#mazimprosta

Παγίδα Ἰμπραήμ Καλίν σέ Μητσοτάκη – Δένδια

Ἐπιχειρεῖ νά ἐνσπείρει ζιζάνια μεταξύ Πρωθυπουργοῦ καί ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ πρῶτος λέγει στόν Ἐρντογάν πώς ὅσα ὑποστηρίζει ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας «δέν εἶναι δική μου πολιτική» – Ἡ σχέσις τοῦ κ. Καλίν μέ στενούς συνεργάτες τοῦ Τούρκου Προέδρου ποιά εἶναι ἄραγε;

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου εὑρέθη καί πάλι εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν δηλώσεων τοῦ ἐκπροσώπου τῆς τουρκικῆς προεδρίας Ἰμπραήμ Καλίν, ὁ ὁποῖος αὐτήν τήν φορά προχώρησε ἀναμειγνυόμενος στά ἐσωτερικά τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μέ προφανῆ σκοπό νά ἐνσπείρει ζιζάνια στίς σχέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς τουρκικῆς προεδρίας, σέ συνέντευξή του πρός τό CNN Türk, ὑπεστήριξε ὅτι ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός εἶπε πρός τόν Ταγίπ Ἐρντογάν σχετικῶς πρός τίς θέσεις τίς ὁποῖες κατά καιρούς ἔχει διατυπώσει ὁ Νῖκος Δένδιας, ὅτι «αὐτή δέν εἶναι ἡ δικιά μας πολιτική.» Κατελόγισε μάλιστα στόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν πρόθεση νά ἀνατρέψει τόν Πρωθυπουργό ἀπό τήν θέση του!

Πρόκειται βεβαίως γιά πρωτοφανῆ πολιτική ἀπρέπεια, ἡ ὁποία πάντως πρέπει νά δημιουργήσει στήν Ἀθήνα προβληματισμό ὡς πρός τά κίνητρα τῶν δηλώσεων αὐτῶν. Εἶπε συγκεκριμένα ὁ κ. Καλίν: «Πρέπει νά τό δηλώσουμε ξεκάθαρα. Βλέπουμε κατά καιρούς τίς δηλώσεις τοῦ Ἕλληνα ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ξέρουμε ὅτι ὅλα αὐτά τά κάνει μέ ἐγχώριους πολιτικούς στόχους καί κίνητρα. Γνωρίζουμε ὅτι ἔχει πάρει μιά πιό “γερακίσια” θέση ἀπό τή σημερινή κυβέρνηση γιά νά ἀπομακρύνει ἀπό τήν θέση τόν Μητσοτάκη. Νά πῶ κάτι ξεκάθαρα. Ποῦ καί ποῦ ἔρχονται Ἕλληνες ὁμόλογοί μας καί μᾶς διαμαρτύρονται γιά αὐτούς»!

Στήν δέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ζαφέρ Σαχίν: «Διαμαρτύρονται γιά ἐκείνους στήν χώρα τους πού ἐκφράζουν αὐτή τή ρητορική;» ὁ Καλίν ἀπήντησε καταφατικά καί συνέχισε: «Προσπαθοῦν νά μᾶς κάνουν θέμα ἄλλης μίας μάχης μεταξύ τους… Προσπαθοῦν νά μᾶς τραβήξουν σέ αὐτόν τόν τσακωμό». Ἀναφερόμενος δέ σέ δηλώσεις τοῦ κ. Δένδια ὁ ὁποῖος συνέκρινε τήν Τουρκία μέ τήν Ρωσσία κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στό Κίεβο, ἀπεφάνθη ὅτι: «Ἡ ἑλληνική κυβέρνησις προσπαθεῖ νά ἀνέβει πάνω στό ἀντιτουρκικό κῦμα πού κατά καιρούς ἐμφανίζεται στήν Δύση». Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι ἐσχολίασε καί τά λεχθέντα ἀπό τόν κ. Δένδια, ὅτι «ἡ Τουρκία
εἶναι Ρωσσία, ἡ Ἑλλάδα εἶναι Οὐκρανία» ὑποστηρίζοντας ὅτι «στήν προκειμένη περίπτωση, ὁ Μητσοτάκης εἶναι μᾶλλον ὁ Ζελένσκυ.»

Τόν κ. Καλίν ὅμως θά ἔπρεπε νά ἀπασχολεῖ μᾶλλον αὐτό πού ὀνομάζει «ἀντιτουρκικό κῦμα» καί πού εἶναι ἡ ἀντίδρασις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης καί τῆς Βορείου Ἀμερικῆς πρός τήν ἐπαμφοτερίζουσα πολιτική τῆς Ἀγκύρας. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι στήν ἀναφορά του γιά τά νησιά τοῦ Αἰγαίου τοποθετεῖ καί τούς Ἀμερικανούς, ὡς μέρος τοῦ ζητήματος, μέ τήν πλευρά τῆς Ἑλλάδος: «Αὐτό ἦταν ἕνα σημαντικό θέμα τῶν διερευνητικῶν συνομιλιῶν. Ἦταν καί πάλι ἡ τουρκική πλευρά πού ξεκίνησε αὐτές τίς διαπραγματεύσεις 4,5 χρόνια ἀργότερα. Σέ ὅλα αὐτά ἡ Τουρκία ἦταν πάντα ἕνα βῆμα μπροστά. Καί δέν κάνουμε πίσω ἀπό τή θέση μας ἐκεῖ. Ἐδῶ, δέν θά ἐπιτρέψουμε ποτέ μιά ἀπειλή γιά τήν Τουρκία ἀπό τά νησιά. Οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἀμερικανοί τό γνωρίζουν πολύ καλά αὐτό. Δέν ἔχουν τήν δυνατότητα καί τή πιθανότητα νά κάνουν ἕνα λάθος βῆμα ἐκεῖ. Δηλαδή, δέν μπορεῖτε νά συγκρίνετε τήν Τουρκία μέ τήν Ἑλλάδα μέ αὐτή τήν ἔννοια. Αὐτές οἱ χῶρες εἶναι ἀσύγκριτες».

Ἀφήνοντας κατά μέρος τό ζήτημα τῆς ἰσορροπίας δυνάμεων στό Αἰγαῖο, ἐπί τοῦ ὁποίου ὁ κ. Καλίν ἐπιδεικνύει ἄγνοια, θά ἐπικεντρωθοῦμε στήν οὐσία τῶν ἰσχυρισμῶν του. Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ δικαιολογεῖται ἐπίσημος μιᾶς χώρας νά σχολιάζει ἐνδοκυβερνητικές σχέσεις ἄλλης χώρας, χωρίς μάλιστα νά στηρίζει τούς ἰσχυρισμούς του σέ πραγματικές δηλώσεις, ἀλλά μόνον σέ ὑποθέσεις πού διατυπώνει ὁ ἴδιος. Πῶς θά τοῦ φαινόταν ἀλήθεια, ἄν ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος στήν Ἀθήνα προέβαινε σέ σχολιασμούς γιά τίς σχέσεις μεταξύ Ἐρντογάν καί Τσαβούσογλου; Μεταξύ Ἐρντογάν καί Ἀκάρ; Τό ὁποῖον ἀναδεικνύει σέ ἐμᾶς τό ἐρώτημα, ποιές πράγματι εἶναι οἱ σχέσεις τοῦ Ἰμπραήμ Καλίν μέ ἄλλους στενούς συνεργάτες τοῦ Τούρκου Προέδρου; Ἀνησυχεῖ μήπως ὅτι κάποιοι τόν ὑπονομεύουν; Εἶναι αὐτός ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο φοβεῖται ὅτι τελεῖ ὑπό παρακολούθησιν;

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ποιές ἐσωτερικές καταστάσεις στήν Τουρκία ἐπιχειρεῖ νά ἐπηρεάσει ὁ κ. Καλίν προβαίνοντας σέ διπλωματικές ἀπρέπειες ὅπως ἡ παραπάνω;

Καί κάτι τελευταῖο. Ὁ κ. Καλίν ὑπεστήριξε ὅτι τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἐξοπλίζονται τήν τελευταία 20ετία. Λάθος, τά νησιά εἶναι ἐξοπλισμένα ἀπό τό 1912 πού ἀπελευθερώθηκαν. Σέ μιά ἐποχή πού τό τουρκικό κράτος ἀκόμη δέν ὑπῆρχε! Ἡ τελευταία δέ φάσις ἀναπτύξεως στρατιωτικῶν ὑποδομῶν ἄρχισε τήν ἄνοιξη τοῦ 1974, ὅταν συγκροτήθηκαν σχηματισμοί σέ στρατόπεδο τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καί ἐστάλησαν νά ἐνισχύσουν τά μεγάλα νησιά. Ἡ Τουρκία βεβαίως σιωποῦσε. Διότι οἱ ἰσχυρισμοί της περί ἀποστρατιωτικοποιήσεως οὐδεμία νομική βάση ἔχει. Ὅπως, ἀπό ὅ,τι φαίνεται, οὐδεμίαν πραγματική βάση ἔχουν καί οἱ τελευταῖοι ἰσχυρισμοί τοῦ Ἰμπραήμ Καλίν, ὁ ὁποῖος ἀπό περιστερά μεταμφιέσθηκε ἐσχάτως καί αὐτός –γιατί ἄραγε– σέ ἱέρακα.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο