#mazimprosta

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

ΤΟ modus operandi τῆς κρατούσης καταστάσεως πραγμάτων στήν πατρίδα μας εἶναι τόσο προβλέψιμο, ὥστε ἡ «διάψευσις» πού ἐπεχείρησε νά κάνει χθές ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Ἀναστασιάδης γιά ὅσα ἀποκαλύπτει στό βιβλίο του ὁ ἐκδότης Κωστῆς Χατζηκωστῆς σχετικά μέ τίς συνομιλίες του μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό (καί ἀνέδειξε ἡ «Ἑστία»), ἦταν ἀπολύτως ἀναμενόμενη. Τό modus operandi τῆς κρατούσης καταστάσεως εἶναι, στά δύσκολα, νά διαψεύδει ὁ ἀγγελιοφόρος, ὄχι αὐτός πού φέρεται ὅτι ἔχει κάνει τήν δήλωση ἤ ἔχει ἐκφέρει τήν ἄποψη! Τό ἐφήρμοσε πρώτη ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πού ἀνέθεσε στό παρελθόν στό ΓΕΕΘΑ νά διαψεύσει πρωτοβουλίες της πού εἶχε ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία», ὅπως ἡ μή ἀνάκρουσις τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου ἀπό στρατιωτικά ἀγήματα. Aὐτό τό ἐφαρμόζει τώρα καί τό Μέγαρο Μαξίμου γιά τό Κυπριακό. Ἀνεπιτυχῶς, ὅπως ἀπεδείχθη ἀπό τήν ὀξεῖα ἀντίδραση τοῦ ἐκδότου Κωστῆ Χατζηκωστῆ.

Ἔτσι, τήν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος, μετά πέντε ὁλόκληρες ἡμέρες, καί ἔπειτα ἀπό πιέσεις πού τοῦ ἠσκήθησαν τόσο ἀπό τήν Ἀθήνα ὅσο καί ἀπό τήν Λευκωσία, ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου Νῖκος Ἀναστασιάδης ἀνέλαβε νά διαψεύσει γιά …λογαριασμό τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ αὐτά πού τοῦ ὑπέδειξε τό 2019 γιά τήν διακοπή τῶν γεωτρήσεων στήν κυπριακή ΑΟΖ πρός ἐξευμενισμό τοῦ Ἐρντογάν καί γιά τόν ἀπ’ εὐθείας ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Τουρκία. Εἶναι προφανές ὅτι ὁ τέως Πρόεδρος ἐξετέθη ἀναιρῶντας τόν ἑαυτό του. Καί μόνον ὅτι τοῦ πῆρε πέντε ὁλόκληρες ἡμέρες γιά νά ἀνασκευάσει αὐτά πού ἔχει δηλώσει σέ ἕναν ἀπό τούς πλέον σημαντικούς ἐκδότες τῆς Κύπρου, τόν Κωστῆ Χατζηκωστῆ, λέει πολλά. Ἐάν ἡ διάψευσις αὐτή εἶχε ὡς στόχο νά ἐπανασυγκολλήσει τό ἐθνικό μέτωπο Ἀθηνῶν – Λευκωσίας πού ἔχει διαρραγεῖ μέ ἀφορμή καί τήν ὑπόθεση τῆς ὑποστηρίξεως τῆς τουρκικῆς ὑποψηφιότητος στόν Διεθνῆ Ναυτιλιακό Ὀργανισμό, ἡ «Ἑστία» χάριν τῆς πατρίδος, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος, θά ἦταν διατεθειμένη νά ἀναλάβει πλήρως τό κόστος αὐτῆς τῆς διαψεύσεως. Τί ἀξία ἔχει μιά διάψευσις ἐνώπιον τῆς ἐπειγούσης ἀνάγκης γιά ἐθνική ἑνότητα; Καμμία!

Ἡ Κύπρος εἶναι δεύτερη Ἑλλάς, κατά τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ. Ἔχουμε κοινή σημαία, κοινό ἐθνικό ὕμνο, κοινές ἐθνικές ἑορτές καί κοινά ἐθνικά συμφέροντα, τά ὁποῖα ἐμεῖς δέν ἐπρόκειτο ποτέ νά θυσιάσουμε στόν βωμό μιᾶς δημοσιογραφικῆς ἀποκαλύψεως. Ἔστω καί ἄν ἐκεῖνος στόν ὁποῖο ἀποδίδονται οἱ φρικώδεις ἀπό ἐθνικῆς ἀπόψεως θέσεις δέν τόλμησε νά τίς διαψεύσει καί ἀνέθεσε τό ἔργο στόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη. Ἀλλά, ὅπως προκύπτει καί ἀπό τίς χθεσινές ἐξελίξεις, αὐτό δέν ἔχει νόημα. Πρῶτον, γιατί ὁ κύριος Χατζηκωστῆς ἐπετέθη μέ σφοδρότητα στόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη ἐμμένοντας στήν ἀκρίβεια τῶν ἰσχυρισμῶν του γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις Μητσοτάκη. Δεύτερον, διότι οἱ ξεκάθαρες δηλώσεις τοῦ Προέδρου Χριστοδουλίδη δείχνουν ὅτι τό ρῆγμα ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει: Ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ὑποστηρίξει τήν ἑλληνική πρωτοβουλία ἐκλογῆς Τούρκου ἀξιωματούχου στήν θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ ὅσο ἡ Ἄγκυρα ἐμποδίζει τήν πρόσβαση τῶν κυπριακῶν πλοίων στά τουρκικά λιμάνια.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας διασκέδασε τίς ἐντυπώσεις μέ τήν δήλωσή του σχετικά μέ τά ὀφέλη περί τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσεγγίσεως καί γιά τήν Λευκωσία, ἀλλά στό κρίσιμο θέμα ἦταν διαυγής: Θά καταψηφίσει τήν ἑλληνική πρωτοβουλία στόν IMO. Στό πλαίσιο αὐτό λοιπόν τά γεγονότα ὁμιλοῦν καί ἡ «διάψευσις» Ἀναστασιάδη διαψεύδεται ἤδη ἀπό τήν δυναμική τους. Καί κάτι τελευταῖο, ἐξ ἴσου σημαντικό: ἡ ἐξαφάνιση τοῦ πρωτοσέλιδου τῆς «Ἑστίας τῆς Κυριακῆς» ἀπό τήν ἐπισκόπηση τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν καί ἀπό ἱστοσελίδες γνωστῆς ἐπιρροῆς, τό περασμένο Σάββατο, ἔχει ἰσοδύναμη ἀπαξία μέ τίς ἀποκαλύψεις Ἀναστασιάδη. Χθές τό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων παρέθεσε τίς δηλώσεις τοῦ Κυπρίου Προέδρου σέ τηλεγράφημα. Ἀλλά ἀπό τό Σάββατο πού ἀποκαλύψαμε τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τοῦ κυρίου Χατζηκωστῆ, οὐδείς τηλεοπτικός σταθμός καί οὐδεμία συστημική ἱστοσελίς, τοῦ ΑΠΕ περιλαμβανομένου, δέν δέησαν νά γράψουν μισή γραμμή γιά αὐτήν τήν εἴδηση. Τό βιβλίο Χατζηκωστῆ ἔγινε εἴδηση χθές μόνο ὡς «διάψευσις» Ἀναστασιάδη, στήν καταπληκτική καί θεσπέσια δημοκρατία πού ζοῦμε. Τήν καλωσορίζουμε αὐτήν τήν διάψευση, πάντως, γιατί, μαζί μέ τίς νεώτερες δηλώσεις Χατζηκωστῆ, θά ὁδηγήσει μετά βεβαιότητος τούς ἀναγνῶστες της στό διαδίκτυο νά ἀναζητήσουν τήν πρωτότυπη εἴδηση καί νά ἐξαγάγουν τά συμπεράσματά τους.

Υ.Γ. 1: Μέχρι αὐτήν τήν ὥρα, τό πρόθυμο Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο δέν εἶχε ἀναρτήσει τηλεγράφημα μέ τίς ἀπαντητικές δηλώσεις Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐμμένει στούς ἰσχυρισμούς του γιά τίς ἐπίμαχες θέσεις τοῦ κυρίου Μητσοτάκη…

Υ.Γ. 2: Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἀπείλησε χθές ὅτι θά πεῖ κάτι «ἀπρεπές» γιά τίς ἀποκαλύψεις μας. Τίς «ἀπρέπειες» ἄς τίς ἀναζητήσει ἀλλοῦ ὁ κ. Οἰκονόμου.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο