#mazimprosta

Μητσοτάκης: Νά μήν εἴμαστε ἀλαζόνες νά μήν θεωροῦμε ἑαυτούς ἀναντικατάστατους

Αὐτοκριτική ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν Σύνοδο τῶν Προέδρων τῶν Νομαρχιακῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ κόμματος – Συναγερμός ἀπό τίς δημοσκοπήσεις – Σεμινάρια ἀπό τούς Ὑπουργούς

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ χρόνια μετά τίς ἐκλογές, λίγους μῆνες πρίν ἀπό τίς ἑπόμενες, ἡ Νέα Δημοκρατία διοργάνωσε τό Σαββατοκύριακο τήν πρώτη εὐρεῖα σύνοδο τῶν προέδρων τῶν νομαρχιακῶν ἐπιτροπῶν της. Οἱ ὁποῖοι ταξίδεψαν στήν Ἀθήνα μέ δικές τους δαπάνες! «Ἀποδείξαμε ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού μᾶς ἐμπιστεύτηκε ὁ ἑλληνικός λαός, ὅτι δέν θά παραμελήσουμε τήν κομματική μας λειτουργία λόγῳ τῶν κυβερνητικῶν μας καθηκόντων» τόνισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στήν ὁμιλία του. Δέν εἶναι ὅμως ἀκριβῶς ἔτσι. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀνόδου της στήν ἐξουσία ἡ ΝΔ πραγματοποίησε δύο τακτικά συνέδρια (2019 καί 2022), ὁ χαρακτήρας τῶν ὁποίων ὅμως ἦταν μᾶλλον πανηγυρικός χωρίς πραγματικό πολιτικό μήνυμα. Τό ἴδιο ἀραιές ἦταν καί οἱ συνεδριάσεις τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος.

Ταυτοχρόνως τό μέσο κομματικό στέλεχος αἰσθάνθηκε αὐτό τό διάστημα ἀποξενωμένο ἀπό τήν κυβερνητική λειτουργία. Καί δέν ἀναφερόμεθα σέ «ἐξυπηρετήσεις» ἤ «πελατειακοῦ» τύπου σχέσεις μέ -ουργούς. Ἀναφερόμεθα στήν οὐσία τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, γιά τήν ὁποία μεγάλη μερίδα στελεχῶν θεωρεῖ ὅτι ἀπέχει ἀπό τόν πυρῆνα τῶν κατευθυντηρίων γραμμῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας. Τοῦτο ἐπιτείνεται καί ἀπό τίς ἐπιλογές προσώπων, καθώς πολλοί μέ καταβολές ἀπό τό ΠΑΣΟΚ κατέχουν σημαντικά κυβερνητικά ἀξιώματα.

Ὑπό τό βάρος αὐτῶν τῶν προβλημάτων, πού ἐπιβαρύνονται ἀπό ἕνα γενικό κλῖμα δυσφορίας πού ὁδηγεῖ τήν Κυβέρνηση σέ συνεχῆ δημοσκοπική πίεση, ἐπραγματοποιήθη ἡ σύνοδος τοῦ Σαββατοκύριακου.

Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη συνάγεται ὅτι πλέον συνειδητοποίησε τό σφάλμα τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἔθεσε τό πολωτικό δίλημμα «ἄν ὄχι ἐμεῖς, ποιός;», τό ὁποῖο ἀποδεικνύεται δίκοπο μαχαίρι καθώς ἐθεωρήθη ἐγωκεντρικό. Στόχος του λοιπόν ἦταν νά ἀποστεῖ αὐτῆς τῆς ρητορικῆς. Πολλῷ δέ μᾶλλον διότι ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ὁ ὑφιστάμενος μηχανισμός πρέπει νά κινητοποιηθεῖ είς τόν μέγιστο δυνατό βαθμό. Θά ἀπαιτηθεῖ δηλαδή σύμπνοια καί ἀποκατάστασις ἐμπιστοσύνης πρός τήν ἡγεσία. Τά «καμπανάκια» τῶν μετρήσεων ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό σέ γενναία αὐτοκριτική, ἐνῶ ἡ παρουσία πολλῶν ὑπουργῶν σήμανε τό σάλπισμα γιά συσπείρωση.

Τό κεντρικό μήνυμα τοῦ κ. Μητσοτάκη ἀναδεικνύεται ἀπό τήν ὁμιλία του, κατά τήν ὁποία μεταξύ ἄλλων εἶπε:

«Βλέπετε ὅτι ἀφιέρωσα ἐλάχιστο χρόνο στό νά μιλήσω γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τελικά δέν ἀποζητοῦμε τή σύγκριση καί τό νά εἴμαστε ἁπλά καλύτεροι ἀπό ἕναν ἀντίπαλο ὁ ὁποῖος θεωροῦμε –καί δικαίως– ὅτι τά ἔκανε θάλασσα τά τέσσερα χρόνια πού κυβέρνησε καί δέν ἄλλαξε καθόλου τά τέσσερα χρόνια πού ἔμεινε στήν ἀντιπολίτευση. Δέν εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ τό μέτρο σύγκρισής μας. Ἀναμετριόμαστε μέ τά προβλήματα καί μέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν πολιτῶν μας, ἀκοῦμε τούς πολῖτες καί γιά τό ἔργο μας μιλᾶμε μέ τήν ἀπαραίτητη σεμνότητα, διότι ἀναγνωρίζουμε ὅτι μπορεῖ νά ἔχουμε πετύχει πολλά, ὑπάρχουν ὅμως ἀκόμα πάρα πολλά τά ὁποῖα πρέπει νά γίνουν.

»Ξέρουμε ὅτι ἡ κοινωνία δοκιμάζεται σήμερα, ξέρουμε ὅτι οἱ μισθοί στή χώρα μας εἶναι ἀκόμα χαμηλοί, ξέρουμε ὅτι ὑπάρχουν πτυχές τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς ὅπου πρέπει τά βήματα προόδου νά εἶναι ἀκόμα πιό γρήγορα. Γι’ αὐτό καί εἶναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικό –καί σᾶς τό ζητῶ ἀπό καρδιᾶς αὐτό– στήν ἐπικοινωνία σας μέ τίς κομματικές ὀργανώσεις, μέ τά στελέχη μας ἀλλά καί μέ τούς πολῖτες, αὐτήν τήν κατανόηση γιά τά προβλήματα τῆς κοινωνίας νά τήν ἐπιδεικνύουμε πάντα καί νά μήν παρεισφρήσει ποτέ στό λόγο μας ἡ ἀλαζονεία τῆς ἐπιτυχίας.

»Ὑπάρχει μιά “λεπτή γραμμή” μεταξύ τοῦ νά εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά τά ἐπιτεύγματά μας καί νά εἴμαστε ἀλαζόνες καί νά θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας περίπου ἀναντικατάστατους. Πρέπει νά εἴμαστε πάντα ἀπό τή σωστή πλευρά αὐτῆς τῆς γραμμῆς. Μόνο ἔτσι θά πείσουμε τούς πολῖτες, καί εἰδικά τούς πιό καχύποπτους, ὅτι πράγματι ἡ Νέα Δημοκρατία ἀξίζει νά μπορέσει νά συνεχίσει αὐτό τό σπουδαῖο ἔργο τό ὁποῖο μέχρι στιγμῆς ἔχει ξεκινήσει.

Καί αὐτός εἶναι καί ὁ βασικός λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐπιμένουμε στίς ἑπόμενες ἐκλογές νά μιλοῦμε γιά τήν ἀνάγκη μιᾶς αὐτοδύναμης Ἑλλάδος, ὄχι ἁπλά μιᾶς αὐτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας».

Βεβαίως ὁ κ. Μητσοτάκης μιλῶντας γιά αὐτοδυναμία ἔθεσε τό βασικό ζήτημα τῆς σταθερότητος, τό ὁποῖο ἐκτιμᾶται πώς θά ἀποτελέσει βασικό ἄξονα προεκλογικῆς ἐκστρατείας: «Ἀποζητοῦμε τήν αὐτοδυναμία διότι τήν ἑπόμενη μέρα ἡ χώρα θά χρειαστεῖ σταθερότητα καί ταχύτητα στή λήψη τῶν ἀποφάσεων» τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Στήν προσπάθεια δέ νά κινητοποιήσει τούς μηχανισμούς τοῦ κόμματος, ἐτόνισε: «Ἔχω ζητήσει –καί σέ αὐτό ἀνταποκρίνονται οἱ Ὑπουργοί μας– νά μήν ὑπάρχει κυβερνητικό κλιμάκιο τό ὁποῖο νά πηγαίνει στήν περιφέρεια καί νά μήν συναντιέται μαζί σας, νά μήν συναντιέται μέ τό κόμμα».

Σέ τέτοιες περιόδους «ἀνακαλύπτει» ἕνας ἀρχηγός τήν ἀξία τῶν μηχανισμῶν γιά περάσει στήν κοινωνία τό μήνυμά του. Καί τώρα κατά προτεραιότητα πρέπει ὁ κ. Μητσοτάκης νά ἀλλάξει τήν ἀλαζονική ὅπως ἐμμέσως ὁμολόγησε εἰκόνα πού μέχρι καί τήν τελευταία ἔκθεση Θεσσαλονίκης προέβαλλε.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο