς καί γιά ἄλλους «σκελετούς» πού στοιχειώνουν τήν πολιτική παρουσία τους. Θά περιμένουμε τίς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις.

Καί ὑπάρχει βεβαίως τό θέμα καί τῶν τρεχόντων ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων, τό ὁποῖο ἐπισείει ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας. Χαρακτηριστική εἶναι ἀνάρτησίς του στό Twitter στήν ὁποία ἀναφέρει: «Γιατί ἀκούγατε τούς ἀρχηγούς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί ὅσους ἔχουν λόγο στά ἐξοπλιστικά; Ὁ Τσοχατζόπουλος ὑπέγραψε συμβάσεις 8 δισ. μέ σημερινές τιμές. Ἐσεῖς 15 δισ. Τό λέω νά τό ἀκούσουν ὅλοι. Οὔτε ἕνα εὐρώ ἀπό τά χρήματα τῶν φορολογουμένων δέ θά μείνει χωρίς νά ἐλεγχθεῖ».

Καί αὐτή εἶναι μία μόνο παράμετρος, δεδομένου ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς διαθήκης τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί τῶν ἀναφορῶν στά στοιχεῖα τοῦ ἀρχείου του, ἀνοίγει μιά συζήτησις γιά τίς γενικώτερες εὐθῦνες ἐκείνων πού ὁδήγησαν τήν χώρα στήν χρεωκοπία. Αὐτές καταλογίζονται καί στό ΠΑΣΟΚ καί στήν Νέα Δημοκρατία, ἡ ὁποία κατηγορεῖται ὅτι «ὑπερακόντισε» τίς νοοτροπίες καί τίς πρακτικές πού ἐπεκράτησαν ἐπί ΠΑΣΟΚ καί οἱ ὁποῖες δυναστεύουν μέχρι καί σήμερα τήν χώρα. Τήν κατάσταση αὐτή περιγράφει μέ ἀκρίβεια ἡ κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου στήν ὁμιλία της κατά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Παντελῆ Καψῆ Ἡ πτώση 2011: Τό ἔτος μηδέν τῆς Κεντροαριστερᾶς. Εἶπε συγκεκριμένα: «Εἶχε (τό ΠΑΣΟΚ) τή βασική εὐθύνη τῆς διαμορφωθείσας κουλτούρας, πώς μπορεῖ νά καταναλώνουμε περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι παράγουμε χωρίς ἐπιπτώσεις. Τήν ἀντίληψη αὐτή ὑπερακόντισε ἡ ΝΔ καί ὡς ἀντιπολίτευση καί ὡς κυβέρνηση. Ἐνῷ ἡ ἀριστερά ἐξέφρασε τήν ultra ἐκδοχή αὐτῆς μέ συνεχεῖς διεκδικήσεις».

Ἔτσι, κατά τήν κ. Διαμαντοπούλου, «τό ΠΑΣΟΚ πλήρωσε γιά τήν εὐθύνη δημιουργίας μιᾶς πολιτικῆς καί κοινωνικῆς κουλτούρας πού ἐξελίχθηκε διακομματικά καί στήν ὁποία ὀφείλονταν καί τό ξεχείλωμα τοῦ δημόσιου τομέα καί τό τεράστιο χρέος.» Καί βεβαίως ἐπισημαίνει ἡ κ. Διαμαντοπούλου καί τίς περιρρέουσες εὐθῦνες τῶν ΜΜΕ, καταγγέλλοντας ἐνέργειες προερχόμενες ἀπό τόν ΔΟΛ, σχετικά μέ τίς ὁποῖες ὁμιλεῖ γιά τό «θράσος κάποιων ἀνθρώπων πού θεωρῶντας ὅτι ἔχουν στά χέρια τους ἕνα πρωτοσέλιδο μποροῦν νά ὁρίσουν τήν πολιτική στή χώρα.»

Καί μπορεῖ ἡ κ. Διαμαντοπούλου νά τονίζει ὅτι αὐτό «δέν συμβαίνει», ὅμως καί μόνον ἡ ἐκδήλωσις τέτοιων προσπαθειῶν συνιστᾶ πολιτική παθογένεια. Ἄλλως τε, καί σέ ἄλλο σημεῖο, ἡ κ. Διαμαντοπούλου ἀναφέρει: «Γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι τά ΜΜΕ ἐπιχείρησαν νά παρέμβουν ἔξω καί πέρα ἀπό τό ρόλο τῆς τέταρτης ἐξουσίας, χωρίς ἀποτέλεσμα ὅμως…». Αὐτή ἡ τελευταία φράσις –«χωρίς ἀποτέλεσμα ὅμως…»– δημιουργεῖ πολλές συζητήσεις. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ ὅλη κατάστασις στήν ὁποία βαραίνει ἡ σκιά τῶν ἐπικειμένων ἀποκαλύψεων ἀπό τό ἀρχεῖο Τσοχατζόπουλου.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο