#mazimprosta

Πληγωμένοι καί οἱ δύο

Ὁ Μπάιντεν πανηγυρίζει γιατί ἔχασε… λίγο – Στόν ἀέρα ἡ πλειοψηφία τῶν Δημοκρατικῶν σέ Βουλή Ἀντιπροσώπων καί Γερουσία – Ὁ Πούτιν ὑποχωρεῖ στήν Χερσῶνα – Διεργασίες καί στούς Ρεπουμπλικανούς μετά τήν ἀποτυχία Τράμπ νά κεφαλαιοποιήσει τήν δυσαρέσκεια

Η ΤΑΞΙΣ τοῦ κόσμου ἔχει διαταραχθεῖ. Ἡ ἰσορροπία στήν ὁποία ἐστηρίζετο ἀκόμη καί στήν ἐποχή τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, σήμερα δέν ὑφίσταται. Οἱ Πρόεδροι τῶν δύο ὑπερδυνάμεων εἶναι σοβαρώτατα τραυματισμένοι συνεπείᾳ τῶν ἐξελίξεων, καί εἶναι ἀμφίβολο ἄν αὐτήν τήν στιγμή μποροῦν νά διαδραματίσουν τόν σταθεροποιητικό ρόλο πού ἀπαιτεῖ ὁ πλανήτης ἀπό αὐτούς. Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἔχει περιέλθει σέ δυσχερῆ θέση ἐξ αἰτίας τῆς ἀρνητικῆς γιά τίς ρωσσικές δυνάμεις ἐξελίξεως τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία. Ἡ ὑποχώρησις μάλιστα τῶν δυνάμεών του καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς πόλεως τῆς Χερσῶνος, πέρα ἀπό τήν σημασία πού ἔχει ὡς πρός τήν τακτική ἐξέλιξη τῶν ἐπιχειρήσεων, συνιστᾶ καί μία συμβολική ἧττα, ὁ ἀντίκτυπος τῆς ὁποίας φθάνει μέχρι τούς διαδρόμους τοῦ Κρεμλίνου. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τώρα συνεργάτες τοῦ Προέδρου Πούτιν ἔχουν ἀρχίσει νά ὁμιλοῦν γιά σχέδια δολοφονίας του…

Τήν ἴδια στιγμή, στίς ΗΠΑ, ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν προσπαθεῖ νά διασκεδάσει τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἧττα τοῦ κόμματός του στίς ἐνδιάμεσες ἐκλογές. Κάνει λογοπαίγνια ὅτι τό «κόκκινο κῦμα» (κόκκινο εἶναι τό χρῶμα τῶν Ρεπουμπλικανῶν) «ἀπεδείχθη κυματάκι», ἀλλά ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι οἱ Δημοκρατικοί χάνουν τόν ἔλεγχο τῶν νομοθετικῶν σωμάτων. Στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων οἱ Ρεπουμπλικανοί ηὔξησαν τήν δύναμή τους κατά ἕξι ἕδρες φθάνοντας ἕνα σύνολον 207 ἔναντι 184 τῶν Δημοκρατικῶν. Στήν Γερουσία οἱ Ρεπουμπλικανοί ἐλέγχουν 48 ἕδρες ἔναντι 46 τῶν Δημοκρατικῶν. Ὑπάρχουν ἀκόμη τρεῖς Πολιτεῖες γιά τίς ὁποῖες δέν ἔχουν ἐκδοθεῖ τελικά ἀποτελέσματα, ὁπότε οἱ Δημικρατικοί ἐξακολουθοῦν νά ἐλπίζουν. Τό γεγονός ὅμως εἶναι ὅτι ἀπό τίς 35 ἕδρες γιά τίς ὁποῖες διεξήχθη ψηφοφορία οἱ Ρεπουμπλικανοί ἐκέρδισαν τίς 20 καί οἱ Δημοκρατικοί μόλις τίς 12, ἐνῶ ὅπως προανεφέρθη γιά τρεῖς ἀκόμη ἡ καταμέτρησις συνεχίζεται. Δηλαδή ἄν ἐγένοντο σήμερα προεδρικές ἐκλογές ὁ Τζό Μπάιντεν θά ἀπεπέμπετο πανηγυρικῶς. Τό ἐρώτημα εἶναι πῶς, ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές, θά συνεχίσει νά κυβερνᾶ στά ἑπόμενα δύο χρόνια τῆς θητείας του.

Στό στρατόπεδο τῶν Ρεπουμπλικανῶν ἡ ἱκανοποίησις εἶναι ἔκδηλη, δέν φαίνεται ὅμως νά τήν συμμερίζεται ὁ τέως Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ, ἀφοῦ ἡ νέα πλειοψηφία στρέφεται πρός νέες λύσεις γιά τίς ἐκλογές τοῦ 2024. Στόν ἀγῶνα τῆς διαδοχῆς ἔκανε τό ἐντυπωσιακό ντεμποῦτο του ὁ Κυβερνήτης τῆς Φλόριδα Ρόν ντέ Σάντις, ὁ ὁποῖος ἐπεκράτησε μέ διαφορά 20 περίπου μονάδων τοῦ Δημοκρατικοῦ ἀντιπάλου του Τσάρλυ Κρίστ. Ὁ ντέ Σάντις, ἡλικίας μόλις 40 ἐτῶν, θά διεκδικήσει τό χρῖσμα, ὅμως τά παραδοσιακά στελέχη τῶν Ρεπουμπλικανῶν στρέφονται μᾶλλον σέ μιά δοκιμασμένη ὑποψηφιότητα ὅπως αὐτή τοῦ τέως ἀντιπροέδρου Μάικ Πένς.
Ἐν κατακλεῖδι, πάντως, ἡ κατάστασις στίς ΗΠΑ, ἄν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ πώς ἔχει μιάν ἐπίφαση σταθερότητος, στηρίζεται σέ ἀσταθεῖς ἰσορροπίες, οἱ ὁποῖες μποροῦν ἀνά πᾶσα στιγμή νά διαταραχθοῦν.

Στήν Ρωσσία ἡ κατάστασις φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως πολύ πιό σταθερή, στήν πραγματικότητα ὅμως χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀκαμψία ἡ ὁποία ἐνίοτε εἶναι ὁ προάγγελος τοῦ τέλους. Ὁ Πρόεδρος Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ὅτι στήν χώρα του ἡ ἧττα δέν συγχωρεῖται. Ὁ Τσάρος ἀνετράπη μετά τήν ἧττα τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ Νικήτα Χρουτσώφ ἔπεσε μετά τόν συμβιβασμό τῆς κρίσεως τῆς Κούβας καί τήν ἀπόσυρση τῶν ρωσσικῶν πυραύλων ἀπό τόν κόλπο τοῦ Μεξικοῦ. Καί τώρα ὁ ἴδιος προσπαθεῖ νά διαχειρισθεῖ τήν ὑποχώρηση τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ καί τήν ἧττα γοήτρου –ἄν μή τί ἄλλο– πού συνιστᾶ ἡ ἐγκατάλειψις τῆς πόλεως τῆς Χερσῶνος γιά τήν κατάληψη τῆς ὁποίας ἐχύθη πολύ αἷμα πρίν ἀπό λίγους μῆνες. Διόλου περίεργο πού ὁδηγεῖται σέ ἀποφάσεις πού ὁδηγοῦν τό καθεστώς του σέ μεγαλύτερη ἀκαμψία. Ἤδη ἔδωσε ἐντολή ἀπαγορεύσεως ὅσων ἐπικρίνουν τό πόλεμο. Ὁ κατάλογος ἀξιωματούχων πού ἔχουν ἀσκήσει κριτική ἔχει παραδοθεῖ στά κρατικά μέσα ἐνημερώσεως μέ τήν ὁδηγία νά σταματήσουν νά τούς ἀναφέρουν στά ρεπορτάζ τους. Καί τήν ἴδια στιγμή ὁ ἴδιος ἀποφασίζει νά μήν μεταβεῖ στήν σύνοδο κορυφῆς τῶν G20 στήν Ἰνδονησία. Συνεργάτες του ὑποστηρίζουν ὅτι ἀνησυχεῖ γιά πιθανή ἀπόπειρα δολοφονίας εἰς βάρος του. «Οἱ λόγοι πού ὁ Πούτιν δέν πάει στή G20 εἶναι σοβαροί» εἶπε ὁ Σεργκέι Μαρκώφ, πού χαρακτήρισε τήν ἀπόφαση ἀποχωρήσεως ἀπό τήν Χερσῶνα ὡς «τήν μεγαλύτερη γεωπολιτική ἧττα τῆς Ρωσσίας μετά τήν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ»!

Ἀστάθεια ἐπικρατεῖ σέ ἕνα ἄλλο μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, τήν Βρεταννία, ἡ ὁποία ἄλλαξε τρεῖς Πρωθυπουργούς σέ λίγους μόνον μῆνες. Στήν Γαλλία μπορεῖ ὁ Πρόεδρος Μακρόν νά εἶναι ἀμετακίνητος, ὅμως ἔχει χάσει τόν ἔλεγχο τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, καί ὡς ἐκ τούτου οἱ δυνατότητές του γιά σοβαρές ἀποφάσεις ἔχουν περιορισθεῖ σοβαρά.

Περιττόν νά ἀναφερθοῦμε στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ ὁποία παραμένει ἕνας «γεωπολιτικός νᾶνος» παρά τήν οἰκονομική δύναμη πού συγκεντρώνουν ἀπό κοινοῦ τά κράτη μέλη της.

Καί μένει μόνον ἡ Κίνα, ὅπου ὁ Πρόεδρος Σί Τζιπίνγκ παραμένει ἀδιαμφισβήτητος κυρίαρχος, ἱκανός νά ἐκμεταλλευθεῖ πρός ὄφελός του τήν διεθνῆ συγκυρία. Ἀλλά εἶναι πολύ συζητήσιμο ἄν αὐτό θά εἶναι ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπότητος καί ἄν θά συμβάλλει σέ μιά διεθνῆ σταθερότητα…

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο