#mazimprosta

«Οἱ Τοῦρκοι ἔρριξαν τό ἑλικόπτερο στά Ἴμια…»

27 χρόνια μετά τήν μοιραία πτώση πού ἀπεδόθη σέ βέρτιγκο, οἱ σύζυγοι τῶν ἡρώων Καραθανάση
– Βλαχάκου – Γιαλοψοῦ, αὐτό ὑποστηρίζουν – Τί εἶπαν στήν Σοφία Παπαϊωάννου – Ἡ ἐμπιστευτική ἐνημέρωσις στό ΓΕΝ, ἡ ἄρνησις διορισμοῦ ἰατροδικαστοῦ, τά ἔγγραφα κάτω ἀπό τήν πόρτα καί τό ἀπόρρητο πόρισμα

ΕΙΝΑΙ μιά ἡμέρα φορτισμένη συναισθηματικῶς. Τό βάρος της ἐξακολουθοῦμε νά τό αἰσθανόμαστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἀκόμη καί σήμερα, 27 χρόνια μετά τά Ἴμια. Τό βάρος ὅμως τοῦ κάθε ἑνός ἀπό ἐμᾶς δέν συγκρίνεται μέ αὐτό τῶν οἰκείων τῶν πεσόντων. Καί ἰδιαίτερα τῶν συζύγων πού ἄφησαν πίσω τους ὁ Χριστόδουλος Καραθανάσης, ὁ Παναγιώτης Βλαχάκος καί ὁ Ἕκτωρ Γιαλοψός. Τά τρία μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ ἑλικοπτέρου, πού ἀπονηώθηκε γιά πραγματική πολεμική ἀποστολή, ἐκείνη τήν νύκτα τῆς 31ης Ἰανουαρίου τοῦ 1996.

Ὁ κυβερνήτης τοῦ ἑλικοπτέρου Χριστόδουλος Καραθανάσης εἶχε κακό προαίσθημα. «Εἶπε σέ συναδέλφους του τήν βέρα καί τό ρολόι νά τά δώσετε στήν γυναῖκά μου. Ἤξερε ὅτι δέν θά ἐπιστρέψει πίσω. Εἰκάζω ὅτι τά παιδιά γνώριζαν ὅτι πήγαιναν σέ ἀποστολή αὐτοκτονίας» λέγει ἡ σύζυγός του, Εἰρήνη Ζωγραφάκη, ἡ ὁποία μίλησε στήν ἐκπομπή τῆς Σοφίας Παπαϊωάννου, μαζί μέ τήν Ματίνα Ἀναγνωστοπούλου, σύζυγο τοῦ Παναγιώτη Βλαχάκου, καί τήν Λεμονιά Κόντογλου, σύζυγο τοῦ Ἕκτορα Γιαλοψοῦ.

Ἀπό ὅλα ὅσα εἶπαν θά προτάξουμε τήν ἀναφορά τῆς Λεμονιᾶς Κόντογλου γιά τήν ἐμπιστευτική ἐνημέρωση πού ἔκανε ὁ τότε ἀρχηγός ΓΕΝ (ἤδη ἐκλιπών καί αὐτός) Λεωνίδας Παληογιῶργος, στίς τρεῖς οἰκογένειες: «Μέσα μου ξέρω τί ἔγινε. Μετά τά 40 μᾶς κάλεσε ὁ ἀρχηγός, ὁ κ. Παληογιῶργος, κάθε οἰκογένεια ξεχωριστά, γιά νά πεῖ τό πόρισμα. Μᾶς ἔδειξε ἕνα ἄλμπουμ μέ 105 φωτογραφίες, μᾶς εἶπε ὅτι δέν τό ἔρριξαν, ὅτι τό ἑλικόπτερο δέν ἔχει κτυπήματα ἀπό σφαῖρες, ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ἀπόρρητα. Τότε καί τώρα εἶμαι πολύ πεπεισμένη ὅτι τό εἶχαν καταρρίψει. Ἐγώ τό ἔχω δεῖ τό ἑλικόπτερο».

Ἡ Εἰρήνη Ζωγραφάκη ἀρχίζει τήν διήγησή της ὡς ἑξῆς: «Ἐκτέλεσαν τήν ἀποστολή πού τούς εἶχε ἀνατεθεῖ, μέτρησαν τούς Τούρκους κομμάντο πάνω στά Ἴμια καί μετά ὅπως μᾶς εἶπαν ἔπεσε τό ἑλικόπτερο λέγοντας ὅτι εἶχε master caution. Αὐτό ἔχουμε ἀκούσει. Δέν ἔχω κάτι ἐπίσημο στά χέρια μου». «Ὅταν ἔγινε ἡ πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου δέν μᾶς πῆρε κάποιος τηλέφωνο νά μᾶς τό πεῖ. Εἶχα ξυπνήσει νά πάω στήν δουλειά μου, καί οἱ γονεῖς μου τό ἀκοῦσαν στόν Παπαδάκη. Ἀφοῦ ὁ πατέρας μου σιγουρεύθηκε ὅτι ἦταν ὁ Χρῆστος στό “Ναβαρῖνο”, ἦλθε, μέ πῆρε ἀπό τήν δουλειά καί πήγαμε στό Πεντάγωνο. Ἐκεῖ δέν μᾶς ἐνημέρωσε κανείς, καί ἐπιστρέψαμε σπίτι μας».

Τό πράγματι σοκαριστικό ἔρχεται μετά, ὅταν ὁ νεκρός πλέον Χριστόδουλος Καραθανάσης ἔχει μεταφερθεῖ στό ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσῖνος: «Ὅταν παραλάβαμε τό φέρετρο στήν Ἐλευσῖνα μᾶς εἶπαν ὅτι μέχρι ἐδῶ ἦταν τά ἔξοδα τοῦ Ναυτικοῦ, ἀπό ἐδῶ καί πέρα δικά σας. Ἦταν σοκαριστικό. Μετά βέβαια, γιά νά εἶμαι δίκαιη, ἔγινε δημοσίᾳ δαπάνῃ ἡ κηδεία».

Τονίζει ὅτι: «Δέν μᾶς ἄφησε τό ἑλληνικό Κράτος νά βάλουμε δικό μας ἰατροδικαστή. Δέν ἔψαξα μετά, εἶναι ἀπόρρητο. Τό ἑλικόπτερο μᾶς εἶπαν ὅτι τό ἔχουν στεγάσει κάπου, γιατί ἐκπέμπει ραδιενέργεια, καί γι’ αὐτό δέν μποροῦν νά τό ἐκθέσουν». Καταλήγει ὅμως: «Πιστεύω ὅτι ἕνα θολό σημεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Ἐλπίζω στό μέλλον ὁ υἱός μας νά μάθει τί ἔγινε. Ἐγώ δέν νομίζω ὅτι ἦταν οἱ καιρικές συνθῆκες οὔτε θέματα ὑγείας ὅπως εἰπώθηκε. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μάθει νά ἀπογειώνονται ἀπό τήν φρεγάτα μέ κάθε καιρό. Στό μυαλό μας παραμένουν ἥρωες. Ἐξετέλεσαν τήν ἀποστολή τους».

Πιό συγκεκριμένη στίς ἀπόψεις της ἡ σύζυγος τοῦ Παναγιώτη Βλαχάκου, Ματίνα Ἀναγνωστοπούλου: «Πιστεύω ὅτι τό ἑλικόπτερο δέν ἔπεσε ἀπό λάθος ἤ ἀπό καιρό. Θεωρῶ ὅτι οἱ Τοῦρκοι κομμάντο πού ἦταν στά Ἴμια φοβήθηκαν, ὄχι ἀπαραίτητα ὅτι πῆραν ἐντολή ἀπό τήν Τουρκία “ρίξτε τό ἑλικόπτερο”. Φοβήθηκαν καί τό πυροβόλησαν. Ἔχω μάθει ὅτι οἱ δικοί μας κομμάντο εἶχαν ἐντολή ὅτι σέ ὁποιαδήποτε πρόκληση ρίχνουμε. Ἦταν πρωτοβουλία τῆς ὁμάδος τῶν Τούρκων πού ἦταν πάνω στό νησί».

Ὅσο γιά τίς συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες ἔμαθε τά γεγονότα, λέγει: «Μέ πῆρε μιά κοπέλλα συναδέλφου τοῦ Τάκη καί μοῦ εἶπε ὅτι ἔπεσε ἑλικόπτερο. Πῆρα τόν πεθερό μου καί μοῦ εἶπε “κατέβα στό Φάληρο”. Στό ταξί ἄκουσα τό ὄνομα τοῦ Τάκη». Καί συνεχίζει: «Στήν ἀρχή μοῦ εἶχαν ἀφήσει ἕνα ἔγγραφο κάτω ἀπό τήν πόρτα πού ἔγραφε ὅτι οἱ συνθῆκες ἦταν κακές. Μετά ἀπό δύο χρόνια ἀποφάσισα νά πάω μόνη μου στό Ἐπιτελεῖο καί νά ζητήσω ἐπίσημο ἔγγραφο τῆς πτώσης τοῦ ἑλικοπτέρου, μόνη μου χωρίς δικηγόρο. Ἡ ἐπίσημη ἀπάντηση αὐτή τήν φορά ἔγραφε ὅτι εἶναι ἄκρως ἀπόρρητο, καί δέν μπορεῖτε νά μάθετε».

Καί καταλήγει: «Δέν μέ ἀνακουφίζει πού λένε ὅτι εἶναι ἥρωας. Νοιώθω ὡστόσο μιά ἱκανοποίηση πού τήν σκεπάζει ἡ θλίψη καί ὁ πόνος. Ὁ πεθερός μου εἶχε πεῖ, “μετά ἦταν ἀνάγκη νά σκοτωθεῖ τό δικό μου παιδί γιά νά γκριζαρισθεῖ τό Αἰγαῖο;”. Σοφή κουβέντα».

Ἡ Λεμονιά Κόντογλου λέγει γιά τόν σύζυγό της: «Μέσα του γνώριζε ὅτι αὐτό θά ἦταν τό τελευταῖο του ταξίδι. Μοῦ εἶπε πράγματα πού δέν τά εἶχε ξαναπεῖ. “Νά προσέχεις ἀπό ἐδῶ καί πέρα”. Γνώριζε τήν κρισιμότητα». Καί παρακάτω: «Ἀπό τήν τηλεόραση ἔμαθα τό συμβάν καί κατάλαβα χωρίς νά ἀκούσω τό ὄνομά του ὅτι ἦταν στό ἑλικόπτερο. Περιμέναμε μία ἑβδομάδα νά τούς βροῦνε, καί φέρανε τά φέρετρα. Τήν στολή του τήν ἔχω σπίτι. Δέν ἔχει τρῦπα ἤ σκίσιμο».

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο