#mazimprosta

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

ΑΥΤΟ ΠΟΥ παρακολουθήσαμε στήν Βουλή ἦταν ἕνα διάλογος κωφῶν. Ἡ μία πλευρά ἔθετε ἐρωτήματα, ἡ ἄλλη ἀνέπτυσσε ἄσχετα θέματα χωρίς νά δίδει ἀπαντήσεις. Ὁ κάθε ἕνας, δηλαδή, ἔλεγε αὐτά πού ἤθελε ἀδιαφορῶντας ἐάν ἀνεφέρετο στό θέμα πού ἔπρεπε νά συζητεῖται, ἄν εἶχε κάποια σχέση μέ ὅσα εἶχε ἀναφέρει ὁ ἀντίπαλός του καί στά ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι ἀπαντοῦσε. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἔθεσε ἐρώτημα στόν κ. Τσίπρα σχετικά μέ τά ὀνόματα στά ὁποῖα ἀνεφέρθη, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Ράμμου στήν ὁποία ἐβασίσθη ἡ πρότασις μομφῆς, δέν τά ἀνέφερε.

«Βγήκατε ἀπό τήν ΑΔΑΕ μέ ἕναν φάκελο. Ἔγραφε ἀπόρρητο, ἀλλά τόν κάνατε φέιγ βολάν. Σᾶς ρωτῶ ἐάν τά ὀνόματα ὑπῆρχαν ἤ ὄχι μέσα στήν ἐπιστολή. Ἐάν δέν ὑπῆρχαν τά ὀνόματα, παραπλανᾶτε τό κοινοβούλιο. Ἐγώ μπορῶ νά σᾶς πῶ μετά βεβαιότητας ὅτι στήν ἐπιστολή πού μοῦ ἔστειλε ὁ κ. Ράμμος, ὀνόματα δέν ὑπῆρχαν.»

Ὁ κ. Τσίπρας ἀνέφερε ὅτι «ὑπῆρχε ἄλλη ἐπιστολή» στήν ὁποία ἀναφέρονται ὀνόματα καί κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό ὅτι ἐπιχειρεῖ «νά παίξουμε τίς κουμπάρες»!

Περαιτέρω ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐπεσήμανε στόν κ. Μητσοτάκη: «Δική σας ἀπόφαση νά ἀναλάβετε τήν ΕΥΠ μέ τό πού μπήκατε στό Μαξίμου. Δική σας ἀπόφαση νά ἀλλάξατε τό νόμο γιά νά διοριστεῖ ἐπί κεφαλῆς της ὁ δικός σας ἄνθρωπος. Δική σας ἀπόφαση νά ὁρίσετε τόν ἔμπιστο ἀνεψιό σας στόν ἔλεγχό της».

Καί ὡς πρός αὐτό καθ’ ἑαυτό τό ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν σημείωσε: «Ἐξαπολύσατε ἕνα πρωτοφανές κῦμα τρομοκρατίας ἐναντίον ὅσων ξέρουν καί ὑπῆρχε κίνδυνος νά μιλήσουν. Μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ἀπορρήτου, μέ ἀπειλές 10ετοῦς φυλάκισης πού ξεστόμιζαν τά στελέχη σας, μέ τήν καταστροφή ἐγγράφων. Καί βέβαια μέ τή σπίλωση ἤ πιό σωστά τή δολοφονία χαρακτῆρα, ὅσων παρ’ ὅλα αὐτά ἐπέμειναν στό κράτος δικαίου καί ὄχι στό παρακράτος τοῦ ἀδίκου». Καί στήν συνέχεια: «Γιατί ἀκούγατε τόν κύριο Χατζηδάκη; Ἦταν ἐπικίνδυνος γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια; Γιατί ἀκούγατε τόν κύριο Ἀνδρουλάκη; Γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια ἤ μήπως γιά νά καθορίσετε τίς ἐξελίξεις στό ΚΙΝΑΛ καί νά τόν ἔχετε ὅμηρο σέ προοπτική συγκυβέρνησης μετά τίς ἐκλογές μέ ἁπλή ἀναλογική; Γιατί ἀκούγατε τόν κύριο Κύρτσο;

Γιατί ἀκούγατε τούς ἀρχηγούς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τόν Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας καί ὅσους ἔχουν λόγο στίς προμήθειες τῶν ἐξοπλιστικῶν;

»Πεῖτέ μας λοιπόν, ἀκούγατε τόν κ. Φλῶρο, μέ διάταξη ὑπογεγραμμένη ἀπό τήν κ. Βλάχου γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας, ἐπειδή ἦταν ὕποπτος ἤ ἐπειδή θέλατε νά τόν ἐκβιάζετε; Καί γιατί θέλατε νά τόν ἐκβιάζετε; Μήπως εἶχε ἄποψη πού δέν ἦταν πάντοτε ἴδια μέ αὐτή τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, ἀκόμη καί γιά τά ἐξοπλιστικά πού ἀποφασίσατε;».

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀντιπαρῆλθε τά ἐρωτήματα μέ ἀναφορές στήν ἀλλαγή τῆς νομοθεσίας γιά τήν ΕΥΠ καί ἀντεπετέθη: «Περιμένω τώρα ἀπό τόν κ. Τσίπρα, μέ τό ὑψωμένο δάχτυλο, νά σκύψει λίγο τό κεφάλι καί νά καταθέσει τίς δικές του τρεῖς ἐξηγήσεις, μέ πρώτη, ἐπί τέλους, μία δημόσια συγγνώμη γιά τόν διασυρμό τῆς πατρίδας, στόν ὁποῖο πρωτοστατεῖτε γιά τόν δῆθεν θάνατο τῆς μικρῆς Μαρίας… Συμμετείχατε σέ μία προσπάθεια διασυρμοῦ τῆς χώρας πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὁ ὑπουργός σας εἶχε πεῖ ὅτι ἦταν ψεύτικο… Καί σᾶς τό εἴχαμε πεῖ, γιατί ἀκριβῶς ἔχουμε ὑπηρεσίες πληροφοριῶν πού μποροῦν νά παρέχουν τέτοια δεδομένα. Μέ αὐτήν τήν ἐμμονή σας νά ἀγκαλιάζετε κάθε fake news παίζεται τό παιχνίδι τῆς Τουρκίας. Εἶστε ἀφελής ἤ ἐπικίνδυνος ὅταν ἀγνοεῖτε τό ἐθνικό συμφέρον, καί εἰλικρινά δέν ξέρω ποιό ἀπό τά δύο εἶναι τό χειρότερο. Δέν μποροῦν στελέχη σας νά ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ φράχτης στόν Ἕβρο παραβιάζει τή διεθνῆ νομιμότητα. Τό ἐρώτημα εἶναι, θά γκρεμίσετε τό φράχτη πού φτιάχνουμε;

»Ἐξακολουθεῖτε καί σήμερα νά καλύπτετε τόν κ. Παππᾶ πού δικάζεται γιά τό σκάνδαλο τοῦ στημένου διαγωνισμοῦ γιά τίς τηλεοπτικές ἄδειες; Θά μᾶς πεῖτε ἐπί τέλους ποιός εἶναι ὁ περίφημος “α2” μέτοχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ channel καί τί ἐμπλοκή εἶχε στήν ὑπόθεση αὐτή ὁ μυστηριώδης κ. Ἀρτεμίου; Πεῖτέ μας ποῦ πῆγαν τά λεφτά τοῦ ἐκλεκτοῦ σας κατασκευαστῆ κ. Καλογρίτσα. Κάντε μήνυση στόν κ. Καλογρίτσα, ἐάν τολμᾶτε, καί ἄν εἶναι ψέμα ὅλα αὐτά. Θά μάθουμε ποῦ πῆγαν τά λεφτά; Νά μᾶς ἐξηγήσετε τή σχέση σας καί μέ τόν κ. Καλογρίτσα καί μέ τόν κ. Ἀρτεμίου καί μέ τή Βενεζουέλα, καί ἀλήθεια ἀναρωτιέμαι ἐάν μπορεῖτε νά διαβεβαιώσετε τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, κ. Τσίπρα, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἔχει πάρει ποτέ χρηματοδότηση ἀπό τή Βενεζουέλα. Μπορεῖτε νά τό κάνετε; Ἐμεῖς, κ. Τσίπρα, μένουμε Εὐρώπη, χωρίς ἐρωτηματικό, χωρίς ἀστερίσκους καί χωρίς ὑποσημειώσεις… Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν ἐσεῖς τελικά, κύριε Τσίπρα, μένετε Μαδοῦρο».

Ἐνωρίτερα ὁ κ. Τσίπρας εἶχε ἀναφερθεῖ στά οἰκονομικά τῆς ΝΔ καί στα ἀνακύπτοντα ζητήματα διαφθορᾶς: «Τό κόμμα σας, κύριε Μητσοτάκη, χρωστάει, εἶναι ἕνα κόμμα πού χρωστᾶ 300 ἑκατ. εὐρώ στίς τράπεζες. Πεῖτέ μας σέ ποιά συμφωνία ἔχετε ἔρθει μέ τήν Τράπεζα Πειραιῶς, προκειμένου νά βρίσκεστε ἀκόμη σέ οἰκονομική λειτουργία;

Τό ὑπουργικό σας συμβούλιο χρωστάει συνολικά 13 ἑκατ. εὐρώ. Καί θά τολμήσετε ἐσεῖς, οἱ μπαταχτσῆδες τοῦ δημόσιου χρήματος –γιατί μέ δημόσιο χρῆμα ἀναχρηματοδοτήθηκαν οἱ τράπεζες– νά μιλᾶτε γιά τό ἦθος τῶν ἄλλων! Τό κόμμα τοῦ Πάτση, τοῦ Στάση, τοῦ Χειμάρα, τοῦ Μαραβέγια, τῆς Νικολάου, τοῦ Πέτσα.

Ἐσεῖς πού μεγαλώσατε μέ τίς χορηγίες τῆς Siemens καί τά σπίτια τοῦ Βολταίρου. Ἐσεῖς, θά μᾶς κάνετε μαθήματα ἠθικῆς;». Πολλά καί χρήσιμα αὐτά πού ἠκούσθησαν καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Δέν ἦταν ὅμως ἕνας διάλογος σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές.

Ἦταν μιά ἀπόδειξις τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ πολιτικοί μας δέν εἶναι ἐθισμένοι στήν ὑποστήριξη, μέ ἐπιχειρήματα, τοῦ πολιτικοῦ λόγου τους. Ἐνίοτε παραθέτουν γεγονότα, ἔχοντας τήν ἀξίωση οἱ πολῖτες νά τά «καταπιοῦν» ἀμάσητα καί ἄλλοτε ἔχουν νά ἐκφωνήσουν μόνον ἀνούσιες συνθηματολογίες.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο