#mazimprosta

Δήμαρχος τῆς Θράκης ἀπέλυσε δημόσιο ὑπάλληλο μέ τήν κατηγορία τῆς συνεργασίας μέ τόν Γκιουλέν!

Καί ἐξέδωσε ἄδεια μετακινήσεώς του στήν Ἀθήνα γιά λόγους «ἐθνικῆς ἀσφαλείας» – Ἀνήκει ἡ Ἑλλάς στήν ἔννομη τάξη τῆς Τουρκίας;

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ Γκιουλέν εἶναι ἀπεχθές. Μέσα ἀπό ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες πού χρηματοδοτοῦσε, ἔχει δημιουργήσει στρατιές ἀνθελλήνων. Ὅμως στήν χώρα μας οὔτε τρομοκρατικό δίκτυο θεωρεῖται οὔτε ἐγκληματική ὀργάνωσις. Οὔτε βεβαίως ἡ συμμετοχή σέ αὐτό διώκεται καθ’ οἱονδήποτε τρόπο. Αὐτή εἶναι ἡ ἐπιταγή τοῦ κράτους δικαίου καί τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως καί τοῦ λόγου.

Δέν ἰσχύουν ὅμως αὐτά γιά τόν μουσουλμάνο δήμαρχο τοῦ Ἰάσμου στήν Θράκη, ὁ ὁποῖος ἀπέλυσε ἐργαζόμενο μέ πρωτοφανεῖς κατηγορίες περί «ἐγχώριων τρομοκρατῶν» καί «Γκιουλενιστῶν»! Συγκεκριμένα, ὁ μουσουλμάνος δήμαρχος Ὀντέρ Μουμίν μέ ἀπόφασή του –ὅπως αὐτή ἔγινε γνωστή μέσῳ τῆς σελίδας τοῦ δήμου Ἰάσμου στό Facebook– ἀπέλυσε ἐργαζόμενο τοῦ προγράμματος Κοινωφελοῦς Ἐργασίας («διέκοψε τήν συνεργασία», ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρεται στήν σχετική ἀνάρτηση), ὑποστηρίζοντας ὅτι ἀνήκει στήν «τρομοκρατική ὀργάνωση» ὅπως τήν χαρακτηρίζει, FETÖ. Αὐτά συμβαίνουν στήν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν, ὅπου ἄνθρωποι διώκονται καί ὑπάλληλοι ἀπολύονται μέ μόνη τήν ὑποψία συμμετοχῆς τους στήν ὀργάνωση τοῦ Φετουλλά Γκιουλέν. Αὐτές τίς πρακτικές θέλει νά φέρει καί στήν Ἑλλάδα ὁ δήμαρχος Μουμίν; Νά ἐπιβάλλει τήν ἔννομη τάξη τῆς Τουρκίας στόν δῆμο Ἰάσμου ἐμπλέκοντας καί ὁλόκληρη τήν χώρα στό γρανάζι τῶν αὐθαιρεσιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι συνήθεις μόνον στήν Τουρκία ὑπό τό σημερινό καθεστώς;

Παραθέτουμε παρακάτω ὁλόκληρη τήν ἀνάρτησή του (ἡ σχετική ἀπόφασις στήν φωτογραφία παραπλεύρως):

«Ὁ Δήμαρχος Ἰάσμου ὡς Προϊστάμενος τῶν ὑπηρεσιῶν:

Ἀποφασίζει & διακόπτει, ἄμεσα & ἀπό σήμερα, τή σύμβαση ἐργασίας (Πρόγραμμα Κοινωφελοῦς Ἐργασίας) τοῦ Νιαζῆ ΧΑΣΑΝ τοῦ Ἀλῆ, γιά σπουδαῖο ὑπηρεσιακό λόγο – Ἰσχυρές ἐνδείξεις συμμετοχῆς στήν τρομοκρατική ὀργάνωση FETÖ».

Τό νά ἀναφέρει ἕνας δήμαρχος ὅτι ἡ συμμετοχή στήν ὀργάνωση FETÖ συνιστᾶ «σπουδαῖο ὑπηρεσιακό λόγο» ἀπολύσεως εἶναι τοὐλάχιστον θράσος.

Ταυτοχρόνως, ὁ δήμαρχος ἐγκρίνει καί τήν μετακίνηση τοῦ ἰδίου πρός τήν Ἀθήνα –μέ ἔξοδα τοῦ Δήμου– γιά λόγους «ἐθνικῆς ἀσφαλείας» καί «δημοσίου συμφέροντος», ὅπως ἀναφέρεται στό ἕτερο ἔγγραφο πού παραθέτουμε. Δέν κάνει τόν κόπο νά παραθέσει ἐπακριβῶς τούς λόγους αὐτούς, γεγονός πού μᾶς ἐπιτρέπει νά διερωτώμεθα γιά τήν ἀκρίβεια τῶν λεγομένων του. Ἀκόμη καί τό ἐρώτημα ποιᾶς ἀκριβῶς χώρας τό «δημόσιο συμφέρον» ἐξυπηρετεῖ αὐτή ἡ μετακίνησις, θά μποροῦσε νά ἐρωτήσει κάποιος κακόπιστος! Διερωτώμεθα ἐπίσης κατά πόσον ἐνέργειες ὅπως αὐτή ἡ ἀπόλυσις ἐμπίπτουν σέ πειθαρχικό ἔλεγχο πού πρέπει νά ἀσκήσει τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. Ὅμως ἡ ἀπόλυσις αὐτή δέν εἶναι ἡ μοναδική αὐθαιρεσία τοῦ δημάρχου τοῦ Ἰάσμου.

Σχετικῶς, ὁ Δημήτρης Μάγγας, πρόεδρος τοῦ Ἑνιαίου Συλλόγου Δημοτικῶν Ὑπαλλήλων Ροδόπης, ἐδήλωσε σέ τηλεοπτικό σταθμό: «Τούς τελευταίους τρεῖς μῆνες ἔχει ἐκτροχιαστεῖ ἡ κατάσταση. Ἔχουμε ἕνα δήμαρχο πού ἐκτοξεύει συλλήβδην χαρακτηρισμούς γιά ὅλους τούς ὑπαλλήλους, ὅτι εἶναι ἄχρηστοι, ὅτι δέν κάνουν τή δουλειά τους σωστά ἤ ὅτι συμμετέχουν σέ ἐγκληματική ὀργάνωση. Παραπέμπει ὑπαλλήλους στό Πειθαρχικό χωρίς νά στοιχειοθετεῖ τούς λόγους». Προσθέτει ὅτι ἔχει σταλεῖ ἐξώδικο στόν δήμαρχο, τό ὁποῖο ἔχει κοινοποιηθεῖ καί στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, χωρίς μέχρι στιγμῆς νά ἔχει ὑπάρξει ἀπάντησις!

«Ἡ τελευταία κίνηση τοῦ δημάρχου ἦταν νά κλειδώσει τό ταμεῖο, νά φωνάξει κλειδαρᾶ καί νά ἀλλάξει κλειδαριά, ἐνῶ ἔδιωξε καί τήν ταμία τοῦ δήμου» ἀνέφερε ἀκόμη ὁ κ. Μάγγας. Πρόκειται γιά μιάν ἀπαράδεκτη κατάσταση, ἡ ὁποία ὑποβαθμίζει τό ἐπίπεδο τῆς δημοκρατίας μας καί δημιουργεῖ ἀπαράδεκτες διακρίσεις εἰς βάρος τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας. Διακρίσεις τίς ὁποῖες δέν θεσπίζει τό ἑλληνικό Κράτος, ἀλλά ἕνας μουσουλμάνος δήμαρχος. Γιά αὐτό καί ἡ Πολιτεία πρέπει νά παρέμβει!

Σχετικῶς πρός τό θέμα, ἀνακοίνωση ἐξέδωσε ἡ Πατριωτική Ἕνωσις τοῦ Προδρόμου Ἐμφιετζόγλου. Τονίζει ὅτι «ὁ δήμαρχος, πού στό παρελθόν ἀπηύθυνε πύρινους χαιρετισμούς σέ φιέστες ἀλυτρωτικῶν συλλόγων στήν Τουρκία, δίπλα σέ σημαῖες τῆς λεγόμενης “ἀνεξάρτητης Θράκης” φαίνεται ὅτι θεωρεῖ πώς μπορεῖ νά ἐφαρμόζει τίς πολιτικές τοῦ κόμματος Ἐρντογάν στόν Δῆμο Ἰάσμου.»

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο