#mazimprosta

Δύο γυναῖκες, πρωταγωνίστριες στόν ναυτιλιακό χῶρο

Πέφτουν ἕνα-ἕνα τά ὀχυρά πού κατεῖχε τό πάλαι ποτέ ἰσχυρό φῦλο. Ἀπόδειξη τρανή, ἡ Ναυτιλία!

Στήν λαμπρή ἐκδήλωση τῶν “Seatrade Maritime Awards” στό Λονδῖνο, τιμήθηκε ὡς «Παγκόσμια Προσωπικότης τῆς Ναυτιλίας» ἡ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, Μελίνα Τραυλοῦ, ἡ πρώτη γυναίκα πρόεδρος στήν ἑκατονταετῆ ἱστορία τῆς ΕΕΕ. «Ὁ πλέον σημαντικός-κρίσιμος παράγων τῆς ναυτιλιακῆς βιομηχανίας, εἶναι νά ἔχουμε πίστη στόν ἑαυτό μας, νά εἴμαστε ἀφιερωμένοι στό ὅραμά μας καί ταγμένοι στό καθῆκον μας. Αὐτό εἶναι τό πιστεύω μου. Τό νά ὑπηρετεῖς τή ναυτιλία εἶναι καθῆκον ζωῆς. Ὡς μέλος οἰκογένειας πού δραστηριοποιεῖται στή ναυτιλία καί ὡς πρόεδρος τῆς ΕΕΕ πάντα μέ καθοδηγεῖ τό ὅραμα μίας ἑνωμένης καί ἀποτελεσματικῆς ναυτιλιακῆς κοινότητος» εἶχε δηλώσει ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς προεδρίας.

Ἐκτός ἀπό τήν δραστηριότητα αὐτή, ὡς πρόεδρος τῶν Ἐφοπλιστῶν τῆς μεγαλύτερης Ναυτιλίας στόν κόσμο, διευθύνει τήν Ναυτιλιακή “Neptune Lines”, μία ἀπό τίς πλέον δραστήριες στόν τομέα τῆς μεταφορᾶς αὐτοκινήτων. Τόν περασμένο Μάιο ἀπέκτησε τέσσερα μεταχειρισμένα πλοῖα (στά τρία ὑψώθηκε ἡ ἑλληνική σημαία, σῆμα στηρίξεως τοῦ ἐθνικοῦ νηολογίου ἀπό τήν πρόεδρο τῆς ΕΕΕ) καί παρέλαβε καί ἕνα νεότευκτο, μέ τήν δύναμη τοῦ στόλου τῆς ἑταιρείας της νά φθάνει τά 20 πλοῖα.

Στήν ἴδια ἐκδήλωση, τιμήθηκε μέ τό βραβεῖο “Seatrade Maritime Diversity and Inclusion Award” ἡ Δωροθέα Ἰωάννου, διευθύνουσα σύμβουλος τοῦ American P&IClub, ὡς ἡ πρώτη γυναίκα στόν κόσμο, πού ἀναλαμβάνει μία τόσο σπουδαία διοικητική θέση στήν ἱστορία τῶν Ναυτασφαλιστικῶν Ὀργανισμῶν!

Ἀποδεχόμενη τήν τιμή ἡ Δωροθέα Ἰωάννου ἀναφέρθηκε στό γεγονός ὅτι ἔγινε ἡ πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος σέ P&I Club καί ὑπογράμμισε ὅτι δέν πέτυχε μόνη της νά φθάσει τόσο ψηλά, ἀλλά μέ τήν συνδρομή καί στό πλαίσιο τῆς «ἀνοιχτόμυαλης πολιτικῆς» τοῦ American P&I Club.

«Ὅταν πρωτομπῆκα στήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τοῦ Club, μοῦ τηλεφώνησε ὁ ἐπί κεφαλῆς καί μοῦ ζήτησε –ὡς μητέρα ἑνός 11χρόνου κοριτσιοῦ– νά ἐπιλέγω τίς ἡμερομηνίες τῶν συναντήσεων. Δέν θά βρισκόμουν ἐδῶ ἄν δέν ὑπῆρχαν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ Club, ὄχι μόνο ἡ ἡγετική ὁμάδα. Ἀποδέχομαι αὐτό τό βραβεῖο στό ὄνομα ὅλου τοῦ Club» δήλωσε ἡ Ἑλληνίδα, πού ἀνέλαβε καθήκοντα ἀπό τόν περασμένο Αὔγουστο, ὅταν ἀποχώρησε, ἔπειτα ἀπό θητεία 27 χρόνων, ὁ Τζόε Χιούζ.

«Ὡς γυναῖκα μεταφέρω τήν εὐθύνη καί τήν σημασία ὄχι μόνο γιά τόν ὀργανισμό μας, ἀλλά καί ὡς πρώτη γυναῖκα στόν κλάδο P&I, γιά τίς ναυτιλιακές ἀσφαλίσεις γενικώτερα καί ὡς ἑλληνικῆς καταγωγῆς γιά τόν κλάδο τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας» εἶχε δηλώσει κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων της.

Ἡ Δωροθέα βρέθηκε στόν ἀσφαλιστικό χῶρο, μέσῳ τῆς ἑταιρείας Allied Insurance Brikers, καί ἀνέλαβε τήν διεύθυνση τοῦ τμήματος ἀπαιτήσεων, στό ὁποῖο «ἔφτιαξε» τό ὄνομά της.

Τό 2005 προσελήφθη στό νεοϊδρυθέν γραφεῖο τοῦ SCB (Hellas) στόν Πειραιᾶ. Τό 2009 ἀνέλαβε τήν γενική διαχείριση τοῦ γραφείου.

Τό 2015 ἔγινε ἡ πρώτη γυναῖκα στήν ἱστορία τοῦ American Club,, πού ἀναλαμβάνει “senior”, ἤτοι χρέη διευθύντριας Παγκοσμίου Ἐπιχειρησιακῆς Ἀναπτύξεως. Τό 2017 τιμήθηκε στό Λονδῖνο μέ τό βραβεῖο «Ἑπόμενη Γενιά στή Ναυτιλία» ἀπό τήν “Lloyd’s List”.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο