#mazimprosta

Οἶκος ἀνοχῆς καί ἐπισήμως

Πρόεδρος Ἱεροδούλων Ἑλλάδος: Πολιτικοί, καλλιτέχνες καί ἠθοποιοί μέ τήν δωδεκάχρονη στά «ἰδιαίτερά» της στό Γκάζι – Προσῆλθε στήν ἀνακρίτρια γιά νά παραδώσει «στικάκι»

ΚΑΠΟΤΕ τό λέγαμε χάριν …ἀστεϊσμοῦ. Ὡς ὑπερβολή γιά νά ἀκουσθοῦν τά ἐπιχειρήματά μας. Ὅτι ὁ δημόσιος βίος μοιάζει μέ οἶκο ἀνοχῆς. Δέν πιστεύαμε ὅμως ποτέ ὅτι αὐτό θά συνέβαινε καί κυριολεκτικῶς. Ὅτι θά ξημέρωνε μιά μέρα, κατά τήν ὁποία μιά δεδηλωμένη ἱερόδουλος θά ἐστέκετο μπροστά στίς τηλεοπτικές κάμερες ἔξω ἀπό τά δικαστήρια καί θά κατήγγελλε γιά παιδεραστία δωδεκάχρονης μαθήτριας ἐπώνυμους πολιτικούς, ἠθοποιούς καί καλλιτέχνες.

Ἵνα ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ δημόσιος βίος στήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, εἶναι οἶκος ἀνοχῆς! Δέν ὁμοιάζει ἁπλῶς. Ὁ τόπος ξεπέφτει καθημερινῶς! Σαπίζει ταχέως, ὅπως γράψαμε χθές. Οἱ παλαιοί σέ αὐτές τίς περιπτώσεις συνηθίζουν νά λένε «καί ποῦ εἶσαι ἀκόμη!»…

Οἱ ἀποκαλύψεις εἶναι συνεχεῖς, οἱ ἐξελίξεις ραγδαῖες. Καθημερινῶς, στήν ὑπόθεση βιασμῶν καί ἐκπορνεύσεως μιᾶς 12χρονης, ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια πληροφορίες ἑνός τόσο δυσώδους ὀχετοῦ, πού μόλις χθές δέν μπορούσαμε νά τόν διανοηθοῦμε.

– Ἔνταλμα γιά τήν μητέρα τοῦ ἀνήλικου θύματος… Γιά διακεκριμένη μαστροπεία…

– Ἀποκαλύψεις γιά συνευρέσεις μέ τήν ἀτυχῆ νεάνιδα πολιτικῶν καί καλλιτεχνῶν…

– Καταγγελίες μέ ἠλεκτρονικές καταγραφές τίς ὁποῖες ἡ ἀνακρίτρια ἄφησε γιά… ἀργότερα. Ἐλπίζουμε νά μήν ἐμφανισθεῖ καί ἐδῶ κανείς νά ὑποστηρίξει πώς ὑπάρχουν ζητήματα «ἀπορρήτου» ὅπως ἔγινε μέ τίς ὑποκλοπές τῆς ΕΥΠ. Ἄν καί μέ τήν νομοθεσία περί «προσωπικῶν δεδομένων», δέν γνωρίζουμε τί μπορεῖ νά δοῦμε ἀκόμη…

Ἀλλά ἄς σκεφθοῦμε ἐπ’ ὀλίγον τήν κατάσταση τοῦ θύματος καί τήν ἀποτρόπαια «λεπτομέρεια», ὅτι 213 ἄνδρες φέρονται ἐμπλεκόμενοι. 213 δυνητικῶς συνευρέθησαν μέ 12χρονη! Συλλαμβάνουμε τόν ἀριθμό; Στά 12 χρόνια της μιά νεαρή κοπέλλα συνευρέθη διά τῆς βίας μέ 213; Μᾶς εἶναι ἀσύλληπτο!!!

Καί ἐνῶ οἱ κύριοι κατηγορούμενοι, ὁ 53χρονος Ἠλίας Μίχος καί ὁ 42χρονος Ἰωάννης Σοφιανίδης, προσήρχοντο νά ἀπολογηθοῦν γιά τόν βιασμό καί τήν ἐκπόρνευση τοῦ 12χρονου κοριτσιοῦ, στό προαύλιο τῶν δικαστηρίων τῆς Εὐελπίδων ἀκούσθηκαν σοκαριστικές καταγγελίες ἀπό τήν Κωνσταντίνα Καρατζιώτη, ἡ ὁποία συνεστήθη ὡς πρόεδρος τῶν ἐκδιδόμενων γυναικῶν Ἑλλάδος. Ἐδήλωσε ὅτι πῆγε νά καταθέσει στήν ἀνακρίτρια εἰς βάρος τοῦ Ἠλία Μίχου, ἡ ὁποία ὡστόσο δέν τήν ἐδέχθη, καθώς χθές ἐπρόκειτο νά ἀπολογηθεῖ ὁ ἴδιος. «Θά σᾶς εἰδοποιήσουμε» τῆς εἶπε ἡ δικαστική λειτουργός ἀφοῦ τῆς ἐζήτησε νά ἀφήσει τό τηλέφωνό της.

Φαίνεται ὅμως πώς εἶναι σημαντικά τά στοιχεῖα πού ἔχει νά καταθέσει ἡ κ. Καρατζιώτη. Καί μπορεῖ νά ὁδηγήσουν τίς ἔρευνες καί σέ περισσότερες ἀποκαλύψεις. Τά στοιχεῖα πού τελοῦν ἐν ἀναμονῇ ὡς πρός τήν ἀνάκριση, ἔφθασαν στά χέρια τῆς Ἀστυνομίας, καί συμφώνως πρός πληροφορίες τό θῦμα ἀνεγνώρισε τούς χώρους τοῦ μαρτυρίου του. Τόν οἶκο ἀνοχῆς ὅπου ὑπεχρεώνετο νά ἐκδίδεται.

Ἐκεῖ, σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες τῆς κ. Καρατζιώτη, στόν χῶρο πού διατηρεῖ στό Γκάζι, ὁ 53χρονος Μίχος πήγαινε μαζί μέ τό ἀνήλικο κορίτσι. Γιά νά συνευρεθεῖ μέ πελάτες, ἀνάμεσα στούς ὁποίους ἦταν καί ἐπώνυμα ἄτομα. Ἡ κ. Καρατζιώτη ἀνέφερε ὅτι ἔχει στήν κατοχή της καί ἕνα στικάκι (usb) μέ ἀρχεῖα, στό ὁποῖο, ὅπως ἰσχυρίζεται, ἀπεικονίζεται τόσο ὁ Ἠλίας Μίχος ὅσο καί τό ἀνήλικο κορίτσι: «Ὁ 53χρονος ἐρχόταν στόν χῶρο μου, ἐκεῖ πού ἔχω τόν οἶκο ἀνοχῆς στό Γκάζι καί ἔφερνε καί τή 12χρονη μαζί του. Τήν ἔφερνε γιά νά πάει μέ πελάτες, καί μάλιστα μέ ἐπώνυμους πελάτες. Αὐτό γινόταν ἐπί δύο ὁλόκληρους μῆνες, πρίν ἀπό ἕνα τρίμηνο περίπου».

Εἰς ἐρώτησιν τῶν δημοσιογράφων γιά τό πῶς ἡ ἴδια ἐπέτρεπε νά συμβαίνει αὐτό, ἐφ’ ὅσον τό κορίτσι ἦταν ἀνήλικο, ἐκείνη ἀπήντησε πώς ἡ ἴδια δέν τό ἤξερε, γιατί δέν εὑρίσκετο ἐκεῖ: «Δέν ἤμουν ἐκεῖ, ἦταν ἡ ὑπηρεσία ἐκεῖ. Ἐγώ δέν τό ἤξερα».

Σέ ἄλλη ἐρώτηση ἀναφορικά μέ τούς ἐπώνυμους πελάτες πού πήγαιναν στόν χῶρο πού διατηρεῖ ἡ ἴδια στό Γκάζι γιά νά συνευρεθοῦν μέ τό ἀνήλικο κορίτσι, ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἀνάμεσά τους βρίσκονται ἠθοποιοί, καλλιτέχνες ἀλλά καί πολιτικοί.

Ἰδού ὁ πλήρης διάλογος πού διημείφθη στό προαύλιο τῶν δικαστηρίων:

Κωνσταντίνα Καρατζιώτη: Γειά σας. Εἶμαι ἡ πρόεδρος τῶν ἐκδιδομένων γυναικῶν Ἑλλάδος, ἡ καινούργια. Ἦρθα νά καταθέσω σήμερα γι’ αὐτό τό τέρας στήν ἀνακρίτρια. Δέν μέ δέχθηκε βέβαια γιατί θά δεχθεῖ τά δύο ἄτομα αὐτά.

Δημοσιογράφος: Τί γνωρίζετε;

Καρατζιώτη: Ἐρχόταν στόν χῶρο μου, ἐκεῖ πού ἔχω τόν οἶκο ἀνοχῆς στό Γκάζι, νά μήν ποῦμε ὁδό. Καί ἔφερνε καί τό ἀνήλικο κορίτσι.

Δημοσιογράφος: Τή 12χρονη κοπέλλα;

Καρατζιώτη: Βεβαίως. Τό ἔφερνε νά πάει μέ πελάτες –καί ἐπώνυμους πελάτες.

Δημοσιογράφος: Ἐσεῖς πῶς τό ἐπιτρέπατε;

Καρατζιώτη: Δέν τό ἤξερα ἐγώ, δέν ἤμουν ἐκεῖ, ἦταν ἡ ὑπηρεσία ἐκεῖ. Αὐτό γινόταν ἐπί δύο μῆνες, πρίν ἀπό τρεῖς μῆνες.

Δημοσιογράφος: Δέν ἔγινε καμμία καταγγελία;

Καρατζιώτη: Κανείς δέν ἔκανε καταγγελία, γιατί φοβόταν. Εἶχε φέρει κι ἄλλα παιδιά, καί κάτι τσιγγανάκια καί κάτι ἄλλα ἀπό τόν Κολωνό.

Δημοσιογράφος: Στόν χῶρο σας πῶς μποροῦσε νά φέρει κάποιος ἕνα τρίτο ἄτομο γιά νά τό ἐκδίδει; Καί εἰδικά παιδί;

Καρατζιώτη: Ὁ χῶρος μου εἶναι γιά ἕνα ἄτομο, δέν εἶναι γιά 15. Ἐγώ δέν τό ἤξερα.

Δημοσιογράφος: Ἐπί τρεῖς μῆνες ὁλόκληρους;

Καρατζιώτη: Χθές πού εἶδα τή φωτογραφία του, τόν ἀναγνώρισα, καί γι’ αὐτό ἦρθα μόνη μου, χωρίς νά μέ καλέσει κάποιος.

Δημοσιογράφος: Στό στικάκι τί ἔχετε;

Καρατζιώτη: Στό στικάκι ἔχω κάμερες καί προτζέκτορα. Θά τό δεῖτε καί θά καταλάβετε. Ἔχει μέσα τόν κατηγορούμενο καί ἔχει καί τό κορίτσι πού φαίνεται φάτσα κάρτα. Ὄχι, δέν τό ἔχω καταθέσει στό Α.Τ. Τό πῆρα χθές τό βράδυ καί ἦρθα σήμερα νά καταθέσω. Ἡ ἀνακρίτρια μοῦ εἶπε «ἀφῆστε τό τηλέφωνό σας καί θά σᾶς καλέσω.»

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο