#mazimprosta

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

ΜΙΑ ὀλιγόλογη ἀνάρτησις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στό Twitter καταδεικνύει τό χάσμα πού διευρύνεται μεταξύ τῶν κ. Δένδια καί Μητσοτάκη. Ἡ ἀνάρτησις ἀφορᾶ στό Ἀζερμπαϊτζάν καί στά ἐγκλήματα πολέμου πού συνεχίζουν νά διαπράττουν τά στρατεύματά του εἰς βάρος αἰχμαλώτων καί ἀμάχων, καί ἀναφέρει: «Ἀποτροπιασμό προκαλοῦν οἱ φρικτές ἀναφορές γιά τήν ἐκτέλεση ἄοπλων Ἀρμενίων αἰχμαλώτων ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν. Ἡ Ἑλλάδα καταδικάζει σθεναρά τέτοιες πράξεις βίας καί ζητᾶ ἐνδελεχῆ ἔρευνα γιά νά διασφαλιστεῖ ὅτι οἱ δρᾶστες θά λογοδοτήσουν».

Εἶναι μία ἀνάρτησις πού θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ «φυσιολογική», δεδομένου ὅτι ἡ Ἑλλάς πάντα τάσσεται, γιά λόγους ἀρχῆς ἄν μή τί ἄλλο, κατά τῆς βίας καί κυρίως κατά τῶν πάσης φύσεως ἐγκλημάτων πού μπορεῖ νά διαπράττουν κράτη καί ὑπηρεσίες. Ὅμως ἐν προκειμένῳ ἡ ἀνάρτησις αὐτή ἔρχεται ἀμέσως μετά τήν συνάντηση τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν Ἰλχάν Ἀλίεφ, στήν Σόφια, ὅπου καί οἱ δύο εὑρέθησαν γιά τήν τελετή ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ διασυνδετηρίου ἀγωγοῦ Ἑλλάδος – Βουλγαρίας IGB. Ἑνός ἀγωγοῦ πού τροφοδοτεῖται μέ ἀέριο ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζάν. Παραγνωρίζοντας τελείως τό γεγονός τῶν ἐγκλημάτων τῶν Ἀζέρων, εἰς βάρος τοῦ κατ’ ἐξοχήν φιλικοῦ πρός τήν Ἑλλάδα ἀρμενικοῦ λαοῦ, κυβερνητικές πηγές εἶχαν σπεύσει νά πανηγυρίσουν ὅτι «οἱ δύο ἡγέτες» προέβησαν σέ μία συνολική ἐπισκόπηση τῶν διμερῶν σχέσεων καί ἀνέλυσαν τίς προοπτικές περαιτέρω ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομικῆς καί ἐμπορικῆς συνεργασίας, μέ ἔμφαση στόν τομέα τῆς ἐνέργειας.

Οἱ ἴδιες πηγές ἐπήροντο ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως ὑπεγραμμίσθη ἡ σημασία τοῦ ἀγωγοῦ ΤΑΡ, πού διέρχεται ἀπό τήν Ἑλλάδα, γιά τήν διαφοροποίηση τῶν πηγῶν τοῦ ἐνεργειακοῦ ἐφοδιασμοῦ τῆς Εὐρώπης καί ὁ ρόλος τοῦ «Νοτίου Διαδρόμου» στήν πολιτική τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἐνεργειακῆς ἀσφαλείας, καθώς καί ἡ στρατηγική συνεργασία τῶν δύο χωρῶν.

«Στρατηγική συνεργασία» ἀφ’ ἑνός. Καταγγελία ἐγκλημάτων ἀφ’ ἑτέρου! Ποιά εἶναι τελικῶς ἡ πολιτική τῆς Ἑλλάδος; Θά συμπήξει «στρατηγική συνεργασία» μέ ἐγκληματίες;

Τά ἐρωτήματα πού θέτουμε παραπάνω, εἶναι φυσικά ρητορικά. Δέν εἶναι τό κύριο πρόβλημά μας οὔτε ὁ Ἀλίεφ οὔτε τό Ἀζερμπαϊτζάν. Εἶναι ἡ διάστασις ἀπόψεων σχετικά μέ τήν στάση τῆς χώρας στά ἑλληνο-τουρκικά. Στό ἐάν οἱ «κόκκινες γραμμές» μας περιορίζονται στήν «ἐθνική κυριαρχία» πού καλύπτει μόλις τά ἕξι μίλια τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων, ἤ στά «κυριαρχικά μας δικαιώματα» πού καλύπτουν τίς θαλάσσιες ζῶνες ὕπερθεν τῆς ὑφαλοκρηπῖδος μας, ἐπί τῶν ὁποίων μποροῦμε νά κηρύξουμε ΑΟΖ. Χθές ὁ Πρωθυπουργός, ὑπό τήν πίεση τῶν καταστάσεων, ὑπεχρεώθη νά δηλώσει ὅτι «ἡ χώρα μας δέν πρόκειται νά δεχθεῖ παραβίαση τῆς κυριαρχίας ἤ τῶν κυριαρχικῶν της δικαιωμάτων.» Τό ἔκανε ἐνώπιον μιᾶς ἀντιπροσωπίας Ἀμερικανῶν βουλευτῶν, πρός τήν ὁποία ἐτόνισε ἀμέσως «τήν πάγια θέση τῆς χώρας μας ὑπέρ τῆς συνεννόησης καί τοῦ διαλόγου.» Ὅμως τόσο ἀπό τοῦ βήματος τοῦ ΟΗΕ ὅσο καί κατά τήν ὁμιλία του πρός τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ, εἶχε μιλήσει μόνον γιά «κυριαρχία».

Καί ἀπό ὅ,τι φαίνεται δέν εἶναι μόνον ὁ Νῖκος Δένδιας πού δυσανασχετεῖ μέ τήν στάση αὐτή. Ἦταν τυχαῖο τό γεγονός ὅτι προχθές δύο πρώην Πρωθυπουργοί τῆς ΝΔ, ὁ Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνεφανίσθησαν ἀπό κοινοῦ σέ πολιτιστική ἐκδήλωση, χθές δέ ἀπουσίαζαν ἀπό τήν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος, ὅπως ἄλλως τε καί ὁ κ. Δένδιας; Κάποιοι ὁμίλησαν γιά «δικαιολογημένες» ἀπουσίες. Κάτι πού μᾶς ἔφερε στό μυαλό τήν ἔκφραση «διπλωματικές ἀσθένειες.» «Πολιτικές ἀσθένειες ἐν προκειμένῳ.»

Πρέπει μάλιστα νά σημειώσουμε ὅτι εἶναι ἡ δεύτερη φορά πού ὁ Νῖκος Δένδιας παίρνει διακριτές ἀποστάσεις ἀπό τίς πρωτοβουλίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐπιλογή του νά πάρει σαφεῖς ἀποστάσεις ἀπό τό ταξίδι τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν συνάντησή του μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν. Ταξίδι γιά τό ὁποῖο ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός δήλωσε πλήρη ἄγνοια, ἀποκαλύπτοντας ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τόν ἐνημέρωσε ἀφοῦ ἡ συνάντησις εἶχε πραγματοποιηθεῖ…

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο